1429-67

1429-68

بنیاد فرهنگ روز دوشنبه 20 اکتبر 2014 طی مراسم رسمی در دانشگاه کالیفرنیا درارواین، توافقنامه ای مبنی برتعهد طولانی مدت خودبرای ایجاد و حمایت ازرشته فرعی مطالعات ایرانشناسی در این دانشگاه را امضا کرد.
این اقدام تاریخی که زیرنظر “شورای اورنج کانتی بنیاد فرهنگ ” و با حمایت های مادی و معنوی جامعه ایرانی این ناحیه امکان پذیرشده، نقطه عطفی است درپیشبرد ایرانشناسی در منطقه و هم چنین سرآغازی است برای همکاری های طولانی مدت  و سازنده بین UCI و بنیاد فرهنگ، که از سال 2011یک رشته فرعی مطالعات ایرانشناسی دیگری را هم در دانشگاه معتبر USC ایجاد کرده است.  
مراسم امضای تعهدنامه، در محل ساختمان علوم انسانی دانشگاه ارواین با حضور اساتید این دانشگاه و اعضای بنیاد فرهنگ،  با سخنرانی آقای جورج وندربیله، رئیس دانشکده علوم انسانی آغاز شد که ایران را یکی از قدیمی ترین و اثر گذار ترین تمدن های جهانی خواند. تمدنی که جنبه های فرهنگی آن هنوز هم از پویایی و درخشندگی سه هزار سال پیش برخوردار است: “برای ما افتخار بزرگی است که بتوانیم در بخش علوم انسانی، درراه توسعه و افزایش زمینه های مطالعات ایرانی با بنیاد فرهنگ همکاری کنیم و همزمان، به اهداف و آرزوهای این دانشگاه در راه ارائه یک برنامه آموزشی طراز اول جامه عمل بپوشانیم. ما بی نهایت خوشحالیم که می توانیم دست آوردها و میراث  فرهنگی سرزمین کهنسال ایران را دردسترس دانشجویان دانشگاه کالیفرنیا در ارواین قرار بدهیم.”
آقای وندربیله که معتقد است دورانی که نهادهای آکادمیک آمریکا منحصرا به تاریخ و فرهنگ اروپایی و آمریکایی می پرداختند مدتهاست به سرآمده  می گوید: “نسل تازه دانشجویان دانشگاه ها در این کشور، بیش از هرزمان دیگری “جهانی”می اندیشند و علاقمندند از همه مسائل دنیامطلع باشند. ما در این دانشگاه با درنظرگرفتن تنوع فرهنگی که درجوامع مختلف پیرامونمان وجود دارد،همواره برمسئله کاوش و مطالعه برروی فرهنگ های گوناگون تاکید داشته ایم.  به عقیده من رشته مطالعات ایرانشناسی به ویژه برای دانشجویان آمریکایی بسیار قابل استفاده است. دانشجویانی که اغلب آن ها درمحیطی منزوی ودوراز فرهنگ و ملل دیگرقرارگرفته اند.”
آقای علی رازی، رئیس هیئت امنای بنیاد فرهنگ هم در سخنرانی خود از اینکه این بنیاد توانسته نقش اساسی در کمک به ایجاد یک رشته فرعی مطالعات ایرانشناسی در دانشگاه کالیفرنیا درارواین داشته باشد ابراز خوشحالی و سرافرازی کرد:” این امتیازی است که امروزما درجایگاهی قرار بگیریم که بتوانیم  نگهدارنده  گوشه هایی از میراث ارزشمند و افتخارآمیز ایرانی خود باشیم . ما دراین برنامه تحصیلی، راهکاری هدفمند وپایدار یافته ایم تا از طریق دانشجویانی که  چهارچوب اصلی و ساختار آینده جهان را تعیین می کنند به این هدف پویایی و تداوم بخشیم.”
آقای رازی می گوید انگیزه  ایجاد بخش ایرانشناسی دردانشگاه ارواین در وهله اول  پاسخی به تقاضاهای ممتد و پیگیر دانشجویان ایرانی علاقمند به مطالعه در این رشته بوده است:”ایران یکی از قدیمی ترین تمدن های جهانی بافرهنگی بسیارغنی است اما از آنجایی که تاریخ غرب توسط یونانیان نوشته شده، جهان آنچنان که باید با این فرهنگ و تمدن  کهنسال آشنا نیست. امروزه بزرگ ترین جمعیت ایرانیان خارج ازکشور، در جنوب کالیفرنیا و درمحیطی آزاد زندگی می کنندو این فرصت را دارند که برای حفظ و توسعه فرهنگ ایران در این دیار فعالیت کنند. با اینگونه فعالیت ها، ما ضمن معرفی بیشتر ایران و غنی سازی  فرهنگ میزبان، فرصتی پیش می آوریم تا فرزندانمان هم بتوانند به میراث های فرهنگی ایرانی خود افتخار کنند.”

