1575-72

تلاش های پیگیر پرویز مهاجر اینروزها به نتایج درخشانی رسیده است و خود در گفتگویی با جوانان گفت:
با درود و تشکر از توجه سالیان درازی که در رابطه با گسترش DVD Oneness of Mankind توسط مجله ارزشمند جوانان و قلم شیوا و شایسته سردبیر مجله برای ارائه واقعیت ها و تاثیر این اثر در سطح جهان به دولتمردان و شخصیت های برجسته در تائید و قبول آن، یکایک واژه های این سروده که به راستی میتواند جهانیان را درکنار یکدیگر، به صلح و دوستی، یگانگی به وحدت مطلق برساند، شایسته است به نکات مهم در رابطه به انگیزه تولید این اثر که امروزه در بیش از 10 کتابخانه ملی جهان از جمله کتابخانه کنگره امریکا Online است توضیحاتی داده شود. شعر این اثر از ساخته های روانشاد سرکار خانم مهین1575-75 عمید است وآهنگ آن از استادم زنده یاد آقای ایرج طاهری است و بنده پرویز مهاجر آنرا خوانده ام و خانم مریم نجمی که خود از خوانندگان کلاسیک هستند با گروه کُر همراهی کرده اند.
تا اینجا موفقیت هایی که از آنها نام برده شده پیشرفت داشتم. تا در اپریل /2/ 2016 از طرف New York Persian Parade Founders به مدیریت خانم مهشید اسدی و همسرشان دکتر سیروس اسدی که از سال 2004 برگزارکننده جشن های نوروزی در نیویورک هستند و برنامه آنان فقط در رابطه فرهنگ ایران بدون دخالت در سیاست و هرگونه دین و مذهب به شکل بسیار موثر وزیبایی اجرا میشود دعوت شدم، بعد از اجرا برنامه ام که بسیار موفقیت آمیز بود بنده این اثر را به خانم دکتر مهشید اسدی ارمغان داشم (در اینجا اشاره کنم که بنده این اثر را قانونی و مدارک لازم به foundation ایشان تقدیم کردم)
بنده برای همکاری و پیشبرد این اثر باPPNY Foundation فعالیت دارم تا با نیروی مضاعف بتوان به مدارج بالاتری رسید. اولین تولید این بنیاد این بود که همان CD انسانها یکسانند را به چهار زبان انگلیسی، فرانسه، اسپانیش، فارسی در یک Disc اجرا و تهیه کرده که به مردم جهان به این زبانها تقدیم میشود. که البته به همان نام Oneness of Mankind . نمونه ای از این تولید جدید به جنابانPope Francis و رئیس محترم جمهوری مکزیک و جناب Donald Trump نامه های تشویقی و تاییدیه این مراتب خوانده شده در این سروده که همراه این گزارش به نظر میرساند، با فعالیت هر چه بیشتر PPNY در پیشبرد اهداف صلح ودوستی بین ملت ها که از دستمایه های کوروش بزرگ است روزبروز باعث ترقی و تعالی این PPNY foundation خواهد بود.
برای کسب اطلاعات و دریافت این اثر جاودان در تاریخ و امریکا می توانید با تلفن 1-646-653-4530 و ایمیل Email: [email protected] تماس بگیرید.

1575-76