يك ديدگاه

در آغاز دوران روشنفکری اروپا می بینم شکل نوینی از امور اجتماعی غربی و تحول آن پدیدار می شود و شرایطی بهتر ایجاد می گردد تا تکامل فکر انسان در مسایل اجتماعی از جمله آزادی اندیشه و نماد سیاسی شدن آن سریع تر شود و رابطه حکومت و مردم مخصوصا رابطه مبنا بر حقانیت مسئولان که با رأی اکثریت مردم صورت گرفته تائید و قابل تأمل باشد- اندیشمندانی چون «توماس- هابس» و «جان لاکی» دولت را امانت دار قانونی رأی دهندگان شناسایی می کنند که از خواست اکثریت مردم باید پاسداری کند و مجری خواست آنها باید باشد- نوشته های لاکی تاثیر بسزایی بر روی متفکران سیاسی و مذهبی وقت گذاشت و بزرگانی چون مونتسکیو وجان اسمیت روش جامعه شناختی را با ریشه یابی طبیعی مسایل که بر همه امور اقتصادی وسیاسی اثر گذاشته بود نه تنها مطالعه کردند بلکه الگو و رکن اندیشه های خود قرار دادند- اساس این اندیشه ها بر مبنای قبول اصول خرد و منطق با برخورد با مسایل جامعه است که برای حل وفصل مشکلات جامعه با بکارگیری خرد و منطق بمرور می توان بهبود به سازه اجتماعی بهترگردد- بدانگونه که زندگی آسوده و امنیت فکری پایگاه اصلی روشنفکران و نهایتاً همگان شود ضمن آنکه می دانیم هر روشنفکری خوب اندیش نمی باشد- برپایه همین اندیشه ها بودکه می بینیم در قرن هجدهم اروپا تحقیق و گسترش بررسی درعلوم طبیعی را برای شناخت درالویت قرار می دهند- البته بودند طرفداران مذهبی مانند «لیب نیتز» که می گفتند سرنوشت هر کس از پیش پرداخته شده است- دیگرانی چون «روسو» انسان را آزاده ای دانستند که درجامعه گرفتار همه گونه افکار و شرایط  قرار می گیرد و آزادی طبیعی خود را از دست می دهد چون جامعه متفکر آزادی را آنگونه که آزاداندیش می پسندند پیدا نمی کند- اما جنگ واقعی میان آزادی افکارو انسان گرفتار با سنت های کهن بود- چرخش های ناگهانی  اقتصادی قرن هجدهم و سرعت آن مردم را از کشاورزی دور کرد و به پایگاه های نوین صنعتی سوق داد قطع رابطه مردم با سنت های کهن شکاف های عمیق اندیشه وتراکش دیدگاه های دگرسیاسی دراروپا بوجود آورد که روشنفکران وقت در ادبیات،هنر و مخصوصا جدل های عقیدتی ابرازنظر کردند «هگل» اصول دیالکتیک را بیان می دارد و کارل مارکس آن را تکمیل می کند هرچند می دانیم فاصله این دو از نظر عقیدتی با هم تفاوت کلان دارند- در کمونیست مانیفست می خوانیم  تاریخ اجتماع از آغاز یک جنگ طبقاتی بیش نیست اما این بررسی ها یکسو و با جهت گیری خاص انجام نمی گیرد،کارل مارکس می گوید بورژوازی نقش انقلابی درتاریخ بشر دارد و نقش بورژوازی راهم با اهمیت شناسایی می کند منتها تشخیص زمان و مکان را نیز بررسی می کند و بیان می دارد که چگونه نقش این طبقه در برخی جوامع عمر مفید خود را کرده است و به دوران پایانی رسیده مارکس حتی تشویق می کند سوسیالیست های رادیکال باید با بکارگیری نیروی قهرانه قدرت حکومت ها را بدست آورند – چرخش های رادیکال که ریشه سیاسی دارند بر همه امور اجتماع تاثیر می گذارند اقتصاد،هنر، موسیقی و فرهنگ اساسا پایگاه های نوینی پیدا می کند که برخی بهتر وسازنده هستند و گاهی هم کم رنگ و کم بها می باشند سی و سه سال پیش درایران رویدادی رخ داد که نامش را انقلاب اسلامی نهادند این نام می توانست در شکل خاص جنگ طبقاتی، سرمایه داری یا جنگ داخلی بوده باشد به همراه جابجایی مهره های قدرت بمرور فرهنگی نوین شکل گرفت که جنبه سازندگی منطقی اجتماعی آن محدودیت های فراوانی دارد اما آنچه بصورت گله و اعتراض و خشم اجتماعی شکل یافته با رشد منطقی فهم اجتماع تفاوت زیاد دارد-منطق سیاسی در دوران صفویه در مرحله اول نتوانست مردم قزوین را راضی کند که به اصفهان بروند اما هنگامی که میزان درک و فهم وشناخت عمومی برحاکمان وقت روشن شد گفتند که احتمالا سقف آسمان خواهد شکست و یک چهارم آن بر سر قزوینی ها خواهد ریخت… اکثریت از روی فهم نادرست هرچند به جا اما  از خرد ومنطق دور مسئله را قبول کردند و به اصفهان رفتند- قوانین کشورها هم با همین دیدگاه ها وضع می شود و از جامعه در حد معقول نگهداری می کند ولی قوانین شرطی هستند و باید فهم و رشد جامعه را ارزیابی کرد- «فردریک داگلاس» می نویسد درجوانی ناچار بود برای سیر کردن شکم خود دزدی کند اینگونه دزدی نباید مورد خشم قانونگذاران باشد چه در آن زمان اروپا درفقر به تمام معنی بود و سیر کردن شکم اعضاء خانواده از عهده بسیاری برنمی آمد البته بودند  بسیاری که از فربه بودن اضافی نمی توانستند راه بروند. پاپ وقت حتی برای راه رفتن تکیه به پشتی صندلی داشت که قدم مبارک حرکتی نداشته باشد وخسته نگردد و چند نفری هم دائم پرتقال پوست می کندند تا مشام مبارک بوی ناشایست احساس نکند- در ایران امروز مرد میدان کسی خواهد بود که از منطق و خرد و حقیقت و فهم کافی خبر داشته باشد  و به جای تملق و قول وعده به مردم کار اساسی انجام دهد ایران وایرانیان در بدترین دوران و شرایط اقتصادی هستند و خانواده ها کمترین درآمدها را دارند فقر و فساد بیداد می کند قمه کش ها و اوباش در روز روشن به اذیت مردم می پردازند باج گیران قانونی و غیرقانونی  املاک و دارایی مردم را می دزدند نفت و گاز با بحران و عدم مدیریت مناسب وضع مشخص ندارد و این درحالی است که برخی از زمامداران رژیم با امریکا سر شاخ و نابودی اسرائیل را در سر دارند و باقی درآمد ملی را سرازیر جیب حزب الله ودیگرگروه های مشابه کرده اند تا مشکل ساز دول قدرتمند باشند- وقتی باقی نمانده و اگر واقعا غیرتمندی هست باید به کمک ایران بیمار اقتصادی و مردم خسته و ناچار وعصبانی  بیاید و درد مردم را بداند و بفهمد  وبرطرف کند….

