1549-105

بیشتر خوانندگان مجله جوانان یا بسیار جوان هستند، یا میانسال و یا حتی بزرگسالان با دل جوان «چرا که سن و سال فقط یک شماره است» به دنیای هالیوود علاقمندند و مراسم اسکار را دنبال می کنند.
کسانی که در طی دو هفته آینده پیش بینی کنند برندگان جوایز اسکار چه کسانی هستند، به حکم قرعه به 5 نفر جوایزی اهدا می کنیم این جواب ها می تواند از طریق فکس و یا ایمیل
و یا فیس بوک جوانان باشد.

Fax: (818) 710-8999
[email protected]

1549-106

1549-107

1549-108