1688-11

19 سال پیش به همت هموطن عزیز ما آقای آوانس بالایان انجمنی بنام Armenian American Children Foundation تاسیس شد که هدفش کمک فوری برای کودکان بی بضاعت و خانه بدوش بچه های ارمنستان بود که در وضع بی سامان تحصیلات ابتدایی خود را در کودکستانها و مدارس بی سازمان و ویران شده ادامه میداد. بعد از مسافرتهای پی در پی بالایان به جمهوری ارمنستان به آن نتیجه رسید که در اولین قدم لازم و واجب است که تعمیرات جدی و فوری در آنها شود که هزاران بچه لااقل بتوانند در محیط بی خطر و امن به تحصیلات خود ادامه دهند. به همین منظور بالایان تصمیم گرفت که فاندی برای این منظور خداپرستانه تاسیس کند و 19 سال پیش این انجمن تاسیس شد و امروزه در حدود 100 عضو فعال درآن بصورت معنوی و بدون چشمداشت مادی فعالیت میکنند و تاکنون 13 کودکستان و مدارس ابتدایی توسط این انجمن برای 3000 کودک آماده شده است.
این فعالیتهای خیرخواهانه و خداپرستانه همچنان ادامه دارد و به همین منظور در 8 سپتامبر گذشته انجمن کودکان نوزدهمین Telethon خود را به اجرا گذاشت و در مدت 8 ساعت بیش از 000/200 دلار جمع آوری شد، بیشتر ارمنیان ایرانی و همچنین ارامنه لبنان، عراق و غیره در این امر خیر شرکت کردند که موجب تشکر میباشد. با مبلغ جمع آوری شده هم اکنون در شهر (Spitak) (اسپی تاک) جمهوری ارمنستان شهری که در سال 1988 بر اثر زلزله صد درصد به خاک سیاه نشست و به کلی ویران شد و چندین هزار هموطن ارمنی از بزرگ و کوچک در زیر آوارها جان سپردند.
خوشبختانه به همت کمکهای رسیده از تمام کشورهای گوناگون شهر اسپیتاک اکنون یکی از زیباترین شهرهای ارمنستان میباشد. همانطور که ذکر شد با مبلغ جمع آوری در Telethon 3 ساختمان بزرگ و وسیع بکلی تعمیر خواهد شد به سبک مدرن و دوست داشتنی که مرکز کودکان و جوانان در حدود 3000 نفر خواهد شد.
این مرکز ورزشی و فرهنگی به یکی از بزرگترین مراکز آموزشی تبدیل خواهد شد که به همت این فاند Found و با کمک مردم کالیفرنیا به نتیجه میرسد.
برای اطلاع عموم باید ذکر کنیم که هموطنان می توانند با کمک مالی به آن مدارس و Found، برای یادبود روح گذشتگان خود تابلوهای خود را در آن ساختمان ها نصب کنندکه در عکس پایین می توانید ببینید.
برای اطلاعات بیشتر می توانید با تلفن های زیر تماس بگیرید.
818-238-6880 818-246-2070
این موسسه غیر انتفاعی و خیریه میباشد.

Non Profit and
Charitable Organization
Tax ID: 501-03 Charity
Email: [email protected]
ID# 27-1381531

امیدواریم که تمام هموطنان عزیز در این امر خیر و خداپرستانه با ما همکاری نمایند.
ترجمه: Sarkis Petrus

1688-13

1688-12

1688-14

1688-15

1688-16

1688-17