1426-17

چهارم مهر ماه سال ١٣٢۴ با همت ستوان یکم (سپهبد بعدی) پرویز خسروانی قهرمان دوچرخه سواری وقت کشور «باشگاه دوچرخه سواران» پایه گذاری شد. استقبال بیش از حد ورزشکاران و ورزش دوستان از این باشگاه باعث گردید تا مدتی بعد با تغییر نام به «تاج» و سپس «سازمان ورزشی و فرهنگی تاج» به صورت بزرگترین سازمان ورزشی و فرهنگی آسیا در آید.
بدون شک در تاریخ ورزش ایران زمین هیچکس را نمی توان در سازندگی و کارهای زیر بنایی در قد و قواره تیمسار پرویز خسروانی پیدا کرد. مردی عاشق که ایران و ورزش را در کنار هم و همیشه سربلند می خواست و با اندیشه های تازه و همگام با زمان به دنبال آن بود تا با کوتاهترین راه بتواند ورزش کشور را در مسیر رشد و پیشرفت قرار دهد.
تیمسار خسروانی از هست و نیست خود برای ورزش ایران مایه گذاشت و بر خلاف بسیاری که از ورزش به نان و نوایی رسیدند، او ثروت و زمین های مادری خود را برای ورزش ایران وقف صد ساله کرد تا این امکانات کم نظیر برای نسل های بعد نیز موثر ثمر باشد.
قبل از انقلاب «سازمان ورزشی و فرهنگی تاج» دارای ۵ باشگاه در تهران و ۶۶ باشگاه در شهرستان ها و ۲ باشگاه در خارج از کشور (ترکیه و قطر)  و یک کلوب تنیس که در خاور میانه کم نظیر بود، حالا بعد از 36 سال که از انقلاب میگذرد، از این باشگاه فقط یک تیم فوتبال باقی مانده است!
شخصیت و اندیشه های بزرگ و سازنده خسروانی در ورزش ایران را شاید بتوان در یک قیاس مع الفارق با رضا شاه بزرگ در سرزمین ایران دنبال کرد که براستی خسروانی نیز در زمینه ورزش پیرو راستین پادشاه بزرگ ایران بود. چراکه او همه گاه به دنبال ایجاد هر چه بیشتر امکانات و بناهای گسترده برای ورزش بود و همین امروز می بینیم که تاسیسات به وجود آمده از دوران سازندگی خسروانی در دسترس نوجوانان و جوانان پائین شهر تهران است.
علاوه بر این امکانات قابل توجه در جنوب تهران، باید از نقش بزرگ خسروانی در بنای ورزشگاه بزرگ یکصد هزاری نفری آریامهر (آزادی) یاد کرد  و وقتی فرمان را از محمد رضا شاه دریافت کرد، قول داد تا ظرف یکسال این ورزشگاه بی نظیر در خاور میانه را تحویل دهد که به واقع تلاش وکوشش شبانه روزی خسروانی فراموش نشدنی و انکار ناپذیر است. امروز می بینیم که ورزشگاه نقش جهان اصفهان 22 سال است که با صرف بودجه 70 میلیارد تومان، نیمه کاره رها شده است !
تیمسار خسروانی به اندازه ای با ورزش ایران هم آغوش بوده و هست که زمان تولد باشگاه تاج با روز تولد این مرد وطن پرست همزمان گشته و هر سال در روز چهارم مهر تولد باشگاه تاج و سازنده آن برگزار می شود.
برای این مرد پاکباز در راه ایران و ورزش و جوانان آرزو تندرستی داریم و 93 سالگی او را  شادباش گفته و امید که آرزو بزرگ تیمسار برای بازگشت به ایران هر چه زودتر تحقق پیدا کند .
توضیح  عکس: در روزگار بزرگی ایران دیدیم که ستاره بزرگ فوتبال دنیا و پرتغال یعنی اوزه بیو با تیم بنفیکا به ایران آمد و اینگونه به تیمسار خسروانی ادعای احترام میکند . حالا باید ببینیم که در روزگار آدمهای کوچک  باید تماشاگر حضور حقیر ها باشیم!

1426-18

1426-19