1322-41

يك ديدگاه

دکتر حسن روحانی با رای گمشده گروه سبز سال 2009 و حمایت و اعتبار خاتمی و رفسنجانی به ریاست جمهوری ایران رسید- مشکلات روحانی را می توان فهمید لذا بی جهت نباید به آینده تابناک ریاست جمهوری او چشم دوخت و بیش از حد امیدوار بود- با کناره گیری عارف و ورود هاشمی و خاتمی در صحنه سیاست انتخابات معادله نامزدهای ریاست جمهوری بهم خورد مخصوصا طبقه عصیانگر جوان جامعه نیز اعتراض خود را با رأی دادن به روحانی به میدان آمد- گاهی درک علل می تواند ساختارشکن معادلات چند مجهولی باشد- بیاد داریم که دبیران و معلمان ادبیات از حافظ و فردوسی گفتنی زیاد داشتند و از فرهنگ غنی و گوهربار سخن ها می گفتند اما اگر شاگردی درس نمی خواند همان استاد با مشت و لگد و چوب شاگردان هفت و هشت ساله را کتک می زدند که این کار شنیع نماد بی فرهنگی بی قید و شرط بود… در سال های 1960 خروشچف باهیجان اعلام کرد که انقلاب هفت ساله صنعتی نتیجه مثبت داده و در اتحاد جماهیر شوروی کشاورزی تماما مکانیزه شده وسایل برقی که به رفاه و زندگی مردم می تواند کمک کند وارد خانه ها شده، دانشمندان شوروی در مسایل فضایی و هسته ای اعجاز کرده اند و جامعه بمرور به سوی یک زندگی رفاهی در پیش است- مخالفان خروشچف در «دوما» مجلس و پولیت بیورو می گفتند این گونه آزادی ها که از سوی دولت حمایت می شود در بلند مدت استخوان بندی سیاسی اتحاد جماهیر شوروی  را بهم خواهد زد و مردمی که به زندگی رفاهی دست بیابند از اصل مسئله کومونیزم دور خواهند شد… امروز محققان مسایل اجتماعی آغاز پایان دوره سقوط شوروی را با انقلاب هفت ساله صنعتی خروشچف می دانند- در رژیم پیشین ایران دیدیم که برای دست یافتن به زندگی رفاهی با تزریق پول نفت در جامعه سعی شده بود کوتاه ترین راه را برای رسیدن به اهداف سیاسی انتخاب کنند، به زمان و تجربه کمتر توجه شده بود لذا عمق و ضخامت مقاومت های فکری و ایده ئولوژیکی آسیب پذیر بود و تقلید جای فهم را گرفته بود و در هنگام بحران شکننده شد و چند پاره گشت. حسن روحانی  هم با همین مشکل به میدان آمده و به احتمال زیاد کار او در حد آقای خاتمی خواهد بود تنها گله وشکایت و احساس نارضایتی خواهد کرد- اگر به خواست جوانها و اکثریت متعرضان توجه کند باید با آنچه نظام و اساس آن است برخوردکند و اگر باید همان کارهای دیگر روسای جمهور را انجام دهد پس تفاوتی با آمدن و رفتن احمدی نژاد، بازرگان، رجایی، بنی صدر و غیره دیده نخواهد شد- داروین هنگامی که نظر خود را اعلام کرد بسیاری از مذهبیون مسیحی اعتراض کردند که نظریه نا درست است اما جامعه اروپا نیز از جهت دیگری اعتراض کرد که داروین ارزش والا و معنویت انسان را تا حد یک حیوان پائین آورده است- مردم ایران اجازه زندگی آزاد و حقوق مدنی منطقی و معقول می خواهند- می خواهند انسان بمانند و حرمت و کرامت و احترام انسان بودن را از دست ندهند-  روحانی باید هوشیارانه و بی تعارف و با غیرت عمل کند. شجاعت سیاسی باید داشته باشد با این حال هنوز نباید قاطعانه قضاوت کرد حداقل شش ماه فرصت لازم است که به قضاوت بنشینیم.

1358-81

***

• مصر روابط خود با سوریه را قطع کرد- قطع روابط دیپلماتیک دو کشور به درخواست محمد مرسی و حمایت جامعه سنی و اخوان المسلمین بوده است.
• اوضاع نا آرام در ترکیه هم چنان ادامه دارد- طرفداران اردوغان علیه ملی گرایان، لیبرال ها و سوسیالیست های ترکیه راه پیمایی کردند- پلیس ضد شورش ترکیه وحشیانه بمردم معترض حمله کرده و دهها نفر را زخمی و روانه بیمارستان کرد.

1358-82

• روز یکشنبه 16جون منطقه سفارت های دمشق ویک فرودگاه نظامی مورد حمله مخالفان ارتش بشار اسد قرارگرفت- احتمالا ماشینی که حامل مواد منفجره بود از راه دور در محلی که فرودگاه نظامی دمشق قرار دارد منفجر شد.

1358-83

• جنگ سنی و شیعه در عراق هم چنان ادامه دارد و با شدت گرفتن رویدادها در سوریه سنی ها علیه مراکز شیعه عراق حملات بیشتری را انجام می دهند.
• دادگاه های مشروطیت قانونگذار کویت پارلمان آن کشور را تعطیل کرد.
• میان رهبران القاعده در مورد عملیات علیه دولت عراق و سوریه اختلاف شدید بروز کرده و برخی از گروه های القاعده علیه هم دست به عملیات می زنند.
• امریکا به مجامع بین المللی خبر داده است که احتمالا طرحی برای کمک رسانی نظامی به جنگجویان مخالف  بشار اسد دارد منتهاحد وحدود این کمک های نظامی را مشخص نکرده.
• کره شمالی اعلام کرد خواهان گفتگو با امریکا می باشد کره شمالی در ورشکستگی کامل است و مدیریت اقتصادی آن در بیچارگی کامل بسر می برد- کره شمالی امیدوار است از امریکا کمک مالی دریافت دارد.
• یک هواپیمای مسافربری که از مصر به انگلستان پرواز می کرد بعلت مسایل امنیتی و احتمال عملیات تروریستی مجبور شد در اسکاتلند فرود آید.
• در محافل سایه سیاسی ایران1358-85 گفته می شود احتمال دارد وزارت خارجه به ولایتی سپرده شود و وزیر اطلاعات عوض گردد و یکی از وزرای سابق همین وزارتخانه دوباره به وزارت برسد.
• یکی دو روز پیش از رأی دادن مردم برای انتخابات ریاست جمهوری خامنه ای گفت همه باید رأی بدهند حتی آنهایی که مخالف نظام جمهوری هستند- این حرف در میان همه طبقات مردم مورد توجه قرار گرفته که آیا سخن از روی ضعف بوده یا قدرت؟