دکترحسین‭ ‬فرخی‭ ‬نماینده‭ ‬فامیلی‭ ‬فیلم‭ ‬آمریکا‭ ‬درایران،‭ ‬در‭ ‬گفتگوی‭ ‬کوتاهی‭ ‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬بازگشت‭ ‬موفقیت‭ ‬آمیز‭ ‬دکترالمپیا‭ ‬جلینی،‭ ‬مدیرفامیلی‭ ‬فیلم‭ ‬آمریکا‭ ‬از‭ ‬سی‭ ‬و‭ ‬هشتمین‭ ‬جشنواره‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬فیلم‭ ‬فجر‭ ‬داشتند‭ ‬از‭ ‬تلاشهای‭ ‬بی‭ ‬وقفه‭ ‬امحمد‭ ‬مهدی‭ ‬عسگرپورب‭ ‬دبیر‭ ‬و‭ ‬اامیراسفندیاریب‭ ‬مدیرامور‭ ‬بین‭ ‬الملل‭ ‬سی‭ ‬وهشتمین‭ ‬جشنواره‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬فیلم‭ ‬فجر‭ ‬درتهران‭ ‬تقدیرکرد‭.‬

دکترفرخی‭ ‬دراین‭ ‬گفتگوی‭ ‬کوتاه‭ ‬ضمن‭ ‬برشمردن‭ ‬ویژه‭ ‬گی‭ ‬های‭ ‬جشنواره‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬فیلم‭ ‬فجر،‭ ‬تبریک‭ ‬ویژه‭ ‬ای‭ ‬به‭ ‬دبیرجشنواره‭ ‬فیلم‭ ‬فجر‭ ‬و‭ ‬همکاران‭ ‬ایشان‭ ‬بخاطر‭ ‬قرارگرفتن‭ ‬این‭ ‬جشنواره‭ ‬در‭ ‬رنکینگ‭ ‬جهانی‭ ‬بیان‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬همکاران‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬بخاطر‭ ‬فراهم‭ ‬کردن‭ ‬شرایط‭ ‬حضور‭ ‬دکترجلینی‭ ‬قدردانی‭ ‬کرد‭. ‬حسین‭ ‬تقی‭ ‬پور،‭ ‬محسن‭ ‬نبوی،‭ ‬مرتضی‭ ‬آقاخانی‭ ‬و‭ ‬آرزو‭ ‬فرخی‭ ‬از‭ ‬همکاران‭ ‬فامیلی‭ ‬فیلم‭ ‬آمریکا‭ ‬درایران‭ ‬دکتر‭ ‬جلینی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬های‭ ‬مطبوعاتی‭ ‬درایران‭ ‬همراهی‭ ‬و‭ ‬مساعدت‭ ‬کرده‭ ‬اند‭.‬