1464-87

ویدا‭ ‬ازنیویورک‭ ‬

روزی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬پاشا‭ ‬طلاق‭ ‬گرفتم،‭ ‬سرپرستی‭ ‬دختر‭ ‬10ساله‭ ‬ام‭ ‬شمیم‭ ‬و‭ ‬پسر13ساله‭ ‬ام‭ ‬پژمان‭ ‬را‭ ‬خود‭ ‬بعهده‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬هرچه‭ ‬سعی‭ ‬کردم‭ ‬حداقل‭ ‬دخترم‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬ببرم،‭ ‬رضایت‭ ‬نداد‭ ‬و‭ ‬دردادگاه‭ ‬هم‭ ‬مرا‭ ‬متهم‭ ‬به‭ ‬خیانت‭ ‬کرد،‭ ‬قاضی‭ ‬هم‭ ‬بجای‭ ‬طلب‭ ‬مدرک‭ ‬و‭ ‬دلیل‭ ‬و‭ ‬شاهد،‭ ‬برسر‭ ‬من‭ ‬فریاد‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬حقت‭ ‬همین‭ ‬که‭ ‬سالها‭ ‬حسرت‭ ‬دیداربچه‭ ‬هایت‭ ‬را‭ ‬بکشی‭. ‬پاشا‭ ‬مرد‭ ‬شکنجه‭ ‬گر‭ ‬و‭ ‬سادیسمی‭ ‬بود،‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬هربهانه‭ ‬ای‭ ‬مرا‭ ‬کتک‭ ‬میزد،‭ ‬متهم‭ ‬به‭ ‬بدکاره‭ ‬بودن‭ ‬و‭ ‬خیانت‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬وحتی‭ ‬من‭ ‬یک‭ ‬شب‭ ‬راحت‭ ‬سرببالین‭ ‬خواب‭ ‬نگذاشتم‭.‬

روزی‭ ‬که‭ ‬ازپاشا‭ ‬جدا‭ ‬شدم،‭ ‬هم‭ ‬غمگین‭ ‬بودم‭ ‬بخاطربچه‭ ‬هایم‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬خوشحال‭ ‬بودم‭ ‬بخاطرآزادی‭ ‬ام‭. ‬باور‭ ‬کنید‭ ‬آن‭ ‬شب‭ ‬اول‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬15سال‭ ‬بدون‭ ‬توهین‭ ‬وکتک‭ ‬به‭ ‬خواب‭ ‬رفتم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬دیدن‭ ‬چند‭ ‬کابوس‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جا‭ ‬پریدن‭ ‬ها،‭ ‬تا‭ ‬12ظهرروز‭ ‬بعد‭ ‬خوابیدم‭. ‬از‭ ‬فردا‭ ‬تلفن‭ ‬های‭ ‬توهین‭ ‬آمیزش‭ ‬شروع‭ ‬شد،‭ ‬انسرینگ‭ ‬پرازاین‭ ‬پیام‭ ‬ها‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬درآن‭ ‬روزها‭ ‬پدر‭ ‬ومادرم‭ ‬سرگرم‭ ‬ازدواج‭ ‬برادر‭ ‬کوچکترم‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬صدای‭ ‬مرا‭ ‬نمی‭ ‬شنیدند‭. ‬

من‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفتم‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬کنم،‭ ‬چون‭ ‬هرگوشه‌اش‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬خاطره‭ ‬های‭ ‬شیرین‭ ‬بچه‭ ‬ها‭. ‬و‭ ‬یا‭ ‬خاطره‭ ‬های‭ ‬تلخ‭ ‬پاشا‭ ‬پر‭ ‬بود،‭ ‬خصوصا‭ ‬که‭ ‬دیگربمن‭ ‬اجازه‭ ‬دیدارشان‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬نمی‭ ‬داد‭ ‬وپسرم‭ ‬با‭ ‬تلقین‭ ‬های‭ ‬پاشا،‭ ‬کاملا‭ ‬ضد‭ ‬من‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬بار‭ ‬که‭ ‬خواستم‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬حرف‭ ‬بزنم،‭ ‬سرم‭ ‬فریاد‭ ‬زد‭ ‬که‭ ‬تو‭ ‬با‭ ‬کارهایت‭ ‬کمر‭ ‬پدرم‭ ‬را‭ ‬شکستی‭! ‬

