در‭ ‬نخستین‭ ‬جشن‭ ‬سالانه‭ ‬انجمن‭ ‬اپاکانب‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬بپیوندید‭.‬

اپاکانب‭ ‬یک‭ ‬سازمان‭ ‬غیرانتفاعی‭ ‬و‭ ‬شبکه‭ ‬اقدام‭ ‬مدنی‭ ‬برای‭ ‬ترویج‭ ‬کوشش‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬توانمندسازی‭ ‬جامعه‭ ‬ایرانی‭ ‬‭ ‬آمریکائی‭ ‬و‭ ‬تاثیرگذاری‭ ‬بر‭ ‬سیاست‭ ‬های‭ ‬عمومی‭ ‬در‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬آمریکاست‭.‬

از‭ ‬شما‭ ‬دعوت‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬ماموریت‭ ‬و‭ ‬اقدام‭ ‬مهم‭ ‬سازمان‭ ‬اپاکانب‭ ‬مشارکت‭ ‬کنید؛‭ ‬در‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬جامعه‭ ‬که‭ ‬اغلب‭  ‬به‭ ‬اشتباه‭ ‬نادیده‭ ‬گرفته‭ ‬می‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬اشتباهی‭ ‬که‭ ‬بصورت‭ ‬تابو‭ ‬جلوه‭ ‬گر‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

این‭ ‬نخستین‭ ‬گردهمائی‭ ‬سالانه‭ ‬اپاکانب‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬جهت‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬آموزش‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬آگاهی‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬کودکان‭ ‬اوتیسیم‭ ‬با‭ ‬نیازهای‭ ‬ویژه‭ ‬هستند‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طریق‭ ‬کیفیت‭ ‬زندگی‭ ‬در‭ ‬بزرگسالی‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬کنند‭.‬

ما‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬اپاکانب‭ ‬با‭ ‬چالش‭ ‬های‭ ‬خانواده‭ ‬های‭ ‬دارای‭ ‬کودکان‭ ‬بشدت‭ ‬اوتیسیم‭ ‬آشنا‭ ‬هستیم؛‭ ‬چالش‭ ‬هائی‭ ‬که‭ ‬حتا‭ ‬در‭ ‬ساده‭ ‬ترین‭ ‬وظایف‭ ‬مراقبت‭ ‬کنندگان‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬های‭ ‬کودکان‭ ‬دارای‭ ‬اوتیسیم‭ ‬شدید،‭ ‬بسیار‭ ‬غیرقابل‭ ‬حل‭ ‬جلوه‭ ‬می‭ ‬کنند‭. ‬البته‭ ‬تا‭ ‬زمان‭ ‬رسیدن‭ ‬کودک‭ ‬به‭ ‬بزرگسالی،‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬های‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬خصوصی،‭ ‬برنامه‭ ‬های‭ ‬پشتیبانی‭ ‬گوناگونی‭ ‬ارائه‭ ‬می‭ ‬شود؛‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حال،‭ ‬هنگامی‭ ‬که‭ ‬کودک‭ ‬به‭ ‬سن‭ ‬بزرگسالی‭ ‬می‭ ‬رسد،‭ ‬از‭ ‬حیث‭ ‬کمک‭ ‬و‭ ‬راهنمایی،‭ ‬منابع‭ ‬بسیار‭ ‬کمی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬

درصدی‭ ‬از‭ ‬کل‭ ‬فروش‭ ‬بلیت‭ ‬و‭ ‬100‭ ‬درصد‭ ‬کمکهای‭ ‬مالی‭ ‬جمع‌آوری‌شده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مراسم‭ ‬افتتاحیه‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬کمکهای‭ ‬بلاعوض‭ ‬به‭ ‬بنیادهای‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬مراقبت‭ ‬از‭ ‬خانواده‌ها‭ ‬و‭ ‬کودکان‭ ‬دارای‭ ‬اوتیسیم‭ ‬شدید‭ ‬توزیع‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

لطفاً‭ ‬زمان‭ ‬برگزاری‭ ‬این‭ ‬مراسم‭ ‬مهم‭ ‬را‭ ‬بخاطر‭ ‬بسپارید‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬12‭ ‬ماه‭ ‬مارس‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬بپیوندید‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬هم‭ ‬یک‭ ‬شب‭ ‬فراموش‭ ‬ناشدنی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬هدفی‭ ‬والا‭ ‬برای‭ ‬جامعه‭ ‬خود‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭.‬