1398-52

امسال جشن نوروزی انجمن روانشناسان ایرانی در امریکا  IPAA در آمیختگی با انجمن دندانپزشکان ایرانی در امریکا IADA با شکوه هرچه بیشتر در المپیک کالکشن برگزار شد. این گردهمایی نوروزی بسرعت  Sold out شد و بیش از سیصد نفر از روانشناسان و دندانپزشکان و میهمانانشان شرکت داشتند.
در آغاز دکتر پیمان رئوفی MC برنامه به حضار خوش آمد گفت و با خواندن اشعار زیبای شعرای بزرگ ایران و شرح مختصری از چگونگی تشکیل و توسعه دو سازمان، برنامه را شروع کرد و از دکتر دانش فروغی چرمن هیئت امنای IPAA دعوت به سخنرانی کرد. دکتر فروغی از طرف هیئت امنا پیام شادباش نوروزی انجمن را به حضار وهمکاران و بویژه به دندانپزشکان ارجمند که همگام جشن نوروز امسال شدند رسانید و از خدمات موثر جمعی از فرهیختگان به IPAA قدردانی کرد و لوحه تقدیر IPAA را از طرف president و Chairman هیئت امنا به آقای مهندس محمود نصیری که همواره پشتیبان IPAA بوده است.
آقای مهدی ذکایی صاحب امتیاز مجله بین المللی جوانان که آگهی های IPAA را به چاپ رسانیده است و آقای شهرام همایون مدیر تلویزیون بین المللی کانال یک که امکانات رایگان برای پخش برنامه های آموزش و روانشناسی توسط روانشناسان را ایجاد نموده است، تقدیم داشت.
سپس دکتر علی مدرسی پرزیدنت IPAA در پشت میکروفن قرار گرفت و با تشکر وقدردانی از کسانی که در برگزاری این جشن همکاری کرده بودند منجمله دکتر پیمان رئوفی و دکتر نیازخانی و خانم شیوا رحیمی تشکر کرد و سپس با تشکر بخصوص از خانم الهام ماحوزی که از طرف انجمن دندانپزشکان با زحمات خود برنامه مشترک دو سازمان را تسهیل کرد یک لوحه تقدیراز طرف IPAA به اوتقدیم نمود.
دکتر محمدصادق نمازیخواه، بنیانگزار و موسس انجمن دندانپزشکان ایرانی، ضمن شادباش به مناسبت آغاز سال نو خورشیدی و فرا رسیدن نوروز باستانی، تاریخچه کوتاهی از این انجمن را ایراد کرد و سپس از فعالیت ها و کوشش و تلاش دکتر بابک یوسفی، رئیس انجمن در سال 2013 تقدیر و قدردانی کرد و لوحه سپاس به ایشان تقدیم شد و بدنبال آقای دکتر شهریار نفاس رئیس انجمن و سایر بورد جدید را به حضار معرفی کردند. دکتر بابک یوسفی و دکتر شهریار نفاس نیز طی سخنانی مراتب سپاس و قدردانی خود را از همیاری و همراهی اعضاءانجمن در راستای دستیابی به اهداف و آرمان های انجمن دندانپزشکان ایرانی ابراز داشتند.
سپس دکتر علی مدرسی مجددا پشت میکروفن قرارگرفت و از نقش بسیار مهم دوست عزیز و همکار گرامی دکتر دانش فروغی در ایجاد انجمن روانشناسان ایران IPAA تقدیر کرد و پشتیبان وهمیاری او را در طی سالیان گذشته ارزش نهاد و والاترین لوحه سپاس IPAA را به ایشان تقدیم کرد و همزمان با به مجلس آوردن یک کیک بزرگ 3 طبقه ای تولد شان را همراه با سایر روانشناسان شادباش گفت.
درهمین حال مدعوین تا پاسی از شب گذشته به رقص و شادمانی مشغول بودند.

1398-53

1398-54