1369-67

در برهه ای از زندگانی که اکثریت مردم خود را بازنشسته می کنند تا بتوانند بقیه عمر خویش را با خانواده و دوستان سپری کنند واززندگی لذت بیشتری ببرند، دکتر ساموئل رهبر شیوه دیگری را مورد توجه قرار داده و در سن 83 سالگی، گویی فعالیت حرفه یی خویش را تازه آغاز نموده است.
دکتر:«راما نانارجان» سرپرست بخش پژوهش دیابت مولکولی، زمانی از وی سئوال نمود که چرا در صدد بازنشستگی نبوده تا بتواند فارغ از هرگونه فعالیت از زندگانی لذت ببرد؟ دکتر رهبر با لبخندی شیرین اظهار میدارد که چنین تصوری را تا کنون ننموده، زیرا هدف وی این است که تا آخرین لحظه زندگانی به پژوهش خویش جهت ارائه بهترین داروها برای بیماری های  صعب العلاج ادامه دهد.
دکتر راما اضافه می نماید که در روز جمعه دوم نوامبر 2012 هنگامی که دکتر رهبر پس از یک روز فعالیت کاری به منزل بازگشت، دچار خونریزی مغزی گردید و سرانجام در 10 نوامبر 2012 به ابدیت پیوست.
بمنظور بزرگداشت کمکهای دکتر رهبر و رابطه دیرینه وی با انجمن ایرانی وامریکایی، City of Hope کرسی استادی در رابطه با بیماری دیابت و کشف داروهای شفابخش را به وی اختصاص داد تا برای همیشه یادآور این چهره ارزشمند برای نسل های آتی خواهد بود.
دکتر مایکل فریدمن، رئیس اجرائی City of Hope اظهار میداردکه پژوهش های دکتر رهبر در مورد بیماری دیابت، درک همگان را بطور اساسی تغییر داد و بطور چشمگیری درمان افراد مبتلا به دیابت را بهبود بخشید. از اینروی باهمکاری انجمن ایرانی، امریکائی لوس آنجلس تصمیم گرفته ایم که از خدمات شایان دکتر رهبر  باایجاد کرسی استادی قدردانی نمائیم. دکتر فریدمن، اضافه مینماید کرسی استادی وی برای همیشه یادآور خدمات ارزنده  وی خواهد بود… با وجود کهولت سن، دکتر رهبر پیوسته به ارزش کاری و حرفه یی خویش عشق می ورزید و به تعهد و وفاداری  نسبت به همکاران خویش پایبند بود.

آزمایش قند خون: کشف مادام العمر
یک پروفسور برجسته دیابت، زیست شناسی و متابولیزم (سوخت و ساز بدن، در City of Hope که به مدت بیش از سه دهه دراین سازمان فعالیت داشته اظهار میدارد که دکتر رهبر، خود یک پژوهشگر برجسته بود و نیازی نداشت که از شهرت وی برخوردار گردد.
بطور کلی، دکتر رهبر، فردی بودکه در سال 1968، این حقیقت را کشف نمود که قند خون افراد مبتلا به دیابت بالا رفته است (Hb A1c) .این کشف پژوهشی وی، تحولی را بوجود آورد که این بیماری قابل تشخیص بوده و درمان پذیر است وبدین ترتیب زندگانی میلیونها انسان را در سراسر جهان نجات داد. در ژوئن 2012، دکتر رهبر بدلیل کشف این بیماری به دریافت جایزه ای از جانب انجمن دیابت امریکا نایل گردید. به گفته آرتور ریگز مدیر بخش دیابت و پژوهش بیماری های متابولیک City of Hope دکتر رهبر یک پیشرو راستین و یکی از دانشمندان بزرگ جهان بود. زیرا وی تنها کسی بودکه موفق گردید قند خون را در بیماران مبتلا به دیابت کشف نماید. مولکولهای قندی علت دیرینه دیابت همانندجریان نامناسب بوده که به سلول های بینایی، صدمه وارد نموده و سبب بیماریهای قلبی و کلیوی میگردد.
درحال حاضر آزمایش قند خون (HbA1C) بعنوان یک استاندارد طلایی در تشخیص دیابت بوده، و می تواند موثربودن درمان آنراکنترل نماید.

پیشینه دکتر رهبر
دکتر رهبر از یک پدر ومادر یهودی ایرانی در 1929 در همدان متولد گردید. وی در 1953 با درجه دکتری از دانشگاه تهران فارغ التحصیل گردید و سپس دهسال بعد به دریافت دکترای مصونیت شناسی نائل گردید.
دکتر رهبر در 1957 برادرخویش راکه مبتلا به تومور استخوانی بود، جهت درمان به اسرائیل برد لیکن علیرغم شیوه های درمانی گوناگون، این بیماری برادرش را از پای در آورد. مرگ برادر تاثیری عمیق در دکتر رهبر بوجود آورد و وی تصمیم گرفت علاجی برای بیماری های غیرقابل درمان پیدا نماید هنگامی که هنوز دراسرائیل اقامت داشت به پژوهش ساختار هموگلوبین تمایل پیدا نمود و در گردهمائی های علمی دکتر هرمن لهان  شرکت نمود و سپس جهت همکاری با دکتر هرمن به انگلستان سفر نمود.
پس از مدتی به پیشنهاد دکتر هرمن وی یک برنامه پژوهشی مربوط به بررسی گوناگونی های هموگلوبین را در دانشگاه تهران بوجود آورد تا در مناطق قبیله  یی مشخص مورد مطالعه قرار بگیرد. این اقدام وی یک آزمایشگاه کاملی بود که پیگیری پژوهش ژنی رادرهموگلوبین بهمراه داشت و زمینه را برای اکتشاف HbA1c وی،هموار نمود.
در سالهای اخیر دکتر رهبر پژوهش هایی درمورد رابطه میان متابولیک و بیماری دیابت وسرطان بعمل آورد که  یک عامل مهمی در علوم پزشکی جهان میباشد. دکتر رهبر بیش از 30 سال همکاری  بسیار نزدیکی با جامعه ایرانی و امریکایی داشت که به تاسیس City of Hope منجر گردید که سرانجام کمیته ایرانی، امریکایی کمکهای شایانی به پژوهش پزشکی نمودند.
در واپسین روزهای عمر خویش، دکتر رهبر پژوهش های دارویی را ارائه نمود که می تواند برای درمان دیابت وسرطان موثر واقع گردد. دختر وی گیتا رهبر فولادیان که خود پزشک می باشد این ترکیبات را بسیارمهم دانسته وازاینروی گرامیداشت خاطره وی با ارزش می باشد.
***
جهت اطلاعات بیشتر با رویا رهبر با شماره     310-483-8853 و یا ایمیل
[email protected]
یا با Yolanda Brizuela
با شماره 213-241-7224  و ایمیل
[email protected] تماس بگیرید.

1369-68