برگزاري جشن نوروزي”مشاوران ايراني شهرباني لوس آنجلس” در
SHAPE-IT-GYM

JavananMix1294-08

گزارش از خبرنگار ورزشي جوانان
عكس ها :  مرتضي فرزانه

امسال جشن نوروزي >مشاوران ايراني شهرباني لوس آنجلس< در باشگاه يكي از اعضاي آن امير اسد محمديان  در
 SHAPE-IT-GYM>‌< برگزار شد.
بيش از يكصد مهمان دعوت شده بودند كه نيمي از آنها امريكايي بودند– لي باكا رئيس كل شهرباني لوس آنجلس به همراه چند تن از معاونان خود سرتيپ مك سويني، سرتيپ مايك لو‌يم، سرتيپ JavananMix1294-09روبرتا ابنر از شهرباني لوس آنجلس آمده بودندگلوب نيوزپاور– اند– نيوورسجمس توني< كه در اين باشگاه تمرين مي‌كند ديده مي‌شد– امير اسد محمديان از رئيس شهرباني و مهمانان براي آمدن به باشگاه سپاسگزاري كردند سپس مهدي پزشكي سخنگوي مشاوران ايراني شهرباني از كارنامه  و فعاليت و سابقه گروه مطالبي گفتند و در پايان سخنان از آقاي توان آروستاميان مشاور ويژه لي باكا  سپاس گزاري كردند كه هميشه همكاري و همياري با گروه مشاوران شهرباني دارند و راهنماي دلسوزي مي‌باشند سپس لي باكا از جامعه ايراني و سازندگي و پويايي ايرانيان در ساختار فرهنگي و اجتماعي در امريكا و روند و روش و كاربرد مثبت نيروي خلاقه ايرانيان مطالبي  گفت و نوروز را به زبان فارسي به حاضران تبريك گفتند– پس از چند نمايش هنرهاي رزمي، از مهمانان با چاي،  شيريني و عصرانه پذيرايي شد

