1529-43

1529-44

دوشنبه 24 سپتامبر سازمان بین المللی تحقیقات، بهداشت و طب پیشگیری به سرپرستی دکتر فریده کیومهر دادستان روز جهانی صلح را در Global Village در شهر ارواین برقرار کرد.
دکتر فریده کیومهر که چهره شناخته شده و افتخارآمیز جامعه ایرانی در امریکا در راه جنبش مبارزه با خشونت است. این مراسم را هر ساله در فستیوال جهانی Global Village برگزار می کند. دکتر کیومهر جنبش مبارزه خشونت را از سال 1994 شروع کرد که خیلی زود مورد توجه افراد صلحدوست امریکا قرار گرفت. از جمله این افراد بایستی از پرزیدنت بیل کلینتون و معاونش ال گور و شهرداران لوس آنجلس و ارواین نام برد و برای اولین بار در تاریخ بهداشت امریکا، انجمن بهداشت و طب پیشگیری امریکا که با اعتبارترین انجمن پزشکی امریکا و دنیاست جایزه صلح را به دکتر کیومهر اهدا کرد. جایزه صلح انجمن بهداشت امریکا را می توان به نوعی در حد وارزش جایزه صلح نوبل دانست به خاطر اینکه یک جایزه علمی وغیر سیاسی است.
فستیوال Irvine Global Village از 15 سال قبل با همت شهردار وقت ارواین شروع شد. در این فستیوال از همه کشورها، ادیان و گروه های عقیدتی مختلف دعوت میشود که به طرق مختلف فرهنگ و اهداف خود را ارائه کنند که این معمولا رقص، آواز، نمایشنامه ها وغذاست وخوشبختانه هر سال موفق تر برقرار شده است. امسال در این فستیوال بیش از 14 هزار نفر شرکت داشتند. منظور از این فستیوال گردهمائی ملت ها و عقاید مختلف برای برقراری صلح بشراست. سازمان تحقیقاتی بهداشت وطب پیشگیری این افتخار را داشت که در این روز میزبانی «صلح وهمبستگی سازمان ملل متحد» (United .Nation. Peace & Unity Mural Art) را برای اولین بار اعلام کند.
سازمان بین المللی تحقیقات، بهداشت و طب پیشگیری هر سال در این فستیوال شرکت کرده، در این روز طبق معمول بچه ها و خانواده ها اسباب بازیهای خشونت آور را به سازمان IHERC تحویل داد. و این سازمان گواهینامه صلح به آنها میدهد. این برنامه هر سال در روز سیزده بدر در پارکهای لوس آنجلس و ارواین هم انجام می گیرد و در طول سال در مدارس، کلیساها، محلات مختلف دنبال می شود. در این راه رسانه های گروهی ایرانی و امریکایی بخصوص مجله جوانان همراه جنبش ضد خشونت بودند و دکتر کیومهر را یاری داده اند.

1529-45

1529-46

1529-47

1529-48

1529-49