1337-25

 

 

1337-27

صبح آدینه Pars T.V تلویزیون پارس یکی از برنامه های 1337-26پر بیننده ای است که علاوه بر داخل ایران که اوقات صبح جمعه هموطنان را گرم می کند درخارج از ایران نیز یکی از پربیننده ترین می باشد. احمد آزاد هنرمندی که تحصیلات عالیه را همراه هنر خود دارد همیشه در برنامه های خود نوآوری آورده و با دعوت از هنرمندان مختلف در مناسبت های مختلف اصل مطلب را ادا کرده و نظر بینندگان را با سلیقه های متفاوت تامین مینماید.
احمد آزاد که همیشه یاد وخاطره هنرمندان گذشته را زنده نگه داشته، با یادآوری از آنها هنردوستان را به یاد گذشته برده و خاطرات گذشته را زنده می نماید بخصوص در یکی از برنامه هایش به تجلیل از زنده یاد حسین حسینی سر گروهبان معروف پرداخته و یاد وخاطرات اورا مرور نمودند.
احمدآزاد یکی از اولین هنرمندانی است که در لس آنجلس سکونت داشته و به تحصیل همراه هنر موسیقی مشغول می باشد.

علیرضا نژاد دهقان