1597-12

بنیـاد هنرمنـد
اقدامی امیدبخش برای آینده هنرمندان
و دست اندرکاران رسانه ها

1597-13

هفته قبل شاهد یکی از رویدادهای امیدبخش برای جامعه فرهنگی و هنری درجامعه ایرانی خارج از سرزمین مان بودیم، چون در طی حدود 40 سال گذشته، بارها تلاش هایی برای برپایی یک انجمن ، یک خانه و یک مرکز امید برای هنرمندان شده، حتی دو سه بار تا پای تشکیل اساسنامه و انتخاب هیئت مدیره هم رفتند، ولی متاسفانه نه تنها در جامعه هنری بدلیل بعضی ها که در پی نام و لقب تازه بودند به ثمر نرسید، بلکه در جامعه مطبوعات و رسانه ها هم ناامیدانه به آخر خط رسید.
هفته قبل که با همت خسرو سمنانی یک بیزینس من موفق سرشناس ایرانی ساکن یوتا، گروهی از دست اندرکاران رسانه ها و هنرمندان در رشته های مختلف گردهم آمدند و در اصل یک جلسه معارفه و دریافت پیشنهادات و نظرات بود.
طی سالیان گذشته تعداد زیادی از نویسندگان، شعرا، نقاشان، تصویرگران، بازیگران و موسیقیدانان و دیگر هنرمندان به دلایل گوناگون به خارج از ایران مهاجرت کردند و با قدرت گرفتن دنیای مجازی هیچگونه اطلاع از فعالیت و عملکرد هنریشان از این فضا موجود نیست تا آیندگان به زندگی نامه و آثارشان مراجعه کنند و تاسف بارتر اینکه اکثر این هنرمندان در شرایط بسیار ناگوار در غربت زندگی می کنند و نه اینکه در زمان حیاتشان هم تجلیل شایسته ای از آنان به عمل نمی آید بلکه پس از فوت در گوشه ای دورافتاده به خاک سپرده می شوند. اینک بنیاد هنرمند، با در نظر گرفتن اینکه زیربنای جامعه ما را فرهنگ و هنر پربارمان تشکیل میدهد. به پیشنهاد یکی از ایران دوستان به نام خسرو سمنانی که از چهره های معتبر ایرانی ساکن یوتا می باشد، از چند تن ایرانیانی که در جامعه از نام نیکی برخوردار هستند دعوت کرد از جمله بهمن فتحی- مرتضی برجسته و اندی مددیان که این بنیاد را پایه بگذارد و درماه گذشته مراحل قانونی آن به اتمام رسید و آماده معرفی شد که این جلسه با حضور بسیاری ازهنرمندان مقیم لوس آنجلس به کار آغاز کرد.
برای بعضی ها این اشتباه پیش آمد که بنیاد هنرمند یک سندیکای هنری است که بارها هنرمندان برای ایجاد آن تلاش کردند و به نتیجه نرسیده بود.

1597-14

با صحبت هایی که با بنیانگذاران این نهاد انجام دادیم، اهداف این نهاد کاملا روشن شد:
این نهاد یک سندیکا نیست و درچهارچوب قوانین امریکا بنیادی خیریه و اجتماعی است که مثل همه بنیادها نمی تواند جهت گیری سیاسی داشته باشد و هدف این نهادها فقط و فقط می تواند در قالب کمک های انسانی و پیشبرد مقاصد اجتماعی و فرهنگی باشد.
هیئت موسس این بنیاد که موقتا از خسرو سمنانی- مرتضی برجسته – بهمن فتحی و اندی مددیان تشکیل گردیده ازاین هفته شروع به فعالیت کرده.
این بنیاد غیرانتفاعی بدون وابستگی به هیچ سازمان و گرایش به هیچ مرام سیاسی و مذهبی به منظور احیای خدمات فرهنگی، هنری و ادبی، در بین ایرانیان و شناساندن آن به جوامع غیر ایرانی تاسیس شده. از طرف این سازمان برگزاری کنسرت ها- نمایش ها و کنفرانس ها به منظور پیشبرد فرهنگ و هنر دیرینه معاصر ایران و قدردانی از افراد اثرگذار درجامعه هنری- ادبی و فرهنگی ایرانی و پشتیبانی از جوانان مستعدی را در برنامه دارد.
هفته آینده مفصلا در خصوص اهداف این بنیاد با موسسین آن به گفتگو خواهیم نشست.

1597-15

1597-16