جعفر‭ ‬پناهی،‭ ‬کارگردان‭ ‬سرشناس‭ ‬ایرانی،‭ ‬هفته‭ ‬قبل‭ ‬در‭ ‬پیامی‭ ‬خواستار‭ ‬پاسخگویی‭ ‬مستقیم‭ ‬آیت‌الله‭ ‬خامنه‌ای،‭ ‬رهبر‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی،‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬تصمیمات‭ ‬و‭ ‬سخنانش‭ ‬درباره‭ ‬بیماری‭ ‬کرونا‭ ‬و‭ ‬بحران‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬شد‭.‬

او‭ ‬نخستین‭ ‬هنرمند‭ ‬ایرانی‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬نقش‭ ‬مستقیم‭ ‬رهبر‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬تصمیم‌گیری‌های‭ ‬کلان‭ ‬مملکت‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬بحران‭ ‬کرونا‭ ‬تاکید‭ ‬می‌کند‭.‬

پناهی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬پیام‭ ‬در‭ ‬صفحه‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬اینستاگرام‭ ‬با‭ ‬انتشار‭ ‬بخش‌هایی‭ ‬از‭ ‬سخنرانی‌های‭ ‬آیت‭ ‬الله‭ ‬خامنه‌ای‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬ویدئویی‭ ‬کوتاه‭ ‬پرسیده‭ ‬است‭:‬‌‭ ‬اآیا‭ ‬وقت‭ ‬آن‭ ‬نرسیده‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬هم‭ ‬که‭ ‬شده‭ ‬پاسخگوی‭ ‬سخنان‭ ‬ضد‭ ‬ونقیض‭ ‬خود‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬آیا‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬انداختن‭ ‬جان‭ ‬هشتاد‭ ‬و‭ ‬پنج‭ ‬میلیون‭ ‬جمعیت‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬مرگ‭ ‬صدها‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬ارزش‭ ‬پاسخگویی‭ ‬دارد؟ب

محمد‭ ‬رسول‌اف،‭ ‬دیگر‭ ‬سینماگر‭ ‬برجسته‭ ‬ایرانی،‭ ‬نیز‭ ‬ساعتی‭ ‬بعد‭ ‬همین‭ ‬ویدئو‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬توییتر‭ ‬منتشر‭ ‬کرد‭.‬

پیش‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬چهره‌ای‭ ‬چون‭ ‬نرگس‭ ‬محمدی،‭ ‬فعال‭ ‬حقوق‭ ‬بشر،‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اوج‭ ‬گرفتن‭ ‬آمار‭ ‬مرگ‭ ‬و‭ ‬میر‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬کرونا‭ ‬و‭ ‬روند‭ ‬کند‭ ‬واکسیناسیون‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬مسئولیت‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬رهبر‭ ‬جمهوری‭ ‬دانسته‭ ‬بود‭.‬

آیت‌الله‭ ‬خامنه‌ای،‭ ‬در‭ ‬دی‌ماه‭ ‬۱۳۹۹‭ ‬واردات‭ ‬واکسن‭ ‬آمریکایی‭ ‬و‭ ‬انگلیسی‭ ‬را‭ ‬ممنوع‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬تولید‭ ‬واکسن‭ ‬داخلی‭ ‬تاکید‭ ‬کرد،‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬بالا‭ ‬گرفتن‭ ‬بحران‭ ‬در‭ ‬هفته‌های‭ ‬گذشته‭ ‬روز‭ ‬چهارشنبه،‭ ‬۲۰‭ ‬مرداد،‭ ‬کرونا‭ ‬را‭ ‬مسئله‭ ‬ااول‭ ‬و‭ ‬فوریب‭ ‬کشور‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬خواستار‭ ‬تامین‭ ‬واکسن‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل‭ ‬ممکن‭ ‬شد‭.‬

او‭ ‬پیشتر‭ ‬بیماری‭ ‬کرونا‭ ‬را‭ ‬تنها‭ ‬یک‭ ‬ابیماری‭ ‬کذاییب‭ ‬خوانده‭ ‬و‭ ‬گفته‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬ااین‭ ‬بلا‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬ما‭ ‬بلای‭ ‬آن‭ ‬چنان‭ ‬بزرگی‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بزرگ‌تر‭ ‬هم‭ ‬بلا‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭. ‬می‌توانند‭ ‬با‭ ‬دعا‭ ‬با‭ ‬توسلات‭ ‬خیلی‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬را‭ ‬برطرف‭ ‬کنند‭.