***

• احمدی نژاد در یک سخنرانی گفت بحثی و گفتنی درباره مسائل هسته ای ندارد و مسئول آن فرد دیگری است- حالا سئوالی که پیش آمده این است که هشت سال است ایشان درباره مسئله هسته ای حرف و حدیث گفته اند و حالا می گویند در این مورد هیچ دخالتی ندارند.
• N.S.A سازمان اطلاعتی شنود امریکا باهمکاری یک شرکت مخابراطی در چند سال گذشته به بیش از یکصد میلیون گفتگوهای شهروندان امریکا گوش می داده و تمام مکالمات را با دستگاه های شنود جمع آوری می نموده است این کار خلاف قوانین آزادی امریکا می باشد اما دولت ادعا می کند نیاز این کار جهت شناسایی مکالمات تروریست می بوده و لذا طبق قانون از بازخواست مبرا می باشد.
• پوتین از همسر1357-115 خود جدا شد این دو بیش از 30 سال باهم زندگی می کردند.
• مخالفان اسد به جهانیان پیام دادند ما کنفرانس بین المللی نمی خواهیم اسلحه و مهمات می خواهیم تا با اسد مبارزه کنیم.
• دادگاه رسیدگی1357-116 به پرونده حسنی مبارک یکبار دیگر پرونده را برای مرور و یافتن مدارک کافی به دادگستری ارسال داشت.
• نا آرامی ها درترکیه همچنان ادامه دارد و دولت اردوغان طرحی سالم و مناسب در برابر تظاهرکنندگان ارائه نداده است.
• حکومت سوسیالیت فرانسه قول ایجاد کار و زندگی بهتر به فرانسویان داده بود اما هفته پیش معلوم شد رقم بیکاران دائم رو به افزایش است.
• دیدار رهبر چین از امریکا سوای پروتوکل رسمی که همیشه حرمت کلام را حفظ می کنند زیاد هم رضایت بخش نبوده است.
• دولت چین به کره شمالی اخطار داد که بهتر است به مسایل اقتصادی بپردازد و از ایجاد تنش خودداری کند.
• نلسون ماندلا رهبر سابق افریقای جنوبی که وضع زیاد خوبی ندارد و تحت مراقبت های دائم پزشکی است.
• خاتمی گفت رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی فرصت مناسب را از دست مردم گرفت- خاتمی، رفسنجانی را موجه ترین مرد سیاسی برای ریاست جمهوری می دانست.
• نخست وزیر انگلستان عقیده دارد که بایدحتما به مخالفان بشار اسد کمک نظامی شود- حزب کارگر انگلستان با این مسئله موافق نمی باشد.
• دولت ونزوئلا کوشش می کند که با امریکا روابط خود را بهبوبد بخشد- رئیس جمهور جدید این کشور اعتقاد دارد تنها راه و چاره بهتر شدن وضع نا بسامان اقتصادی آن کشور ایجاد روابط بازرگانی مناسب با امریکا می باشد.
• دولت سوسیالیست فرانسه از رئیس قوه قانونگذاران کشور درخواست کرده که حزب «جوانان دست راستی» فرانسه را منحل کند.
• ده نفر از زائران ایرانی درعراق بوسیله یک تروریست انتحاری کشته شدند، جنگ گروه های سنی و شیعه هر روز بیشتر می شود.