1345-71

 

1345-69

بچه های مدرسه «لی لی» در تلویزیون پارس برنامه علیرضا میبدی غوغاکردند و با رقص وآواز نوروز را جشن گرفتند، بچه ها هر کدام یک سین از هفت سین که همراه آورده بودند به میبدی تقدیم کردند.
در ضمن علی محمدی معروف به علی کوچولو ترانه ای از بهار همراه بچه ها اجرا نمود.
مادران همراه باآموزگاران مدرسه لی لی  عکسی بعنوان یادگاری گرفتند.

عکس از مرتضی قمصری

1345-70