او‭ ‬نخستین‭ ‬هنرمند‭ ‬ایرانی‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬نقش‭ ‬مستقیم‭ ‬رهبر‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬تصمیم‌گیری‌های‭ ‬کلان‭ ‬مملکت‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬بحران‭ ‬کرونا‭ ‬تاکید‭ ‬می‌کند‭.‬

پناهی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬پیام‭ ‬در‭ ‬صفحه‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬اینستاگرام‭ ‬با‭ ‬انتشار‭ ‬بخش‌هایی‭ ‬از‭ ‬سخنرانی‌های‭ ‬آیت‭ ‬الله‭ ‬خامنه‌ای‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬ویدئویی‭ ‬کوتاه‭ ‬پرسیده‭ ‬است‭:‬‌‭ ‬اآیا‭ ‬وقت‭ ‬آن‭ ‬نرسیده‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬هم‭ ‬که‭ ‬شده‭ ‬پاسخگوی‭ ‬سخنان‭ ‬ضد‭ ‬ونقیض‭ ‬خود‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬آیا‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬انداختن‭ ‬جان‭ ‬هشتاد‭ ‬و‭ ‬پنج‭ ‬میلیون‭ ‬جمعیت‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬مرگ‭ ‬صدها‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬ارزش‭ ‬پاسخگویی‭ ‬دارد؟ب

محمد‭ ‬رسول‌اف،‭ ‬دیگر‭ ‬سینماگر‭ ‬برجسته‭ ‬ایرانی،‭ ‬نیز‭ ‬ساعتی‭ ‬بعد‭ ‬همین‭ ‬ویدئو‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬توییتر‭ ‬منتشر‭ ‬کرد‭.‬

پیش‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬چهره‌ای‭ ‬چون‭ ‬نرگس‭ ‬محمدی،‭ ‬فعال‭ ‬حقوق‭ ‬بشر،‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اوج‭ ‬گرفتن‭ ‬آمار‭ ‬مرگ‭ ‬و‭ ‬میر‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬کرونا‭ ‬و‭ ‬روند‭ ‬کند‭ ‬واکسیناسیون‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬مسئولیت‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬رهبر‭ ‬جمهوری‭ ‬دانسته‭ ‬بود‭.‬

آیت‌الله‭ ‬خامنه‌ای،‭ ‬در‭ ‬دی‌ماه‭ ‬۱۳۹۹‭ ‬واردات‭ ‬واکسن‭ ‬آمریکایی‭ ‬و‭ ‬انگلیسی‭ ‬را‭ ‬ممنوع‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬تولید‭ ‬واکسن‭ ‬داخلی‭ ‬تاکید‭ ‬کرد،‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬بالا‭ ‬گرفتن‭ ‬بحران‭ ‬در‭ ‬هفته‌های‭ ‬گذشته‭ ‬روز‭ ‬چهارشنبه،‭ ‬۲۰‭ ‬مرداد،‭ ‬کرونا‭ ‬را‭ ‬مسئله‭ ‬ااول‭ ‬و‭ ‬فوریب‭ ‬کشور‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬خواستار‭ ‬تامین‭ ‬واکسن‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل‭ ‬ممکن‭ ‬شد‭.‬

او‭ ‬پیشتر‭ ‬بیماری‭ ‬کرونا‭ ‬را‭ ‬تنها‭ ‬یک‭ ‬ابیماری‭ ‬کذاییب‭ ‬خوانده‭ ‬و‭ ‬گفته‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬ااین‭ ‬بلا‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬ما‭ ‬بلای‭ ‬آن‭ ‬چنان‭ ‬بزرگی‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بزرگ‌تر‭ ‬هم‭ ‬بلا‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭. ‬می‌توانند‭ ‬با‭ ‬دعا‭ ‬با‭ ‬توسلات‭ ‬خیلی‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬را‭ ‬برطرف‭ ‬کنند‭.‬