1322-41

  

يك ديدگاه

محتوای مندرجات کتب تاریخی رویدادهایی هستند زنجیره ای بهم متصل و مسلسل که ارتباط و پیوستگی دائمی با هم دارند- مسیحیت برای آنکه براین رویدادهای تاریخی تسلطی داشته باشد زمانه تاریخی را بر دو بخش تقسیم کرد پیش از تولد مسیح و پس از تولد مسیح، لذا همه رویدادهای تاریخ با مذهب ارتباط دائمی دارند- در اسلام نیز این مسئله بشکل هجرت مطرح است منتها آنهائی که لوح و قلم بدست دارند به این نکته کمتر توجه نشان می دهند- بهمراه تاریخ روشن و شفاف به موازات تاریخ نهان و سایه هم وجود دارد و آن رویدادها و خاطره هایی است که بعلت محرمانه بودن همیشه در نهان می ماند و اصولا اگر مطرح می شود ناقص و محدود است قدیمی ترین شغل جهان جاسوسی است و اهمیت آن اسرار و دسیسه هاست که تنها گوشه هایی از آن در کتب تاریخی مطرح می شود- اتحاد جماهیر شوروی از چند سال پیش از آغاز جنگ دوم جهانی برای آنکه بتواند از اسرار فعالیت آلمان ها و انگلیسی ها در ایران اطلاعاتی بدست آورد یک شبکه جاسوسی در تهران ایجاد کرده بود که رئیس آن فردی از تبار ارمن بنام گریگوریانس بود این شخص تجارتخانه ای داشت و فعالیت اطلاعاتی خود را زیر پوشش تجارتخانه خود انجام می داد-کسانی که در استخدام او بودند و برای روس ها فعالیت می کردند از محلی ها انتخاب شده بودند تا توجه ادارات جاسوسی سایر کشورها را که در ایران فعالیت داشتند بخود جلب نکنند- در دوران جنگ و چند سال پس از آن روس ها موفق شده بودند یک مرکز آموزش جاسوسی انگلستان را در ایران شناسایی کنند که پس از آموزش شش ماهه ماموران را به هند می فرستادند و از آنجا آنها به کشورهای ماهواره ای می رفتند تا به فعالیت جاسوسی بپردازند- روس ها توانسته بودند این افراد را که بیشتر از اقلیت های ایران بودند شناسایی و خود افرادی را به این کلاس ها بفرستند در بیشتر موارد ماموران تعلیم دیده در ایران پس از مدتی در روسیه 1364-74گرفتار شدند جمعا نزدیک به 400 نفر از این طریق گرفتار و به دام روس ها افتادند- اما مورد دیگر که تا سال 2000 محرمانه تلقی می شد و در کتب تاریخ دوران جنگ دوم از آن نامی برده نشده بود ماجرای طرح دزدیدن و یا کشتن سه رهبر بزرگ جهان روزولت، چرچیل و استالین در کنفرانس تهران بود- آلمان ها قصد داشتند هر طور شده طرح آنها با تمام کمبودها اجرا گردد هیتلر شخصا رئیس اداره امنیت پلیس آلمان «ارنست – کالتنبرگر» را برای طرح و برنامه ریزی انتخاب کرده بود و کالتنبرگر نیز از «اتو- اسکورزنی» فرمانده ویژه درخواست کرده بود که عملیات را رهبری کند- این اسکورزنی همان کسی است که یکبار موسولینی را از زندان نجات داد و پس از جنگ به آرژانتین رفت ومشاور پرون رئیس جمهور آرژانتین شد و سهم بزرگی در ایجاد سازمان سری عنکبوت در امریکای جنوبی داشت- در آن روزگار روس ها از طریق یک افسر اطلاعاتی در اُکراین توانسته بودند اطلاعات کلی درباره طرح آلمان ها بدست آورند- گویا یک افسر آلمانی به هنگام مستی مطالبی در این زمینه گفته بود- روس ها نیز به گورگ وارتانیان ازماموران خود در تهران که در 16 سالگی وارد تشکیلات امنیتی روس ها شده بود و بهمراه پدرش که او نیز 25 سال در خدمت روس ها بود و در تهران و نخجوان تجارتخانه داشت و حالا ساکن تهران بود خواستند مسئول کشف و خنثی کردن عملیات آلمان ها باشد آلمان ها شش چترباز واحد «اس-اس» که متخصص ارتباطات بودند از طریق پرواز محرمانه و با چتر نجات در نزدیکی قم فرود آوردند و آنها نیز به سه گروه تقسیم و در خیابان نادری و استالین در خانه های امن که نزدیک سفارت روس و انگلیس بود «اجاره نشین» شدند گروه هفت نفره گورگ وارتانیان از هنگام ورود آلمان ها به خاک ایران با خبر شده و رفت و آمد آلمان ها را زیر نظر داشتند- ولی مخصوصا آنگونه آنها را تعقیب می کردند که آلمان ها متوجه شوند- تا آن که یکی از شش مامور آلمانی از دستپاچگی از طریق رادیو گزارش داد که تیم «شنود آلمانها» مورد شناسایی واقع شده و باید هرچه زودتر محل را ترک کنند- خبر در آلمان مورد تائید واقع می شود و تیم ترور به سرکردگی «اسکورزنی» از انجام مأموریت منصرف می شود- سال ها بعد در نزدیکی کرج شش جسد ناشناخته خاک شده پیدا شد که برای بسیاری معما بود اما این اجساد تعلق به تیم شنود «اس – اس » داشتند که بوسیله روس ها یا انگلیس ها کشته شده بودند- در ارتباط با مسئله امتداد و پیوستگی  تاریخ و ارتباط رویدادهای تاریخی که هیچگاه از هم جدا نمی شوند امروز نیز در ایران بیش از یکصد هزار روس و شهروندان سابق کشورهای ماهواره ای زندگی می کنند که از طول و عرض مسائل ایران عمیقا مطلع هستند و با همه زیرکی و درایت وزارت اطلاعات ایران روس ها آنچنان بر اوضاع مسلط شده اند که تمام نظام ایران را به مانند امتداد بازوی اجرای خود در خاورمیانه در آورده اند بگونه ای که در مسایل سوریه و عراق و افریقا دیده می شود این بازو دانسته یا ندانسته اوامر روسیه را اجرا می کند- در رژیم پیش نیز  نزدیک به 45 هزار مستشار خارجی در ایران بود که بیشتر امریکایی بودند منتها طیف راست و چپ و میانه وجود این مستشاران را علل ضعف و واگذاری کشور به بیگانه  می دانستند امروز همان گروه های که سقف آسمان را پاره می کردند در گوشه و کنار بی صدا و آرام می خزند و اعتراضی در مورد هزاران روسی که در ایران هستند انجام نمی دهند- عجبا!!