عاقبت‭ ‬ازایران‭ ‬بیرون‭ ‬آمدم،‭ ‬ابتدا‭ ‬به‭ ‬یونان‭ ‬رفتم‭ ‬که‭ ‬ساحل‭ ‬دوست‭ ‬دوران‭ ‬مدرسه‭ ‬ام‭ ‬درآنجا‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کرد،‭ ‬ساحل‭ ‬با‭ ‬مهرفراوان‭ ‬مرا‭ ‬پذیرا‭ ‬شد،‭ ‬زن‭ ‬و‭ ‬شوهر‭ ‬بسیار‭ ‬خوش‭ ‬برخورد‭ ‬و‭ ‬دلسوز‭ ‬بودند،‭ ‬چنان‭ ‬مرا‭ ‬درجمع‭ ‬خود‭ ‬گرفتند‭ ‬که‭ ‬احساس‭ ‬کردم‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سالها‭ ‬پناهی‭ ‬یافته‭ ‬ام‭. ‬من‭ ‬هیچکس‭ ‬را‭ ‬دراروپا‭ ‬و‭ ‬امریکا‭ ‬نداشتم،‭ ‬بجر‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬دوست‭ ‬قدیمی،‭ ‬با‭ ‬هیچکس‭ ‬تماس‭ ‬نداشتم،‭ ‬ولی‭ ‬ساحل‭ ‬همه‭ ‬سعی‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬یا‭ ‬راهی‭ ‬برای‭ ‬سفرمن‭ ‬به‭ ‬امریکا‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬مرا‭ ‬تشویق‭ ‬کند‭ ‬درهمان‭ ‬یونان‭ ‬بمانم،‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ماندن‭ ‬رضایت‭ ‬دادم‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ساحل‭ ‬سپردم‭.‬

روزها‭ ‬پا‭ ‬بپای‭ ‬ساحل‭ ‬در‭ ‬رستوران‭ ‬شان‭ ‬درکناردریا،‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کردم،‭ ‬چون‭ ‬درغذا‭ ‬پختن‭ ‬مبتکربودم،‭ ‬به‭ ‬لیست‭ ‬غذاهایشان،‭ ‬کلی‭ ‬غذاهای‭ ‬تازه‭ ‬اضافه‭ ‬کردم،‭ ‬درضمن‭ ‬سبزیجات‭ ‬به‭ ‬سبک‭ ‬ایران‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬چای‭ ‬زعفرانی،‭ ‬با‭ ‬هل،‭ ‬خاکشیرایرانی،‭ ‬به‭ ‬لیست‭ ‬افزودم‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬دیدند‭ ‬که‭ ‬چگونه‭ ‬همه‭ ‬سراغ‭ ‬این‭ ‬تازه‌ها‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬گیرند‭ ‬و‭ ‬برمشتریان‭ ‬رستوران‭ ‬اضافه‭ ‬میشود،‭ ‬حتی‭ ‬برای‭ ‬کیترینگ‭ ‬تماس‭ ‬می‭ ‬گیرند‭ ‬وهمین‭ ‬ها‭ ‬سبب‭ ‬شد‭ ‬راستین‭ ‬شوهرساحل‭ ‬به‭ ‬فکردایرکردن‭ ‬یک‭ ‬رستوران‭ ‬دیگر‭ ‬بیفتد‭ ‬ومرا‭ ‬هم‭ ‬شریک‭ ‬خود‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬احساس‭ ‬استقلال‭ ‬و‭ ‬آینده‭ ‬ای‭ ‬روشن‭ ‬جان‭ ‬دوباره‭ ‬گرفتم‭. ‬دراین‭ ‬مدت‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬بار‭ ‬با‭ ‬دخترم‭ ‬تلفنی‭ ‬حرف‭ ‬زدم،‭ ‬ازسختگیری‭ ‬های‭ ‬پدرش‭ ‬می‭ ‬گفت،‭ ‬از‭ ‬همسرجدید‭ ‬پدرش‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬برادرش‭ ‬را‭ ‬چون‭ ‬دو‭ ‬برده‭ ‬بکار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬مرتب‭ ‬تکرار‭ ‬میکند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬تولد‭ ‬بچه‭ ‬هایم،‭ ‬شما‭ ‬باید‭ ‬بروید‭ ‬بدنبال‭ ‬مادرخوشگذران‭ ‬تان‭.‬

