1339-50

 

در مصاحبه جالب و شنیدنی امید با رادیو 1339-51جوانان و چاپ آن در مجله جوانان، یک اشتباه رخ داده بود،اینکه امید با یک موزیسین معروف و خواننده رپ امریکایی،درباره همکاری گفتگوکرده بود، که با پریس هیلتون نیز همکاری مشترک دارند و درمصاحبه اشتباها  نوشته شده بود امید با پریس هیلتون همکاری میکند.
امیدواریم این توضیح و پوزش به خاطر از این اشتباه، خوانندگان کنجکاو و نازنین مجله جوانان را روشن کند.