1480-24

1480-25

گروه “تارانتيست” از پيشگامان موسيقى راك زيرزمينى داخل ايران در يك دهه گذشته بودند كه آوازه فعاليت آنها خيلى زود به آنسوى مرزها رسيد و توانستند كنسرتهاى زيادى را در اروپا و آمريكا برگزار كنند و موفقيتهاى قابل تقديرى را در عرصه بين الملل كسب كنند كه پيشتر در همين مجله در مورد آنها نوشتيم. اين گروه در چندسال اخير به علت ادامه تحصيل اعضاى اصلى مقدارى كم كار شده بود بتازگى آلبوم جديدى در سبك و سياق جديد و متفاوت آماده روانه كردن به بازار كرده و تور كنسرت هاى جديد آنها از اواخر ماه نوامبر از اروپا آغاز خواهد شد. ضمن آرزوى موفقيت براى گروه تارانتيست، تلاش خواهيم كرد تا بزودى گفتگوى مفصلى با آنها در جوانان داشته باشيم.
برای دنبال کردن فعالیت های گروه تارانتیست به وب سایت، صفحه های فیس بوک و اینستاگرم گروه مراجعه کنید.

www.TarantisT.com
www.Facebook.com/TarantisT
www.Instagram.com/TarantisT

1480-26

1480-27

1480-28

1480-29