1534-38

جشن باشکوه بیست و دومین سالگرد افتتاح انجمن والدین
ایرانی امریکایی (IAPA) در بورلی هیلتـون برگزار شد

عکسها از عباس حجت پناه

انجمن والدين ايراني -امريكائي و آقاي بنى الآجام ریيس هتل بورلي هيلتون با حمايت آقاي استنلي بلك جشن باشكوهي براي سالگرد ٢٢ سال اين انجمن غير انتفاعي در روز ٢٣ اكتبر در تالار هتل بورلي هيلتون برگزار كردند.

در اين مراسم كه با شركت بيش إز ٨٠٠ نفر از حاميان اين انجمن بود فيلمي در مورد ٢٢ سال فعاليت آن كه توسط عباس حجت پناه فیلمساز ساخته شده بود مورد تحسين همه واقع شد. انجمن IAPA در سال ١٩٩٤ به همت دكتر ناناز پيرنيا تأسيس شد و هدف ايجاد رابطه نزديكتر بين فرهنگ هاي مختلف و ايجاد اتحاد و افتخار براي جامعه ايراني و فرزندان ما ميباشد. برنامه One Life to Live نيز مورد استقبال قرار گرفت و اين انجمن با حمايت LA County Sheriff Depart نوجوانان را به ديدن زندان و مراكز دارالتاديب ميبرد تا شاهد عواقب يك لحظه فكر نكردن و خطرات استفاده از مواد مخدر، الكل و سهل انگاري باشند.
از طرف IAPA از شركت، حمايت و اهميتي كه كليه رسانه هاي گروهي، هنرمندان و گروههاي فرهنگي نشان دادند بينهايت ممنون هستيم.

1534-39

1534-40

1534-41

1534-42

1534-43

1534-44