1464-89

یک دیدگـاه

پیشنهادی را باور کردن به معنی آن است که می پنداریم پیشنهاد باید حقیقی باشد، از نظر فلسفه پرسشی که در این مورد پیش می اید تفاوت “قبول کردن” با “باور کردن” است، قدرت زبان وعلم بکار گیری آن می تواند عامل اصلی در حقیقی بودن به آنچه ارائه شده است باشد، ذهن انسان خواهان باور کردن تعهد می باشد و زیرساختاری در تن و روان ایجاد می کند که سازه اولیه باورمندی و حقیقی پنداشتن پیش نهاد است، به دلیل داشتن تاریخی کهن و بلند در ایران، شاهد هستیم که ترکتازی و یورش بیگانگان همیشه بلای خانمانسوز تاریخی بوده است، هر چند با بردباری و مدارا ایرانیان سعی کرده اند که درخت تنومند فرهنگ و مخصوصاً سنت را که آدمیت و والا بودن را نگهبان و نگهدار بوده است حافظ باشند، و چون ریشه این فرهنگ آدمیت بقدری عمیق می باشد که ضربات نیروهای استیلا گر هر چه علم و حکمت ایرانی را کوبیدند و بیخبری و انحرافات اجتماعی را تزریق جامعه کردند تا در کمالیات انحطاط ایجاد کنند نتوانستند کاری سنگین انجام دهند وظرافت آگاهی و نشاط فکری را که فایده بخش آیندگان است خاموش کنند، و از آنجا که اغلب بیگانگان که فرهنگ ایران را کوبیدند نه شخصیت ممتازی بودند و نه دانش بسیطی داشتند و از فیض درک مفید مفاهیم جامعه نیز بی خبر بودند تنها رو ساختار را آسیب رساندند، و لذا هر چند گاهی جامعه لغزش پیدا کرد و نسل ها گرفتار شدند و در این لغزش و تاب خوردن به مرور مردم پس از طی دوران چه کنم و چه باید کرد مسلط بر افکار خود شدند و باز با ماهیتی استوار با دانش عقل نظری و عقل عملی به معرفت و سعادت رسیدند، ابن مسکویه در کتاب “تهذیب الاخلاق” بحثی مفصل در مورد کشور داری دارد، پیام او صداقت در جامعه می باشد و سپس آزاد زیستی و آزاد اندیشی است، تا زمانی که دیگران برای ما بیاندیشند در فهم مفاهیم جملات دیگران گرفتار خواهیم بود و اشتباهات روی خواهد داد، تصدیق پیامهای دیگران پرسش همیشگی “من چه می توانم بدانم” را پیش می آورد، پروسه تکامل در تحلیل ها انعکاسهای متفاوتی را در اندیشیدن جامعه پیش می آورد، در دوران قاجار شاهان قاجار فاصله زیادی با مردم داشتند و اصلاً “غریبه” بودند با این حال توانستند 149 سال بر ایران حکومت کنند، دو کار را برای ادامه سیاست و بر مصدر قدرت نشستن تشخیص داده بودند، داشتن نخست وزیران ایرانی الاصل، دوم احیاء کردن جشن های کهن ایرانی، همین کتاب شاهنامه که مدتی فراموش شده بود در دوران قاجار دوباره متداول شد و به خانه ها راه یافت، رجال دوران پهلوی از بدنه اصلی سیاست و قدرت قاجارپدید امدند، و رژیم کنونی نیز از دوران پهلوی ریشه گرفت، این نوشتار بدین معنی نمی باشد که هماهنگی و هم فکری بین آنها وجود داشته است اما در شرایط اجتماعی دانسته و یا ندانسته ارتباطاتی مشترک وجود داشت، اصولاً در ایران دوران قاجار و سپس دوران پهلوی سه نیروی مشخص در کشور حاکم بود، دربار، بازار و روحانیت، این سه نیرو گاهی دست در دست هم و گاهی جداگانه و بصورت منفرد و گاهی بر اثر وصلت حاکم بر همه امور بودند، در دوران قاجار 24درصد نمایندگان مجلس روحانی بودند، در دوران رضا شاه 12درصد و در دوران محمدرضا شاه 4 درصد روحانیت در مجلس بود، اصولاً روحانیت پس از مشروطیت به دنبال رسیدن به حکومت بودند منتها رویدادهای منطقه مخصوصاً آنچه که در سالهای اولیه اتحاد جماهیر شوروی روی داد و کشتار روحانیون بوسیله ارتش سرخ حرکت روحانیون را در ایران متوقف کرد، ولی قدرت آنها در 60 هزار دهات ایران و شهرهای بزرگ و کوچک همیشه احساس می شد و بسیاری از آنها تا زمان نخست وزیری اموزگار حقوق بگیران دولتی بودند، امروز ایران با چند بحران داخلی و خارجی روبرو می باشد که هیچ کدام راه چاره ای برای حل مشکل بحران ندارند، ذهن انسان آزاده مسائلی را از درون جامعه استخراج می کند که ماهیت آن برای حکومتها دیرتر شناسایی می گردد، نحوه دگرگونیها در جامعه با شتابزدگی حاصل نمی شود.