1429-69

سومین سخنران جلسه پیش از انجام مراسم امضای تعهدنامه توسط طرفین، آقای اسد کاظمینی، رئیس شورای اورنج کانتی بنیاد فرهنگ بود که پس از اشاره به روابط ثمربار بنیاد فرهنگ و دانشگاه ارواین درطول چند سال گذشته به حاضران گفت: “امروز، بنیاد فرهنگ با سرفرازی افتخار می کند که توانسته از حمایت های پرشورجامعه ای سخاوتمند برخوردار باشد. جامعه ای که با گشاده دستی، منابع و نیروی خود را به اشکال مختلف ازجمله آموزشی، سرگرمی و نوآوری های تاریخی برای  شناخت فرهنگ و تاریخ ایران در اختیار عامه مردم گذاشته است. موفقیت کوشش های این بنیاد از جمله برپایی نمایشگاه استوانه کوروش بزرگ در ویلای گتی، که توانست بیش از 75 هزار دیدارکننده را به این موزه بکشاند، یا بخش مطالعات ایرانشناسی در دانشگاه کالیفرنیا  USC، که به صورتی پیوسته  در مدتی کوتاه و رکورد شکن تبدیل به یک برنامه آکادمیک موفق شد، به ما نشان داد که نیاز مبرمی برای این نوع برنامه های آکادمیک،کاوش و مطالعه درباره ایران وجود دارد و به همین جهت هم ما تصمیم گرفتیم تا امروز،یک بار دیگرپاسخگوی این نیازها باشیم. “
آقای کاظمینی در ادامه این سخنان گفت: “دانشگاه کالیفرنیا در ارواین ازطریق این برنامه آموزشی، به دانشجویان خود فرصتی خواهد داد تا بتوانند با کسب اطلاعات در زمینه تاریخ و فرهنگ ایران به مهارت هایی دست یابند و با آمادگی بیشتری وارد بازارجهانی کارشوند و درنتیجه درک بهتری از ایران، این منطقه موردسوء تعبیر واقع شده پیدا کنند.”
دکترفریبرزمسیح، پایه گذار “مرکز مطالعات ایرانی ساموئل جوردن”، مرکزی که کارخود را ازسال 2006 با احداث کلاس های تاریخ و زبان فارسی دردانشگاه ارواین آغازکرده،از دیگر حاضران در این جلسه بود که  کمک های مادی و معنوی بنیاد فرهنگ به بخش علوم انسانی ازجمله مرکزجوردن را عملی”اعجاز آمیز”خواند: “بنیاد فرهنگ صرفنظر از سرمایه گذاری کنونی وکمک های پیشین به مرکز ساموئل جوردن، نهاد ایده آلی است برای جلب مشارکت جامعه ایرانی با این مرکز، چه درمنطقه و چه درسطح جهانی. این چیزی است که مرکزمطالعات ایرانی ساموئل جوردن به شدت به  آن نیاز داشته است.”
در سال های گذشته، بنیاد فرهنگ از طریق مرکز مطالعات ایرانی ساموئل جوردن در یوسی ارواین، ضمن حمایت از سخنرانی ها و کنفرانس های مختلف، از جمله جشنواره شاهنامه درسال 2012، همکاری های مستمری با این دانشگاه داشته است. بنابراین کمک های مالی بنیاد فرهنگ درراستای ایجاد و گسترش رشته فرعی مطالعات ایرانشناسی از طریق بخش علوم انسانی دانشگاه ارواین، دربرگیرنده کرس های موجود در تاریخ و زبان فارسی هم خواهد بود. این بودجه هم چنین برای استخدام سخنران و مدرس برای این دوره های آموزشی به کار گرفته خواهد شد.

