1724-32

تولد نوررا مبارک

1724-33

محمدرضا رفیع زاده همکار قدیمی مان در مجله جوانان ایران، چند قاره دورتر، بقولی کامپیوتری و دیجیتالی شاهد اولین نوه خود «نوررا» درلس آنجلس است و از شوق اشک می ریزد و درحسرت به آغوش کشیدن اش دست به دعا دارد. چرا که او مدتهاست پسر برومندش حسام و عروس اش فهیمه را ندیده، حالا هم دلتنگ آنهاست و هم دلتنگ یک مسافرتازه از راه رسیده که از هزاران کیلومتر دورتر بروی بابا بزرگ لبخند میزند و درکنار کیک یک ماهگی خود چون فرشته کوچولویی بخواب رفته است.
محمدرضا خان تولد نوه ات مبارک، پدر بزرگ بودن خودت مبارک. گرچه سهم بیشتری از این تبریک سهم حسام عزیز و فهیمه عزیزاست که پشت به پشت هم دراین سرزمین زحمت می کشند کار می کنند و آینده را برای دخترشان می سازند.

خانم سوسن جانسون(Johnson) چهره خدمتگذار جامعه ایرانی هفتاد ساله شد

1724-35

دکتررضا فدایی- سن دیاگو
چندی پیش قبل ازواقعه کرونا، خانم سوسن جانسون درکناردوستان وفامیل تولد 70سالگی خود را در یکی از رستورانهای شهرسن دیاگو جشن گرفت وی در اکثرکارهای خیرپیشقدم بوده وهرکاری که از دست او برآید انجام میدهد، او چند سال است که درخانه ایران درشهرسن دیه گو مشغول فعالیت میباشدو از هرکمکی که درتوانایی او باشد دریغ نمی ورزد. تازگی یک کسالت جزئی برای او پیش آمده که امیدواریم برآن فائق شود و سلامتی خود را به دست آورد. ما هم برای او دعا کرده وتولد این خانم نازنین را به او تبریک گفته آرزوی روزهای بهتری را برای او خواستاریم.

مایا و آرشیا خواهر و برادرخوب و نازنین

1724-36

مایا و آرشیا عزیزفرزند دوست عزیز و گرامی خانم و آقای عمادیان
مایا دوساله و آرشیا پنج ساله با این سن و سال کم رقابت شدیدی را با مادر خود شبنم گذاشته و قدم به قدم رفتار مادر را زیر ذره بین قرار داده و آنها را تکرار می کنند، مایا با وجود سن کم دقیقا رفتار مادر را در نظر گرفته و طرز لباس پوشیدن ماد ررا روزانه چندین بار تکرار میکند و بعید نیست درآینده مدل لباس شود. آرشیا برادر پنج ساله او از حمایت او دریغ نمی ورزد و او را بسیار دوست دارد و درخانه پدر و مادر حتی حق بلند صحبت کردن را با مایا ندارند چون آرشیا ناراحت خواهد شد. درهرصورت مایا و آرشیا درکنار خانواده روزهای خوشی را میگذرانند و آرشیا بعضی اوقات با پدر خود در دامن طبیعت به ماهیگیری روی می آورد.
ما هم تبریکی داریم برای شبنم عزیز و همسرگرامیشان