1738-42

روز پنجشنبه نهم آبان، 29 اکتبر مصادف با شصتمین شالگرد تولد شاهزاده رضا پهلوی، از ساعت 5 تا 5/8 شب مجلس جشن باشکوهی در رستوران شعله سانتامونیکا در یک محیط بدون سقف و با رعایت تمام تدابیر لازم برای جلوگیری از ابتلا به کرونا وسیله دو نفر از طرفداران رژیم پادشاهی برگزار گردید.
این میهمانی با عکسهای اعلیحضرت رضاشاه کبیر، محمدرضا شاه ایران پدر و شاهزاده رضا پهلوی شاهنشاه آینده ایران و پرچم های سلطنتی و شیر و خورشید ایران تزئین شده بود و پنجاه نفر از مبارزین و طرفداران رژیم پادشاهی ایران از جمله امرای نیروی هوایی شاهنشاهی، مدیران روزنامه ها و مجلات، برنامه سازان رادیو و تلویزیون و هنرمندان و خوانندگان ترانه های میهنی حضور داشتند.
برنامه با پخش ترانه های میهنی چند نفر از خوانندگان مبارز شروع شد و پس از صرف شام فیلم تولد و دوران خردسالی و نوجوانی شاهزاده رضا پهلوی نمایش داده شد و سپس پیام علیاحضرت شهبانوی گرانقدر ایران با نشان دادن تصویر ایران پخش گردید و بعد از صحبتهای آقای مهرداد پارسا که هدایت برنامه سخنرانی را نیز بعهده داشتند، آقایان دکتر حقیقی، هوشیارنژاد، الیاس زاده و دائمی، سخنرانی کردند و سپس کیک تولد که مزین به تاج سلطنتی شده بود با خواندن ترانه تولدت مبارک و دست زدن و شادی کردن به صحنه آورده و بریده شد. میهمانی با شادی و سرور در ساعت 5/8 شب خاتمه یافت.

1738-43

1738-44