تورنمنت يك ميليون دلاري پوكر
 از 23‌ مي‌تا اول جون در

ONISAC ELCYCIB

يك ميليون دلار گارانتي فقط با 125‌ دلار وروديه