1506-111

اینروزها رسانه های فرانسوی از گلشیفته فراهانی می نویسند.
چاپ عکس های تازه او در کنار همبازی معروفش انتونیو بندراس و استقبال منقدین از فیلم تازه اش «ناکامی های سوفی» باز نام او را در اروپا سر زبان ها انداخته و فیلمسازان تازه ای به سراغش رفته اند.

1506-112

1506-113

1506-114