1736-17

1736-20

پرویز ناظریان
میلیون‌ها نفر بهائیان جهان از جمله بهائیان ایران در دو روز هفته گذشته- 18 و 19 اکتبر-سالروز تولد باب و بهاءالله مبشر و بنیانگذار دیانت بهائی را جشن گرفتند و در این روز ها که جهانیان در ورطه وحشتناک ویروس کرونا و ابتلائات و انبوه مشکلات آن قرار گرفته‌اند، به دعا و مناجات پرداختند.
این جشن ها که امکان برگزاری آن توسط اجتماعات صد ها و هزاران نفره امکان ناپذیر بود- صرفاً توسط (ZOOM) صورت گرفت و این امکان متقابلا برای میلیون‌ها تن مردمان دیگر جهان نیز به دست آمد تا از پیام‌های بشری و جهانی این آئین از طریق اینتر نت و فیسبوک و سایرشبکه‌های اجتماعی آگاهی یابند.
باب بشارت دهنده آئین بهائی، در اکتبر سال 1819 میلادی در شیراز و بهاءالله در اکتبر دو سال قبل از آن- در سال 1817در تهران زاده شدند و هفته گذشته در این دو روز، بهائیان جهان که به گفته دانشنامه های جهانی آئین آنان پس از آئین مسیحی پراکنده ترین دیانت در کشور های جهان است این دو روز را به گونه های مختلف در شهرها و روستاهای جهان از ایران و آسیا گرفته تا آفریقا و اروپا و آمریکا برگزار کردند و یادآوری آنکه برقراری همزیستی مسالمت آمیز و صلح جهانی در پی برقراری عدالت اجتماعی، تعادل گسترده اقتصادی، رفع هر گونه تعصب دینی و نژادی و قومی، برابری زنان و مردان و حقوق یکسان انسانی آنان، آموزش همگانی و ایجاد یک سیستم واقعی جهانی، میسر خوهد بود.

1736-18