به‭ ‬شمیم‭ ‬دخترم‭ ‬می‭ ‬گفتم‭ ‬نگران‭ ‬نباش،‭ ‬من‭ ‬روزی‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬می‭ ‬آورم‭ ‬و‭ ‬زندگی‭ ‬آرامی‭ ‬چون‭ ‬خودم،‭ ‬برایت‭ ‬می‭ ‬سازم‭ ‬و‭ ‬دخترکم‭ ‬فقط‭ ‬پشت‭ ‬تلفن‭ ‬هق‭ ‬هق‭ ‬می‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬آیا‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬زندان‭ ‬آزاد‭ ‬میشوم؟‭ ‬

دورادور‭ ‬نگران‭ ‬بچه‭ ‬هایم‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مادرم‭ ‬درایران‭ ‬تماس‭ ‬گرفتم،‭ ‬التماس‭ ‬کردم‭ ‬حداقل‭ ‬جمعه‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬ای‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬خود‭ ‬ببرد،‭ ‬تا‭ ‬نفسی‭ ‬براحت‭ ‬بکشند‭. ‬به‭ ‬مادرم‭ ‬قول‭ ‬دادم‭ ‬که‭ ‬اگرحتی‭ ‬نگهداری‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬بپذیرد،‭ ‬من‭ ‬همه‭ ‬هزینه‭ ‬های‭ ‬زندگی‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬تامین‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬اثبات‭ ‬ادعایم‭ ‬بلافاصله‭ ‬2‭ ‬هزاردلاربرایش‭ ‬حواله‭ ‬کردم،‭ ‬مادرم‭ ‬بجای‭ ‬تشکر‭ ‬و‭ ‬اینکه‭ ‬می‭ ‬دانم‭ ‬با‭ ‬زحمات‭ ‬فراوان‭ ‬این‭ ‬پول‭ ‬را‭ ‬تهیه‭ ‬کردی،‭ ‬گفت‭ ‬فقط‭ ‬خودت‭ ‬را‭ ‬نفروشی،‭ ‬مایه‭ ‬ننگ‭ ‬نشوی‭! ‬فریاد‭ ‬زدم‭ ‬مادرم،‭ ‬عزیزم‭ ‬من‭ ‬ازساعت‭ ‬7‭ ‬صبح‭ ‬تا‭ ‬12‭ ‬شب‭ ‬در‭ ‬رستوران‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کنم،‭ ‬انگار‭ ‬کوه‭ ‬می‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬کارگرساده‭ ‬بنایی‭ ‬می‭ ‬کنم‭!‬

مادرم‭ ‬خبرداد‭ ‬از‭ ‬پنجشنبه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ظهرتا‭ ‬صبح‭ ‬شنبه،‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬ما‭ ‬می‭ ‬آیند،‭ ‬خیلی‭ ‬دراینجا‭ ‬خوش‭ ‬هستند،‭ ‬ولی‭ ‬اینکه‭ ‬پاشا‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬بسپارد،‭ ‬بعید‭ ‬می‭ ‬دانم،‭ ‬چون‭ ‬اینگونه‭ ‬که‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬تعریف‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬همسرتازه‭ ‬پدرشان،‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬شب‭ ‬وروز‭ ‬به‭ ‬بیگاری‭ ‬می‭ ‬کشد‭ ‬و‭ ‬آخر‭ ‬هفته‭ ‬هم‭ ‬چون‭ ‬به‭ ‬مهمانی‭ ‬میروند،‭ ‬ترجیح‭ ‬میدهند‭ ‬بچه‭ ‬ها‭ ‬مزاحم‭ ‬شان‭ ‬نباشند‭.‬

