1662-26

1662-30

دکتر رضا فدایی- سن دیه گو

چندی پیش نمایشگاهی از لباسهای طراحان مطرح در امریکا در هتل Hilton Hotel Universal Studios برگزار گردید و در این شو خانم گیتی کوشکانی 24 طرح از لباسهای خود را که همه از پارچه های طبیعی مثل ابریشم با طرحها و رنگهای منحصر به فرد که هر کدام در نهایت ظرافت و دقت خاصی طراحی شده بود توجه همه را به خود جلب کرده و توانست بهترین جوایز آن شب را از آن خود نماید. گیتی کوشکانی بخاطر آن وطن پرستی که در وجود او آمیخته است تمام پارچه های انتخابی او دست بافت شهر یزد که در نوع خود بی نظیر بود بکار برده شده بود و باعث حیرت و تحسین تماشاگران و داوران را بخود جلب کرده و توانست بهترین جوایز آن شب را بخود اختصاص دهد.
عکسها شاهد پیروزی گیتی کوشکانی در این شب میباشد، ما هم به ایشان وخانواده گرامی او تبریک می گوئیم.

1662-27

1662-28

1662-29