جنگ‭ ‬چند‭ ‬ساله‭ ‬بریتنی‭ ‬اسپیرز‭ ‬سوپراستار‭ ‬موزیک‭ ‬با‭ ‬پدرش‭ ‬که‭ ‬درواقع‭ ‬همه‭ ‬زندگی‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬احساسی‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬داشت،‭ ‬این‭ ‬هفته‭ ‬نامزدی‭ ‬رسمی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬سم‭ ‬اصغری‭ ‬مدل‭ ‬و‭ ‬بازیگر‭ ‬ایرانی‭ ‬اعلام‭ ‬داشت‭.‬

جالب‭ ‬اینکه‭ ‬سم‭ ‬هفته‭ ‬قبل‭ ‬در‭ ‬جواهرفروشی‭ ‬های‭ ‬بورلی‭ ‬هیلز‭ ‬بدنبال‭ ‬انگشتری‭ ‬دلخواه‭ ‬برای‭ ‬بریتنی‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬سرانجام‭ ‬آنرا‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬هفته‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬عشق‭ ‬چند‭ ‬ساله‭ ‬خود‭ ‬کرد‭.‬

جیمی‭ ‬اسپیرز‭ ‬پدر‭ ‬بریتنی‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬اختیار‭ ‬امور‭ ‬مالی‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬داشت،‭ ‬اجازه‭ ‬ازدواج‭ ‬و‭ ‬بچه‭ ‬دارشدن‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬اختیارات‭ ‬مالی‭ ‬هنوز‭ ‬کاملا‭ ‬به‭ ‬بریتنی‭ ‬بازنگشته‭ ‬ولی‭ ‬ازدواج‭ ‬و‭ ‬بچه‭ ‬دار‭ ‬شدن‭ ‬اش‭ ‬به‭ ‬خودش‭ ‬ارتباط‭ ‬دارد‭. ‬

البته‭ ‬پدر‭ ‬بریتنی‭ ‬اخیرا‭ ‬موافقت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬کنار‭ ‬کشیدن‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬اختیارات‭ ‬قانونی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬کرده‭ ‬ولی‭ ‬هنوز‭ ‬رأی‭ ‬نهایی‭ ‬را‭ ‬صدر‭ ‬نکرده‭ ‬است‭.‬

سم‭ ‬اصغری‭ ‬27‭ ‬ساله‭ ‬حدود‭ ‬5‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬بریتنی‭ ‬رابطه‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬هیچ‭ ‬اختلاف‭ ‬نظری‭ ‬میان‭ ‬شان‭ ‬پیش‭ ‬نیامده‭ ‬است‭ ‬درحالیکه‭ ‬بریتنی‭ ‬قبلا‭ ‬دو‭ ‬بار‭ ‬ازدواج‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬فرزند‭ ‬هم‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬مرتب‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‭ ‬آرزویش‭ ‬ازدواج‭ ‬با‭ ‬سم‭ ‬و‭ ‬بچه‭ ‬دارشدن‭ ‬است‭.‬