من‭ ‬همچنان‭ ‬برای‭ ‬مادرم‭ ‬حواله‭ ‬می‭ ‬فرستادم‭ ‬تا‭ ‬همان‭ ‬مدت‭ ‬کوتاه‭ ‬اقامت‭ ‬بچه‭ ‬ها،‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬همه‭ ‬جا‭ ‬ببرد‭ ‬وهمه‭ ‬چیزبرایشان‭ ‬بخرد،‭ ‬تا‭ ‬یک‭ ‬شب‭ ‬مادرم‭ ‬زنگ‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬پاشا‭ ‬فهمیده‭ ‬که‭ ‬شمیم‭ ‬با‭ ‬تو‭ ‬تلفنی‭ ‬حرف‭ ‬میزند،‭ ‬بهمین‭ ‬جهت‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬آمدن‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬ما،‭ ‬بلکه‭ ‬به‭ ‬رفتن‭ ‬مدرسه‭ ‬هم‭ ‬منع‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬زندانی‭ ‬خانه‭ ‬ساخته‭ ‬ومرتب‭ ‬آزارش‭ ‬میدهد‭. ‬گفتم‭ ‬ترا‭ ‬بخدا‭ ‬به‭ ‬پلیس‭ ‬خبربده،‭ ‬گفت‭ ‬به‭ ‬جایی‭ ‬نمی‭ ‬رسیم،‭ ‬چون‭ ‬قانون‭ ‬حق‭ ‬تنبیه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پدر‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬گفتم‭ ‬من‭ ‬حاضرم‭ ‬هزینه‭ ‬انتقال‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یونان‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬قاچاقچی‭ ‬بدهم،‭ ‬حاضرم‭ ‬شب‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬کارکنم‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬غذا‭ ‬نخورم،‭ ‬ولی‭ ‬بچه‭ ‬هایم‭ ‬را‭ ‬نجات‭ ‬بدهم،‭ ‬مادرم‭ ‬گفت‭ ‬باید‭ ‬صبرکنی،‭ ‬با‭ ‬عجله‭ ‬هیچ‭ ‬کاری‭ ‬نمی‭ ‬توان‭ ‬کرد‭. ‬

یک‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬مادرم‭ ‬زنگ‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬شمیم‭ ‬ازخانه‭ ‬فرار‭ ‬کرده،‭ ‬پاشا‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬مامور‭ ‬بدنبال‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬خانه‭ ‬ما‭ ‬آمده‭ ‬بود،‭ ‬کلی‭ ‬برسرمن‭ ‬فریاد‭ ‬زد،‭ ‬بعد‭ ‬تهدیدم‭ ‬کرد‭ ‬شکایت‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬لحظه‭ ‬شب‭ ‬وروز‭ ‬ندارم،‭ ‬گفتم‭ ‬اگر‭ ‬شمیم‭ ‬ازهرجا‭ ‬تماس‭ ‬گرفت‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خبربده،‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬همین‭ ‬جا‭ ‬اقدام‭ ‬می‭ ‬کنم‭.‬

چند‭ ‬هفته‭ ‬گذشت،‭ ‬من‭ ‬شبها‭ ‬کابوس‭ ‬می‭ ‬دیدم‭ ‬و‭ ‬روزها‭ ‬اشک‭ ‬می‭ ‬ریختم،‭ ‬ساحل‭ ‬و‭ ‬راستین‭  ‬نگران‭ ‬من‭ ‬بودند،‭ ‬با‭ ‬دفاتر‭ ‬پناهندگی‭ ‬حرف‭ ‬زدند،‭ ‬آنها‭ ‬گفتند‭ ‬امکان‭ ‬خارج‭ ‬کردن‭ ‬شمیم‭ ‬را‭ ‬ندارند،‭ ‬ولی‭ ‬اگر‭ ‬بیرون‭ ‬بیاید،‭ ‬برایش‭ ‬ویزای‭ ‬پناهندگی‭ ‬صادر‭ ‬می‭ ‬کنیم‭.‬

