1355-84

1355-85

شنبه گذشته شهره آغداشلو و هوشنگ توزیع، برایشان روز هیجان انگیزی بود چون دختر نازنین شان «تارا» در رشته فیلمسازی از دانشگاه چپمن  Chapman University  فارغ التحصیل شد درحالیکه هر دو اورا به آغوش کشیده بودند گفتند که به وجودش افتخار میکنند. ایندو هنرمند ارزنده و محبوب، که با وجود مشغله فراوان هیچگاه از دخترشان غافل نشدند اینک بخود می نازند که بزودی تارا فیلم هایی را باحضور آنها در هالیوود کارگردانی خواهد کرد.
تبریکی صمیمانه داریم برای شهره عزیز و هوشنگ عزیز و تارای عزیز.

1355-86