1325-54

توني زرين دست با دو  فيلم خود
در بازار فيلم لس آنجلس
American Film Market‌ 

توني زرين دست كارگردان باسابقه،  اينروزها مهمان لس آنجلس است،  او را در بازار فيلم ديديم،  با دوفيلم خود سرگيجه و قفس طلايي به اين فستيوال آمده بود…
توني بعد از 30‌ سال زندگي وفعاليت در امريكا، 5‌ سال قبل به ايران كوچ كرد و به ساختن فيلم هاي تازه پرداخت كه اولين فيلم او سرگيجه بودكه با هياهو و بحث هاي مختلف روبرو شد. دومين  فيلم قفس طلايي است كه حدود يك ساعت و نيم1325-55  فيلم را در امريكا  با شركت امين حيايي و بازيگران امريكايي به زبان انگليسي ساخته و 20‌دقيقه ديگر را در ايران به زبان فارسي جلوي دوربين برده است.
نكته مهم اينكه  فيلم قفس طلايي در ايران با اقبال نسل جوان روبرو نشد،  چون امين حيايي قبلا در  فيلم قلاده هاي طلا كه يك فيلم دولتي و ضد جنبش سبز بود بازي كرد و همين ناگهان محبوبيت او را به پائين ترين 1325-56درجه رساند وخودبخود به فروش فيلم زرين دست هم لطمه زد.
نكته جالب درباره زرين دست اينكه،  او  در دو سه سال پيش با يك ستاره جوان سينما و تلويزيون بنام پروين مقدم زاده نامزد شده و اينروزها در آستانه ازدواج است،  پروين قبلا در  فيلم هايي چون «رها تر از دريا» بازي كرده وبعنوان دستيار با زرين دست همكاري داشته است.

 

رائيكا صفايي،  Raeka Safai  يك چهره افتخارآفرين ايراني در حقوق بين المللي

رائيكا صفايي Raeka Safai از نادرچهره هاي تحصيلكرده ايراني در امريكاست كه سبب افتخار جامعه شده و بعنوان نماينده اي از نسل جوان،  اينك در سطح جهاني مطرح است.
رائيكا يك وكيل جوان از انجمن خدمات خارجي امريكا (AFSA‌) و نماينده اي از سوي1325-57 وزارت امور خارجه امريكا در سطح جهاني بحساب مي‌آيد.
دانشگاه امريكايي كاتوليك و دانشكده حقوق كلمبوس،  رائيكا را بعنوان يك وكيل مصدر خدمات مهم از سوي دولت امريكا،  كاپيتان دانشگاه كاتوليك، عضو انجمن ها و سرويس هاي بين المللي است،  كه اينروزها درحساس ترين خدمات حقوق بين المللي افتخارجامعه ايراني است.
تبريكي صميمانه داريم براي رائيكاي عزيز و خانواده محترم‌اش.