1411-47

سان فرانسیسکو، کالیفرنیا، ایالات متحده: در روز شنبه، 21 جون 2014 در ساعت 1 بعد از ظهر دانشجویان صوفی در یونیون اسکوور در قلب سانفرانسیسکو گرد آمده تا در تظاهراتی علیه روبرتو کوالی و بخصوص خط تولیدی او بنام  Just Cavalli به انجام برسانند. این تظاهرات جهت آگاهی عمومی مردم دنیا صورت می پذیرد.
ثبت قانونی این سمبل مذهبی 27 سال و قدمت اسناد آن 150 سال و پیوستگی موروثی 1400 ساله با مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی دارد. این سمبل دارای معنی بی اندازه عمیق وارائه دهنده سلوک درونی در رابطه با خودشناسی است که درواقع عرفان را به تعریف می کشد. این سمبل نه تنها کلمه عربی الله را به مفهوم می کشد، بلکه منعکس کننده گسترش و بیداری قلب می باشد.
طرح لباس، روبرتو کوالی اخیرا با کپی کردن این سمبل بر روی خط تولیدی خود جهت کسب درآمد استفاده می کند. این مسئله به خودی خود بسیارناراحت کننده وغیر اخلاقی میباشد. از این بدتر هم آنکه، روبرتو کوالی با تعبیر بسیار بدی آن را بصورت «نیش مار» و از آن بعنوان نماد شهوت، گمراهی و گناه اولیه استفاده کرده است. با این عمل شدیدا توهین آمیز و دور از معنی واقعی این سمبل که ارائه دهنده عشق، صلح و یگانگی میباشد، دانشجویان صوفی با تظاهرات گسترده خود در اقصی نقاط دنیا و با دادن آگاهی عمومی بدلیل این بیرحمی، از طریق رسانه های عمومی و همچنین برپائی ستاد مبارزاتی بنام
# Take Off Just Logo
اقدام نموده اند.تظاهرات در لوس آنلجس، پاریس، لندن، آلمان، کانادا و مکان های بیشتری بوقوع پیوسته است.
حتی قبل از تظاهرات روز شنبه یکی از نشریات سان فرانسیسکو بنام تظاهرات  San Francisco Bay Guardian  مقاله در رابطه با این تظاهرات بین المللی بچاپ رسانیده است. جمعیت حاضر در تظاهرات روز شنبه یونیون اسکور در مقابل و اطراف فروشگاههائی نظیر  Saks Fifth Avenue و Neiman Marcus  شروع به شعار دادن کردند. کارمندان بعضی از این فروشگاهها بخارج از محل کار خود آمده و با صحبت کردن با تظاهرکنندگان همدردی خود را در رابطه با این موضوع ابراز و با امضاء عرضحال در  Change.org و گرفتن فلایرها جهت توزیع آن به دوستان وهمکاران بیاری پرداختند.
میزان حمایتی که در سان فرانسیسکو به تظاهرکنندگان داده شد بسیار بالا بود. نمایندگان ستاد مبارزاتی Take Off Just Logo  با صدها نفر افراد محلی وتوریست هایی که از اقصی نقاط دنیا در روز شنبه در یونیون اسکوور جمع شده بودند صحبت کردند. آگاهی ع مومی بدلیل عدم احترام روبرتو کوالی به عرفان اسلامی از طریق حمایت عموم و اینکه از او خواسته شود که Take Off Just Logo  ادامه خواهد داشت.
خواهشمند است باکمک رسانی در این امر مهم و با شراکت این پیغام ما را در تظاهرات پشتیبانی کنید.

Change.org Petition
Tweet, Facebook, BlogSpot, French BlogSpot
www.TakeOffJustLogo.org
www.SufiRights.Org
www.youtube.com/embed/qEsbEwcTP3Y
www.youtube.com/embed/y0Sb1lUIb3k

1411-48

Protests Continue Against Roberto
Cavalli’s Misuse of a Sacred Sufi Emblem.

(SAN FRANCISCO, CA, USA)- On Saturday, June 21, 2014 at 1pm, over 200 Sufi students gathered around Union Square in the heart of San Francisco to protest and raise awareness of a now worldwide campaign against fashion designer, Roberto Cavalli’s ‘Just Cavalli’ line.
The spiritual symbol has been trademarked for 27 years, has been documented for 150 years and is associated with 1400 years of heritage of the M.T.O Shahmaghsoudi School of Islamic Sufism. It has immense special meaning and exemplifies the spiritual journey of self-knowledge that defines Sufism. The symbol not only spells out the name of God in Arabic (‘Allah’) but also reflects the opening and awakening of the heart.
Fashion designer, Roberto Cavalli recently copied this symbol and is using it on merchandise for profit. This, on it’s own, is very hurtful and unethical. To make matters worse, Roberto Cavalli is misconstruing the symbol as a ‘snake-bite’ and using it as a representation of lust, seduction, and the original sin. This is extremely disrespectful and so far from the true meaning of this symbol of love, peace, and unity that Sufi students have protested all around the world to gain public awareness of this atrocity and started a social media campaign called #TakeOffJustLogo. Protests have taken place in LA, NY, Paris, London, Germany, Canada, and more.
Even before the protest on Saturday, the SF Bay Guardian published a piece priming the Bay Area public about the international campaign and the demonstration in San Francisco. Crowds marched Saturday around Union Square and rallied around stores that sell Roberto Cavalli merchandise such as Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus. Employees from some of the stores came outside during the demonstration to speak to the protesters and were empathetic to the issue, many signing the campaign’s change.org petition and taking stacks of flyers to distribute to their friends and colleagues.
The amount of support received in San Francisco was immense. Representatives of the #TakeOffJustLogo campaign spoke with and reached hundreds of locals, tourists from all over the world, and people of all backgrounds that were gathered in Union Square on Saturday. Awareness continues to spread of Roberto Cavalli’s lack of respect for Islamic Sufism and support continues to grow in asking Roberto Cavalli to #TAKEOFFJUSTLOGO 

Help our Cause. Share Our Message. Join Our Protest
Change.org Petition
Tweet, Facebook, BlogSpot, French BlogSpot
www.TakeOffJustLogo.org
www.SufiRights.Org
www.youtube.com/embed/qEsbEwcTP3Y
www.youtube.com/embed/y0Sb1lUIb3k

1411-49