1649-67

این چهره ی شاداب و سرشار از انرژی های پاک کودکانه ضریب هوشی بسیار بالائی دارد، و سال ها از بیشتر هم سن و سالی هایش از نظر رفتار و تفکر جلوتر می باشد. و با رفتار و گفتارهای بسیار سنجیده و نگاه های سرد و گرم و اثرگذار وآموزنده طرف مقابل را دچار حیرت می کند. که آیا او یک کودک پنج ساله است یا یک مرد دانای بزرگ سال؟
او در شهر هامبورگ درکشور آلمان به دنیا آمده و درهمان حوالی به همراه مادر و پدر خویش زندگی می کند و نام زیبای (یاوین- رضا) را نیز با خود دارد.
از درگاه خداوند دانا و توانا برای مادر و پدر خوب او وهمه ی عزیزانش سلامتی و قدرت و استقامت در مسیرهای پیش رو در زندگی تا رسیدن به قله اوج و بزرگی او را آرزومندیم.

مکتب آنتولوژی
هستی شناسی
لوس آنجلس – کالیفرنیا

1649-68