***

• برخورد طبقاتی،1364-75 مذهبی و عقیدتی در مصر بشکل خشونت و انتقام در امده و برادرکشی «بهار عربی» که نسبتا زندگی کوتاهی در مصر داشت این بار گویا با موج  سنگینی ظاهر شده آنچه در مصر صورت می گیرد اثر مستقیم بر رویدادهای آینده منطقه خواهد داشت در وهله اول نگرانی دولت ترکیه است که وضع موجود در کشور را شدیداً تنش زا می داند.
•سازمان ملل اعلام کرد تعداد کشته شدگان جنگ داخلی در سوریه از یکصد هزار گذشت- میلیون ها سوری نیز کشور را ترک کرده اند- هر اتفاقی هم که در آینده سوریه رخ دهد این کشور هیچگاه یکپارچه نخواهد بود و احتمال آن که چند پاره شود زیاد است.
• اردوغان نخست وزیر ترکیه گفته است می خواهد روزنامه «تایمز» لندن را به دادگاه ببرد- «تایمز» روزنامه میانه رو با کششی به سوی طیف چپ میانه در سر مقاله ای سیاست اردوغان را در برخورد با مخالفان دولت از مسئولان مخصوصاً از اردوغان انتقاد شدید کرده بود.
• در پاکستان و عراق بمب گذاری در مراکز شیعه از سوی افراطیون وهابی و سنتی همچنان ادامه دارد و هر هفته دها نفر در این بمب گذاری ها کشته می شوند- اغلب کشته شدگان زنان و کودکان هستند.
• در شش ماه گذشته دو نفر از رهبران تونس که مخالف دولت هستند ترور شده اند- در اعتراض به این ترورها هزاران نفر به راه پیمایی پرداختند و دولت را متهم کردند که مخالفان خود را با ترور از صحنه سیاسی خارج می کند.
• یکی از نمایندگان مجلس ایران بنام حسینیان در مجلس شورای اسلامی گفته است اگر وزیرخارجه سابق انگلستان به ایران بیاید او را با یک «چیزی» می زنم- حالا آن «چیز» مورد نظر حسینیان چه بوده کسی نمی داند.
• مهدی کروبی یکی از مخالفان دولت احمدی نژاد که از سال 2010 با محدودیت هایی از نظر رفت وآمد و دیدار با دوستان و اعضاء خانواده دارد در هفته پیش سه بار به بیمارستان منتقل شد. کروبی 76 ساله از مشکلات عضلانی قلب و کم کاری ریه ها رنج می برد- کروبی و موسوی خواسته و یا ناخواسته  حرکت موج سبز را در ایران رهبری می کردند بسیاری از طرفداران «سبز» امسال به روحانی رأی دادند و امیدوار بودند و هنوز هم امیدوارند که روحانی در اولین اقدام درخواست آزادی موسوی و کروبی را از مقام  بالاتر از خود را بخواهد.
• روزنامه گاردین نوشت برای دیدن پاپ نزدیک به سه میلیون برزیلی در ساحل ریو گرد آمدند پاپ به رهبران کلیسا کاتولیک برازیل توصیه کرد مسایل را ساده و  بدون پیچیدگی با مردم در میان بگذارید.
• آنتونی وینیر که چندی پیش به خاطر انداختن عکس بدون لباس خود در «فیس بوک» از کار کناره گیری کرد این بار می خواهد که شهردار نیویورک بشود- وینیر اعتقاد دارد که مردم اینگونه مسایل را زیاد در حافظه نگهداری نمی کنند ظاهرا نیز بیش از دیگر کاندیدها مورد توجه مردم است. با این حال ایشان شانس شهردار شدن نیویورک را ندارند.