گفتگو با پروفسورتورج دریایی
پروفسورتورج دریایی مدیر مرکزمطالعات ایرانی ساموئل جوردن، استاد تاریخ دانشگاه کالیفرنیا در ارواین و مسئول طراحی کرس های رشته فرعی مطالعات ایرانشناسی می گوید:” درحال حاضر هفت استاد ثابت در این دانشگاه درباره ایران تحقیق و به زبان انگلیسی تدریس می کنند. استادانی در رشته های انسان شناسی، تاریخ، ادبیات، مطالعات زنان، جامعه شناسی ایران و زبان و ادبیات فارسی ویکی از کرس های این رشته فرعی تازه هم،آموزش زبان فارسی به مدت یک سال به دانشجویان خواهد بود. “
پروفسور دریایی درباره کاربرد رشته فرعی مطالعات ایرانشناسی می گوید:”بسیاری از دانشجویان علاقمندند که ضمن تحصیل دررشته انتخابی خود یک مدرک فرعی هم دریافت کنند. این مسئله، هم از لحاظ کاریابی و هم از نظر رفتن به دوره فوق لیسانس و دکترا خیلی ایده خوبی است و نشان می دهد که این افراد کنجکاو هستند و نمی خواهند فقط روی یک رشته بخصوص تمرکز کنند. درضمن ما هزاران دانشجوی ایرانی داریم که دررشته های مختلف مشغول تحصیل هستند و شاید همین مسئله باعث بشود که آن هایی که مثلا دررشته های مهندسی مکانیک درحال گرفتن دکترای خود هستند با برداشتن 6 یا 7 کرس دیگر یک مدرک فرعی هم در رشته ایرانشناسی بگیرند.”
پرفسور دریایی درپاسخ به این سئوال که آموختن مطالعات ایرانشناسی برای نسل دومی های ایرانی چه فوایدی می تواند داشته باشد می گوید: “خیلی ها درمنزل  و از پدر و مادر و خانواده شان درباره ایران می آموزند که البته بسیار مهم است. اما در دانشگاه شما به صورت آکادمیک درباره فرهنگ و پیشینه خودتان واز یک دیدگاه دیگر، احتمالا درکنار یک دانشجوی آمریکایی و دیگران می آموزید. این یک فرم دیگری از آموزش است که آن هم بسیار اهمیت دارد. اما برای فردی که ایرانی نیست هم با پایان رشته فرعی ایرانشناسی، او توانسته دیدگاهی دیگر و شاید متفاوت در رابطه با ایران و فرهنگ این کشور پیدا کند. دیدگاهی که این روزها متاسفانه درجراید و رسانه های موجود کمتر مشاهده می شود.”
خانم انوشه اسکوئیان، عضو هیئت امنای بنیاد فرهنگ یکی دیگر از حاضران درجلسه است که ضمن اشاره به موفقیت های روزافزون برنامه فرعی مطالعات ایرانشناسی دانشگاه یو اس سی که امروزه بیش از نیمی از دانشجویان آن را غیرایرانی ها تشکیل می دهد می گوید:” برای ما ایرانیانی که از کشور خود دور افتاده ایم بخصوص برای والدین ایرانی همیشه این مسئله که چطور می توانیم فرزندانمان را با فرهنگ غنی کشورمان آشنا کنیم  اهمیت زیادی داشته است. درهمین راستا اعضای بنیاد فرهنگ همواره در تصمیم گیری نهایی برای کمک های بلاعوض و طولانی مدت، بخصوص مشارکت با نهادهای تثبیت شده ای مثل دانشگاه ها و موزه ها همصدا، راسخ و ثابت قدم بوده اند.”

***

برای اطلاعات بیشتر درباره بنیاد فرهنگ و برنامه های آموزشی در رشته مطالعات ایرانشناسی لطفا از سایت اینترنتی این بنیاد دیدن کنید:

www.Farhang.org

1429-70