JavananMix1294-10JavananMix1294-11.JavananMix1294-12

نگاهي بر چهارمين جشن نوروزي بنياد فرهنگ

JavananMix1294-13

چهارسال پي در پي است كه بنياد غير انتفاعي،  غير سياسي و غير ديني فرهنگ، جشن نوروزي خود را در موزه هنر لوس آنجلس برپا مي‌كند، وكوشش بنياد فرهنگ در برپايي چنين جشنيJavananMix1294-14 در موزه،  افزون بر بزرگداشت آئين كهن نوروز  و فرايند فرهنگي آن،  آشناسازي غير ايرانيان با ارزش هاي بالنده ووالاي فرهنگ و تمدن ايران است، آن چه ميراث ايران خوانده مي‌شود.
پس ازچند روز باراني، يكشنبه، آفتاب روشنايي و گرماي خود را به فضاي زيبا و مدرن موزه هنر لوس آنجلس مي‌گستراند تا در آستانه نوروز،  بازديد كنندگان روزي شاد را آغازكنند.
از آغاز ماه مارچ مژده جشن نوروزي بر پرده آويزهاي رنگيني كه طرح و نقش آن را نويد مقامي‌ عرضه كرده است درجاي جاي شهر لوس آنجلس، نصب شده بود شماري از اين پرده آويزها نيز در برابر موزه هنر لوس آنجلس است.
ايرانيان دسته دسته در گروه هاي دوستانه وخانوادگي همراه با دوستان غير ايراني خود در هر گروه سني از بامداد وارد موزه مي‌شدند.
صداي ساز و دهل سنتي نوروزي، همراه با رقصندگاني كه در لباس هاي محلي ايراني، به رقص مشغول هستند،  فضايي نوروزي به موزه بخشيده است، فضايي كه در پيرامون سفره هفت سين رنگارنگ و پر از گل و شكوفه،  شميم بهاران را به مشام مي‌رساند بسياري عكس مي‌گيرند و برخي اشك شادي چهره شان را تر مي‌كند و شادباش هاي نوروزي ديداركنندگان  و يافتن دوستان ديرين، ديدو بازديد  نوروزي را  زودتر فراهم مي‌سازد.
در باغ كوچك ورودي موزه، بخش كودكان  قرارگرفته است،  چهره كودكان رنگ آميزي مي‌شود و يا خودشان به نقاشي مي‌پردازند، دانشجويان بخش ايرانشناسي دانشگاه UCLA‌ براي كودكان داستان گويي مي‌كنند و خط نگار ايران، ضيا عرفانيان،  با گردش قلم خود بر صفحه كاغذ  شعر مي‌نويسد و گاه برخي ازاو مي‌خواهند كه نامشان  را با خط زيباي نستعليق  بر صفحه كاغذ نقش كند، بزرگترهاي همراه كودكان،  تقاضايشان بيش از كودكان است و به تماشاي  هنر او مي‌ايستند. آن سوي تر، كودكان، تخم مرغ هاي سفره هفت سين را رنگ آميزي ميكنند.
در كنار همين باغ است  كه بزرگترها به تالار بران وارد مي‌شوند تا افزون بر تماشاي شش فيلم برگزيده چهارمين فستيوال  فيلم كوتاه فرهنگ،  شاهد برنامه اهداي جوايز به فيلم هاي  برنده باشند.
برنامه را، بيتا ميلانيان مدير اجرايي بنياد فرهنگ با معرفي مارك امين، عضو هيئت امناي بنياد فرهنگ و مسئول بخش جشنواره فيلم آغاز مي‌كند و آقاي مارك امين پس از برشماري تاريخچه اين جشنواره  و اشاره به  فيلم هاي برنده سال هاي گذشته،  برندگان امسال را معرفي و براي دريافت جايزه خود به صحنه مي‌خواند،  تشويق تماشاگران ولذت حضور برندگان،  شادي سرشاري را به تماشاي فيلم ها مي‌افزايند. از ميان 56 ‌ فيلم رسيده به جشنواره، جايزه نخست (000/10) دلار فيلم >پيتزاي شهر مندارپوده<،  كار مشترك سارا مريدپور و پويا افشار و جايزه سوم (3000‌دلار) را فيلم  چنگ خونگان دريافت نمودند.
در بخش ديگري از برنامه مراسم بزرگداشت، نكوداشت و اهداي تقديرنامه بنياد فرهنگ در تالار بينگ آغاز شد. دكتر هوشنگ پاك مسئول اين بخش از برنامه ضمن برشماري هدف هاي بنياد فرهنگ از اهداي تقديرنامه ها،  از نقش دريافت كنندگان آن در شناساندن اعتلاي فرهنگ وتمدن ايران در جهان ويك عمر كوشش آنان در راستاي ايران شناسي يادكرد.
دونفر از اين بزرگان دكتر حسين ضيايي و دكتر ايرج افشار در سال 1390 ‌ درگذشته بودند وبه پاي تلاش و كوشش آن دو در نگارش و پژوهش در زمينه ايران شناسي، ياد آنان را نكو داشت.
دكتر تورج دريايي، زنده ياد دكتر ايرج افشار را معرفي كرد و بهرام افشار و دكتر مهستي افشار از سوي خانواده هاي افشار و ضيايي تقديرنامه ها را دريافت كردند.JavananMix1294-15
دكتر عباس ميلاني، استاد دانشگاه وپژوهشگر تاريخ و مدير بخش ايران شناسي دانشگاه استانفورد شخصيت برگزيده سال، براي دريافت تقديرنامه ميراث ايران بنياد فرهنگ بود. او را آقاي داريوش خالدي يكي از اعضاي هيئت امناي  بنياد فرهنگ معرفي كرد و دكتر ميلاني  در ميان تشويق تماشاگران كه به احترام او برپا خاسته بودند،  پشت تريبون قرار گرفت و ضمن اشاره به اينكه >نام ايران< همواره در فرهنگ ايران زمين زنده است،  شادماني خود را از دريافت  اين تقديرنامه پس از دكتر احسان يارشاطر،  دكتر ريچارد فراي و بانو سيمين بهبهاني ابراز داشت.
پس از برنامه بزرگداشت و نكوداشت فرهنگ مداران و ايران شناسان،  اجراي برنامه Celebration>‌< كاري از حميد سعيدي آغاز شد. كاري كه آميزه اي چند عنصري (ويدئو،  موسيقي،  رقص، شعرخواني) بود. و به  جشن نوزايي طبيعت و آغاز سال نو مي‌پرداخت رقصنده معروف عزيز اباطيلو ‌ و جاسمين ايجان و آرسن سروبيان همراه با نواي حميد سعيدي، روبن هاروطونيان،  جيمي پاپيش،  جشن را به نمايشي زيبا بدل كردند وشعرخواني شعله ولپه تصويرگر لحظه هاي آغاز سال نو از سنت تا دنياي امروز بود.
بخش نهايي جشن،  به موسيقي پاپ و جوانان ويژه شده بود كه كاميار آن را در ميان جوانان دوستارش اجرا نمود.
جشن پس از آغاز شامگاه به پايان رسيد.

در موزه هنر لوس آنجلس LACMA در روز 18‌ مارچ 2012‌ در آستانه نوروز 1391‌