در‭ ‬این‭ ‬فاصله‭ ‬برایم‭ ‬یک‭ ‬خواستگار‭ ‬خوب‭ ‬پیدا‭ ‬شد،‭ ‬جانان‭ ‬یک‭ ‬وکیل‭ ‬بود،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نیویورک‭ ‬زندگی‭ ‬می‭ ‬کرد،‭ ‬درجریان‭ ‬تلاش‭ ‬های‭ ‬من‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬امید‭ ‬اینکه‭ ‬مرا‭ ‬کمک‭ ‬کند،‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬ازدواج‭ ‬کردم،‭ ‬جانان‭ ‬نیمه‭ ‬یونانی‭ ‬و‭ ‬نیمه‭ ‬ترک‭ ‬بود،‭ ‬روحیه‭ ‬ایرانیان‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬شناخت‭ ‬و‭ ‬بدنبال‭ ‬ازدواج،‭ ‬جانان‭ ‬خواست‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬راهی‭ ‬امریکاشوم،‭ ‬می‭ ‬گفت‭ ‬درآنجا‭ ‬بهتر‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬برای‭ ‬دخترت‭ ‬اقدام‭ ‬کرد،‭ ‬من‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬توصیه‭ ‬ساحل،‭ ‬سهم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نفروختم،‭ ‬آنها‭ ‬قول‭ ‬دادند‭ ‬مرتب‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬ازدرآمدشان،‭ ‬حواله‭ ‬بفرستند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬سهم‭ ‬را‭ ‬بعنوان‭ ‬سرمایه‭ ‬ای‭ ‬برای‭ ‬آینده‭ ‬نگهدارم‭.‬

