1340-50

 

خبراز: علیرضا نژاد دهقان

فیلم فصل کرگدن ساخته بهمن قبادی از 1340-51کانال تلویزیون صدای امریکا تا پاسی از جمعه شب ایرانی های داخل را بیدار نگه داشت وبهروز وثوقی را در شکل و شمایل جدید بعد از سالها مشاهده کردند و به یاد ایفای نقش های سالهای گذشته این هنرمند محبوب افتادند.
نکته جالب توجه این بودکه صبح روز شنبه هموطنان ایرانی در داخل با دیدن یکدیگر به تمجید و ستایش از بهروز وثوقی پرداخته و به تجزیه و تحلیل فیلم مذکور مشغول بودند و از بازی هنرمندانه بهروز وثوقی یاد میکردند و نکته دیگر این بود که برای پخش این فیلم کانال VOAصدای امریکا انتخاب شده بود چون کانال مذکور را اکثرا در ایران مشاهده می کنند.
قصه فیلم، هنرنمایی بهروز وثوقی، دیدن مونیکا بلوچی، آرش، پورتاش و هنرمندان معروف آن برای ایرانیان بسیار پرهیجان بود و مردم کارگردانی هنرمندانه بهمن قبادی را نیز ستودند و خیلی ها با ضبط برنامه و در دست داشتن کپی فیلم همه خاطره های گذشته بهروز وثوقی را زنده کردند.