1535-14

بزرگداشت یک استاد

1535-15

مرکز فرهنگی و اجتماعی ایرانیان اورنج کانتی به سرپرستی خانم پوران امینی نژاد، شنبه شب بیست و دوم ماه اکتبر از خانم سرور نیری استاد، نویسنده و شاعر سرشناس که خود را همیشه دوست و آموزگار بچه ها می نامد، طی مراسم با شکوهی تجلیل به عمل آورد و از خدمات پنجاه ساله اش در راه اعتلای فرهنگ تقدیر کرد.
در این مراسم، ابتدا خانم پوران امینی نژاد سخنانی درباره هدفهای فرهنگی این مرکز ایراد کردند و سپس خانم منیژه قربانی که یکی از مولوی شناسان نامی و کتابهای زیادی در تشریح مبانی عرفانی مولانا نوشته اند، سخنانی درباره مقام زن در ایران باستان ایراد کرد و خدمات بانو سرور نیری را به وجه شایسته ای ستود.
آقای مهندس حسین وصال مورخ و شاعر و سراینده ی آگاه با استفاده از اشعار خود خانم سرور نیری که از کتاب صدای پای باران گرفته و انتخاب کرده بودند در تعریف و تمجید پایه های اخلاقی ایشان سخنان بسیار زیبایی بیان داشت.
سپس تابلو شعری که با خط خوش توسط آقای حسین توکل مشهور به واله سروده و نوشته شده بود به این بانو هدیه شد که احساسات همگان را برانگیخت.
خانم زیبا شیرازی هنرمند، شاعر و خواننده سرشناس با آواز دلنشین خود بخشی از زندگی خانم نیری را به صورت داستان اجرا کردند.
پس از آن آقای مسعود صدر که خود از شعرا و برنامه سازان رادیو تلویزیون و از همکاران ما طی سروده ای از خود، ویژگی های شخصیتی خانم نیری را ستودند، سپس خود خانم نیری به زبان شعر مقدم میهمانان را گرامی داشته و از دست اندرکاران اجرای این برنامه تشکر و سپاسگزاری کردند. پس از صرف شام، کیک مخصوص و خوشمزه که خیلی زیبا با عکسهای مختلف خانم نیری همراه با دانشجویان و دانش آموزان تزئین یافته و توسط یکی از دوستانشان فراهم شده و بسیار جالب توجه بود، سرو گردید.
نوبت به اجرای برنامه موسیقی کلاسیک رسید که خانم خجسته مرتضوی با نوای دلنشین خود به همراه هنرمندان سرشناس آقایان مهندس مرتضی یداللهی و استاد سیامک پویان با آوای تار و تنبک، گرمی بخش این برنامه شد.
مجله جوانان پنجاهمین سالگرد فعالیت فرهنگی خانم سرور نیری را گرامی داشته و خدمات ایشان و فرزندان و خانواده و همکارانشان تبریک می گوید.
ما پیوسته از سی سال پیش که با ایشان و کارها و کتابهای ایشان در لوس آنجلس آشنا شده ایم، پیوسته خدمات شایسته و پی گیر ایشان را ستوده و به آگاهی خوانندگان ارجمند رسانده ایم.

1535-16

1535-17

1535-18

1535-19

1535-20

1535-21

1535-22