تسلیت
سفر ابدی پدرم، اندوه بزرگی بر قلب من نشاند،
سفر یک انسان خوب و مهربان «فریدون علیزاده»

پدرم، بهترین دوست من، قهرمان زندگی من و مشوق من بود.
من خیلی حرفها برای توصیف او در دل دارم که شاید کلمات توان ابراز آنرا نداشته باشند، او که پدر مهربان، پدر بزرگ استثنایی، شوهر و برادر، عمو و دایی پر از عشق و مهر بود، او بیشترین اوقات خود را با نوه هایش می گذراند، عاشق شان بود و هرگاه بیمار می شد، با دیدن نوه هایش جان تازه می گرفت وهمیشه غصه می خورد که بزرگی و آینده آنها را نخواهد دید.
او در اولین دیدار، دوستی و محبت و توجه همه را جلب می کرد، او مردی آزاده بود، که رنگ پوست و نژاد مذهب، طبقه خانوادگی، ثروت برایش مهم نبود وهمیشه بدنبال نکات مثبت و خوب انسانها بود. او هیچگاه کینه ای از کسی به دل نداشت، او بخشنده بود و می بخشید، من هیچگاه جوک ها، خنده هایش را، مهربانی ها، نصیحت ها، نامه های پر از عشق اش را فراموش نمی کنم.
و سپاس فراوان دارم از همه آنها که با ما همدردی کردند و دل پراز اندوه ما را تسکین دادند.
میترا، رضا، Heather ( هدر )، علی، رهام و نازنین

pic-2