به‭ ‬نیویورک‭ ‬رفتیم‭ ‬درآنجا‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬برادرم‭ ‬از‭ ‬تایلند‭ ‬زنگ‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬شمیم‭ ‬را‭ ‬دریک‭ ‬کاباره‭ ‬دیده‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬رقصد،‭ ‬با‭ ‬شنیدن‭ ‬این‭ ‬حرف‭ ‬دیوانه‭ ‬شدم،‭ ‬ازجانان‭ ‬خواستم‭ ‬کمکم‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬حتی‭ ‬کارهایش‭ ‬را‭ ‬نیمه‭ ‬کاره‭ ‬گذاشت‭ ‬وبا‭ ‬من‭ ‬همراه‭ ‬شد،‭ ‬با‭ ‬نشانی‭ ‬های‭ ‬دوست‭ ‬برادرم‭ ‬همه‭ ‬کاباره‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬گشتیم،‭ ‬ولی‭ ‬شمیم‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬نکردیم،‭ ‬تا‭ ‬یکروز‭ ‬براثراتفاق‭ ‬یک‭ ‬فلایر‭ ‬روی‭ ‬پنجره‭ ‬یک‭ ‬رستوران‭ ‬دیدیم،‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬5‭ ‬رقصنده،‭ ‬شمیم‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬بود‭. ‬همانجا‭ ‬زانو‭ ‬زدم،‭ ‬جانان‭ ‬همان‭ ‬لحظه‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬کاباره‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬درواقع‭ ‬استریپ‭ ‬کلاب‭ ‬آمد،‭ ‬فلایر‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬دادیم،‭ ‬دو‭ ‬نفرازکارکنان‭ ‬کاباره‭ ‬توصیه‭ ‬کردند‭ ‬ما‭ ‬پی‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬برویم،‭ ‬حتی‭ ‬دنبال‭ ‬این‭ ‬ماجرا‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬نگیریم‭. ‬جانان‭ ‬با‭ ‬پلیس‭ ‬تماس‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬ازطریق‭ ‬دوستی‭ ‬در‭ ‬نیویورک‭ ‬حتی‭ ‬ایمیلی‭ ‬را‭ ‬بعنوان‭ ‬سفارش‭ ‬ویژه‭ ‬دریافت‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دیدار‭ ‬رئیس‭ ‬پلیس‭ ‬رفتیم‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬مامور‭ ‬روانه‭ ‬آن‭ ‬کاباره‭ ‬کرد،‭ ‬آنها‭ ‬ظاهرا‭ ‬توضیح‭ ‬دادند،‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬آقایی‭ ‬ایرانی،‭ ‬این‭ ‬خانم‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬کاباره‭ ‬بیاورد،‭ ‬ولی‭ ‬هنوز‭ ‬تماس‭ ‬نگرفته‭ ‬است‭. ‬تلاش‭ ‬مان‭ ‬تا‭ ‬آن‭ ‬لحظه‭ ‬بی‭ ‬نتیجه‭ ‬بود،‭ ‬ولی‭ ‬یکی‭ ‬ازکارگران‭ ‬کاباره‭ ‬درازای‭ ‬100‭ ‬دلار،‭ ‬آدرسی‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬دوراز‭ ‬شهر‭ ‬بود‭. ‬ما‭ ‬به‭ ‬رئیس‭ ‬پلیس‭ ‬خبردادیم‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬کارآگاه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬محل‭ ‬رفتیم،‭ ‬یک‭ ‬ساختمان‭ ‬3‭ ‬طبقه‭ ‬بود‭ ‬حالت‭ ‬یک‭ ‬رستوران‭ ‬خصوصی‭ ‬را‭ ‬داشت،‭ ‬پراز‭ ‬مشتریان‭ ‬ثروتمند‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬اتومبیل‭ ‬ها،‭ ‬نوع‭ ‬لباس‭ ‬پوشیدن‭ ‬شان‭ ‬پیدا‭ ‬بود‭. ‬درون‭ ‬رستوران‭ ‬دخترکان‭ ‬12‭ ‬تا‭ ‬20‭ ‬ساله‭ ‬پذیرایی‭ ‬می‭ ‬کردند،‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬کارآگاه‭ ‬پلیس‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬مدیران‭ ‬تشکیلات‭ ‬رفتند‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬ساعت‭ ‬بعد‭ ‬درحالیکه‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬نفرشان‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬با‭ ‬اتومبیل‭ ‬هایشان‭ ‬ازآن‭ ‬محل‭ ‬گریختند،‭ ‬مشتریان‭ ‬خوشگذران‭ ‬هم‭ ‬تار‭ ‬ومار‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬دخترهای‭ ‬کم‭ ‬سن‭ ‬و‭ ‬سال،‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬زیرزمین‭ ‬رفتیم‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬20دخترنوجوان‭ ‬درحال‭ ‬مصرف‭ ‬مواد‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬شمیم‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬روی‭ ‬مبلی‭ ‬افتاده‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬سویش‭ ‬رفتم،‭ ‬مرا‭ ‬نشناخت،‭ ‬بغل‭ ‬اش‭ ‬کردم،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بوسیدم،‭ ‬هیچ‭ ‬عکس‭ ‬العملی‭ ‬نشان‭ ‬نداد،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬هتل‭ ‬بردیم،‭ ‬بیهوش‭ ‬روی‭ ‬تخت‭ ‬افتاد،‭ ‬من‭ ‬تا‭ ‬صبح‭ ‬بربالین‭ ‬او‭ ‬نشستم،‭ ‬حدود‭ ‬ساعت‭ ‬7‭ ‬صبح‭ ‬بود،‭ ‬چشم‭ ‬باز‭ ‬کرد،‭ ‬مرا‭ ‬دید،‭ ‬ازجا‭ ‬پرید،‭ ‬بغض‭ ‬کرده‭ ‬فریاد‭ ‬زد‭ ‬کجا‭ ‬بودی‭ ‬مادر؟‭ ‬چرا‭ ‬مرا‭ ‬رها‭ ‬کردی؟‭ ‬هردو‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬گریستیم‭ ‬و‭ ‬جانان‭ ‬گفت‭ ‬نگران‭ ‬نباش،‭ ‬خیلی‭ ‬زود‭ ‬ترتیب‭ ‬انتقال‭ ‬دخترت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬امریکا‭ ‬میدهیم‭ ‬تا‭ ‬بعد‭ ‬برای‭ ‬پسرت‭ ‬هم‭ ‬اقدام‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬ازشدت‭ ‬خستگی‭ ‬و‭ ‬دخترم‭ ‬انگار‭ ‬ماه‭ ‬‌ها‭ ‬نخوابیده‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬هم‭ ‬بخواب‭ ‬رفتیم‭ .‬

1464-88