به‭ ‬بهانه‭ ‬انتشار‭ ‬اجرای‭ ‬الکترونیک‭ ‬این‭ ‬ترانه‭ ‬عید‭ ‬امسال‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬ترانه‭ ‬بهار‭ ‬نارنج ‭ ‬از‭ ‬کورس‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هوای‭ ‬سال‭ ‬نو‭ ‬و‭ ‬بهار‭ ‬بسیار‭ ‬جور‭ ‬درآمد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آهنگ‭ ‬های‭ ‬محبوب‭ ‬نوروز‭ ‬شد‭. ‬اما‭ ‬جالب‭ ‬اینجاست‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬ترانه‭ ‬محبوب‭ ‬جشن‭ ‬های‭ ‬تولد‭ ‬هم‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مجالس‭ ‬ابهارنارنجب‭ ‬به‭ ‬گوش‭ ‬میرسد‭.‬

خالقین‭ ‬این‭ ‬اثر‭ ‬کوروس‭ ‬و‭ ‬روزبه‭ ‬هوشمندی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬موزیک‭ ‬این‭ ‬آهنگ‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬ترانه‭ ‬سرای‭ ‬جوان‭ ‬اناکتا‭ ‬یگانگیب‭ ‬ساختند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تنظیم‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬احسان‭ ‬خلقی‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬دل‭ ‬بسیاری‭ ‬ازایرانیان‭ ‬جای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬کرده‭.‬

و‭ ‬حالا‭ ‬این‭ ‬پنجشنبه‭ ‬اجرای‭ ‬الکترونیک‭ ‬این‭ ‬آهنگ‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬دنیا‭ ‬و‭ ‬اختصاصاً‭ ‬از‭ ‬شبکه‭ ‬Stream‭ ‬Lyva‭ ‬پخش‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬کورس‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬مشغول‭ ‬مذاکره‭ ‬با‭ ‬چند‭ ‬کمپانی‭ ‬برای‭ ‬اسپانسر‭ ‬کنسرت‭ ‬در‭ ‬لوس‭ ‬آنجلس‭ ‬میباشد‭.‬