1380-43

1380-40

در سالهای بعد از انقلاب ایران تا کنون، شاهد تولد بسیار سازمانها، ارگانها و بنیاد های فرهنگی ،سیاسی ،هنری و غیره در برون مرز بوده ایم که امروز با نگاهی به کارنامه سی و چند سال گذشته، اکثر آنها،اگر به آلودگی های جنائی و یا کیفری ملوث نشدند ویا از منابع مشکوک ارتزاق مالی نکردند شوربختانه، بر اثرنوسانهای اقتصادی و یا نداشتن تجربه کافی و همچنان نبودن پشتیبانی کافی مالی و معنوی از هموطنان به خودی خود از بین رفته اند .یکی از سازمانهائی که در دهه اخیر بدون تاخیرپیوسته هدف خود را در راستای شناسائی فرهنگ ایران دنبال کرده است و در این راه با کار آئی بسیار بالا و بهره جوئی از دانش فرهنگی فرهیختگان و پژوهشگران ایرانی کارنامه ای درخشان برای خود ساخته است” بنیاد فرهنگی توس” است.مطلع شدیم به زعم تمام مشکلات مادی و معنوی به درخواست بسیاری از هموطنان علاقمند به شناسائی فرهنگ و تاریخ ایران، آخرین برنامه موفق و چشمگیری که این بنیاد با سه بار اجرا در شهر لندن به روی صحنه آورد تحت عنوان “در امتداد جاده ابریشم” در روز 9 فوریه در سالن تئاتر ایبل واقع در ویل شایر لوس آنجلس برای علاقمندان، با اجرای جدید به روی صحنه خواهد آمد.به تفسیر و نقل ازچندین پژوهشگرانگلیسی و آمریکائی،  این برنامه اولین موزیکال کامل  ایرانی است که ضمن تلفیق و ادغام بسیار هنرمندانه نمایش ،رقص ،فرهنگ وموسیقی چندین کشور در مسیر جاده ابریشم که مرز آنهااز سه قاره اروپا،آسیا و خاور دور هم گذشته بود، به تاثیرات ادغام فرهنگها،فنون و علوم ممالک مختلف با توجه خاصی به کشور ایران، میپردازد و تماشاچیان را پیوسته در مسیر این راه همواره با تغییر دکور های صحنه ,موسیقی ,لباس و رقص به دیدنیها ونشنیدنی های گوشه های تاریخ میبرد .
باور کردن این موضوع که یک بنیاد فرهنگی فقط با تکیه به پشتیبانی و عشق به تاریخ ایران، در وضعیت نا به سامان اقتصادی جهان امروز به همت یک زن ایرانی جمیل خرازی ،هنوز میتواند با موفقیت و غروراین راه صعب را طی کند بسیار مشکل، ولی بسیار افتخار برانگیز است .ضمن داشتن بهترین آرزوها برای کارکنان و دست اندرکاران بنیاد فرهنگی توس ،امیدواریم در هفته های آینده با اطلاعات دقیق تری خوانندگان محترم جوانان را ازجزئیات برنامه با خبر کنیم.

Toos Foundation Presents
SILK ROAD
Wilshire Ebell Theatre
February 9, 2014
4401 W 8th St,
Los Angeles, CA 90005

1380-41