***

*دولت چین کمونیست، از حمایت احتمالی آقای ترامپ از چین ملی شدیداً نگران است، دولت چین، تایوان را بخشی از خاک خود می داند و امیدوار است در یک همه پرسی مردم تایوان درخواست کنند که به چین ملحق شوند، برخی از تجار تایوان با چین روابط تجاری خوبی دارند و از نظر اقتصادی چین خواهان داشتن منطقه آزاد تجاری می باشد منتها نسبت به تایوان احساس تملک هم دارد.
*قرار1545-86 است پس از آنکه آقای ترامپ به کاخ سفید برود، ارتش روسیه و امریکا مشترکاً عملیاتی برای آزاد سازی شهر پالمیرا انجام دهند، در این عملیات ارتش اردن و واحدهایی هم از ارتش سوریه شرکت خواهند داشت.
*در شورش سراسری زندانیان برزیل، یکصدنفر کشته شدند و گردن یکی از زندانیان را بریدند، ناآرامی ها در زندانهای برزیل تازگی ندارد و هر چند وقت یکبار زندانیان اعتراض و شورش می کند، اصولاً زندانهای امریکای جنوبی وضع نابسامانی دارند.
*دولت بحرین سه شهروند شیعه بحرینی را به خاطر کشتن یک افسر پلیس محکوم و اعدام کرد، دولت ایران و برخی گروه های شیعه در منطقه به رای دادگاه اعتراض کردند، دولت بحرین اعتقاد دارد که دولت جمهوری اسلامی چند سالی است سعی می کند دربحرین نا آرامی ایجاد کند.
*نیروهای خلیفه گری اسلامی در منطقه موصل با استفاده از تکنولوژی و فن آوری پرنده های بی سرنشین، نیروهای ارتش عراق را هدف قرار می دهند، به دلیل وجود تعداد زیادی از شهروندان عراقی در موصل پیشروی نیروهای عراقی نسبتاً با اهستگی پیش می رود.
*در سال 1974 پس از کودتای سکته دار نیکوس سامسون در قبرس، ارتش ترکیه به قبرس نیرو فرستاد و قبرس به دو قسمت تقسیم شد، بخش ترک نشین به رهبری رائف دنکتاش و بخش دیگر بوسیله دوستداران یونان اداره می شود، اخیراً دول اروپایی از ترکیه درخواست کرده اند که نیروهای خود را از قبرس خارج کند، اردوغان هم می گوید تنها به شرطی این کار را خواهد کرد که ارتش یونان هم زمان از قبرس خارج شوند.
*امریکا 3500 نیروی نظامی به لهستان فرستاد که مورد استقبال دولت و مردم لهستان قرار گرفت، روسها شدیداً وجود نیروهای امریکایی را در لهستان تهدید امیز خواندند، با آنکه لهستان دیگر جزو کشورهای ماهواره ای سابق شوروی نمی باشد اما روسها نسبت به لهستان احساس تملک دارند.
*با آنکه ظاهراً نیروهای روس، ایران و حزب الله و ارتش اسد در شهر “حلب” موفق شده اند که نیروهای مخالف را یا فراری دهند و یا خلع سلاح کنند، با این حال ارتش دمشق شدیداً با کمبود سرباز روبرو است، طبق نوشته ناظران مسائل سوریه ارتش سوریه از افراد پنجاه ساله برای خدمت استفاده می کند، مشکل نظام وظیفه بگونه ای شده است که هر کسی بتواند اسلحه به دست بگیرد برای خدمت احضار می گردد.
*مقامات امنیتی ترکیه دو شهروند مسلمان چینی را که قصد عملیات تروریستی داشتند و بطور قاچاق اسلحه تهیه کرده بودند دستگیر کرد، مقامات امنیتی ترکیه می پندارند این دو نفر در کشتن 39 نفر در مهمانی شب ژانویه که به هنگام تحویل سال روی داد نقشی داشته اند.
*پادشاه1545-87 اردن چند نفر از اعضاء کلیدی کابینه را عوض کرد، و افرادی که به آنها اعتماد بیشتری دارد وارد کابینه کرد، ارتش اردن به شخص پادشاه وفادار می باشد و با انکه اردن ارتش نسبتاً کوچکی دارد اما ارتش از آمادگی خوبی برخوردار است.
*مقامات امنیتی انگلستان اعلام کردند که از این پس جنگ تبلیغات سایبری علیه خلیفه گری اسلامی را آغاز می کنند، هدف بمباران اطلاعاتی، و تزریق روندهای تبلیغات خنثی کننده می باشد، و ایجاد موج های پارازیت بر روی سایت های گروه های افراطی مذهبی خواهد بود.
*هاینز کریستیان،1545-88 از رهبران احزاب دست راستی استرالیا، از مقامات دولتی درخواست کرد که آنچه نشانه و علائم خلیفه گری اسلامی شناخته می شود رسماً ممنوع اعلام گردد، و اجازه تبلیغات به این نهاد افراطی داده نشود.

 

 

*سازمان 1545-89موشکی ارتش روسیه، اطراف شهر مسکو را با موشک های “اس 400” زمین به هوا تجهیز کرد تا در صورت حمله به مسکو از ان شهر دفاع کنند، طبعاً این کار تنها جنبه تبلیغات و اعتراض به سیاست آمریکا می باشد مخصوصاً که قصد روسیه نشان دادن امریکای “متجاوز” به جهانیان است.
*دولت مجارستان برای حفاظت مرزها از ورود پناهجویان غیر قانونی به کشور، واحدی بنام “شکارچیان مرزبانی” تشکیل داده است، این واحد که در وهله اول در مورد فرهنگ و سنت پناهجویان خاورمیانه آموزش دیده است به مناطق مرزی فرستاده می شوند تا با مرزبانی همکاری مشترک داشته باشند.
*روزنامه دیلی میل انگلیسی نوشت، دانالد ترامپ به انگلستان قول داده است تا روابط آن کشور در زمینه تجارت رونق پیدا خواهد کرد، به خانم مرکل توصیه کرده که از پذیرش بی رویه و غیر قانونی پناهجویان دوری کند، در ضمن ظاهراً پس از اغاز کار رسمی به عنوان رئیس جمهور امریکا از روسیه خواهد خواست که زرادخانه اتمی را کوچکتر کند.