جشن‭ ‬تولد‭ ‬شهره‭ ‬آغداشلو‭ ‬ستاره‭ ‬نامدار‭ ‬به‭ ‬مهمانداری‭ ‬دکتر‭ ‬افشین‭ ‬آقایی‭ ‬فر،‭ ‬پریسا‭ ‬آقایی‭ ‬فر

    به‭ ‬روایت‭ ‬تصویر علی‭ ‬بیگدلی ‭(Close‭ ‬up)