یک دیدگـاه

براندازی حکومت قانونی، و آنچه نماد و در بر گیرنده انتقال قدرت از یک “رهبریت به رهبریت” دیگر است که در این انتقال زیرساختار اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی تغییر کند آن را می توان انقلاب نامید، بیشتر انقلابها بر اثر چالش و رقابتهای متفکران سیاسی و فلسفی با بهره گرفتن از بازوی اجرایی “مردم” صورت می گیرد، و با آنکه اهداف و راه و نظریه های سیاسی گروه های انقلابی با هم فاصله دارند، ولی به هنگام رخداد ها و تراکش مسائل اجتماعی با هم هماهنگی پیدا می کنند، در واقعیت این پیمانها موقت می باشند و قبل از خشک شدن جوهر قرارداد، تنش ها آغاز می شوند، بهمین دلیل در بین راه همه انقلابها مشکلاتی پیش می آید که عاملان و عناصر انقلابی آن را پیش بینی نکرده بودند، اما در چهل سال گذشته شاهد هستیم که در برخی از کشورهای جهان سوم به علت عدم تحرک و تحول اندیشه در جامعه باعث شده است مسائل مردمی زیر بار سنگینی چارچوبهای اندیشه های سست دفن شوند، سنگینی چنین اندیشه گسیختگی و پراکندگی و شتابزدگی در میان اکثریت جوامع بوجود می آورد، و مانع بحث های دیالکتیک در اطلاعات رسانی و آگاهی سیاسی و اجتماعی می گردد، این پدیده ناقص، رشد بی تحولی را در انتقال سریع در میان قشرهای دگم را در جامعه گسترش می دهد، اساس انتخابات در ایران جدل میان رهبرانی است که جملگی در یک جبهه قرار دارند، و رسماً مردم را که سازه جامعه و نگهبان و نگهدارنده آن هستند مهره های اجرایی و تابع اوامر خود می دانند که از روند و روشهای متفاوت زیر نظر یک قدرت اجرایی دولت و نظام عمل می کنند، رای دادن یا ندادن سوای امتیازات و خواستهای خاص که در جوامع غیر دمکراتیک متداول است، اینگونه رای دادن ها نمی تواند اثرگذار واقعی باشد اما می تواند حاشیه ها و کناره های پدیده انتخابات را کم و بیش شناسایی کند، می بینیم بر خلاف خواست رهبر انقلاب آقای احمدی نژاد خود را کاندیدای انتخاباتی می کند، اما چندی بعد شورای نگهبان صلاحیت آقای احمدی نژاد را مردود شناسایی می کند، از سویی نیز می بینیم سپاه که وظیفه اصلی آن حفظ نظام است سکوت اختیار کرده منتها یک یا دو بار هشداری برای کاندیداهای انتخاباتی صادر کردند که مراقب گفتار خود در باره نیروهای مسلح باشند، رهبر انقلاب هم شاید نسبت به دوره های انتخاباتی پیشین کمتر نظر می دهد، مخالفان رژیم هم مخصوصاً آنهایی که برون مرزی هستند مبارزه را در “تحریم” و رای ندادن جستجو می کنند، دو مورد پیش می آید که باید بدان توجه داشت، انتخاب بی لیاقت ترین کاندیدا بهتر از رای ندادن است، گستاخی و جسارت آقای احمدی نژاد در رویارویی و مخالفت مستقیم با رهبر، می تواند نشانه ای از عقب نشینی سیاسی رهبر به دلیل بیماری و یا خستگی سالها قدرت مطلق باشد، و یا سیاستی اتخاذ شده است که از احتمال یک اعتراض مردمی مانند آنچه چند سال پیش بنام “حرکت سبز” نامیده شد جلوگیری شود.

***

*محمود عباس1561-76، و دانلد ترامپ با هم دیدار داشتند و مساله صلح بین دو همسایه اسرائیل و فلسطین در صدر گفتگوها قرار داشت، پیش از دیدار و سفر محمود عباس به امریکا، با نتانیاهو نیز مشورت شده بود و ظاهراً توافق اصولی بین اسرائیل و فلسطین برای صلح و ادامه گفتگوها و تعیین مرزهایی که سازمان ملل پیش نهاد کرده مورد تائید قرار گرفت، چندی پیش نیز سازمان حماس در یک چرخش فکری اعلام کرد که در سیاست طرح و برنامه خود دیگر نابودی اسرائیل مطرح نمی باشد، امریکا نیز متقابلاًبه طرفین قول داده است آنچه در توان دارد جهت برپایی صلح و کمک در بازسازی منطقه انجام دهد، با این حال سابقه تاریخی اینگونه دیدارها و قول و قرارها ثبات چندانی ندارد و بسیار شکننده می باشند.
*همانگونه که1561-77 هفته گذشته در جوانان نوشتیم، در انتخابات فرانسه با آنکه شخص “خانم لوپن” از محبوبیت بیشتری برخوردار است، اما در برنامه های سیاسی خود نمی توانست اکثریت آراء را به دست اورد، حریف انتخاباتی خانم لوپن که سابقه و تجربه اقتصادی و امور مالی دارد و در میانه طیف چپ و راست قرار گرفته به پیروزی رسید، امانوئل ماکرون از حمایت سوسیالیستها و اصولاً طیف چپ در این انتخابات برخوردار بود، امانوئل ماکرون طرفدار اتحادیه اروپا می باشد و با مرزهای باز که فرانسه را دارد به شکل یک کشور “مهاجر” تبدیل می کند موافق است، بسیاری از صاحنظران امور سیاسی در فرانسه اعتقاد دارند با بر سر کار امدن “ماکرون” فرانسه هم چنان در سردرگمی و گرفتار سرسام سیاسی خواهد بود.
* در میان کشورهای فروشنده اسلحه، عربستان سعودی همیشه مورد توجه بوده است، بازار اصلی صادرات اسلحه به عربستان سعودی در وهله اول امریکا و دیگر کشورهای اروپای غربی بوده اند، چند سالی است که چین هم در مقابل دریافت نفت خام موشکهای برد میانه به عربستان داده و متخصصان چینی به واحدهای موشکی ارتش عربستان آموزش می دهند، روسها نیز در چند هفته گذشته توانسته اند در زمینه ورود به بازار فروش اسلحه به عربستان امتیازاتی را دریافت کنند.
*غلامرضا پهلوی،1561-78 برادر شاه فقید در سن 94 سالگی در لندن وفات یافت، تحصیلات شاهپور غلامرضا پهلوی بیشتر نظامی بود و قبل از انقلاب درجه سرلشکری داشت، مدتها رئیس بازرسی ارتش بود و چندین دوره هم ریاست کمیته المپیک را بر عهده داشت.
*نیروهای ویژه ضد شورش ارتش سعودی به بحرین فرستاده شدند تا اگر طرفداران “شیخ عیسی قاسم” پس از اعلام جرم از سوی دادگاه دست به شورش و نا آرامی بزنند، به کمک نیروهای پلیس محلی بشتابند. “شیخ عیسی قاسم” از شیعیان بحرین و طرفدار جمهوری اسلامی است، که فعلاً دربند و منتظر رای دادگاه می باشد.
*دکتر سباستیان گورکا،1561-79 مشاور ارشد امنیتی رئیس جمهور آمریکا در یک برنامه تلویزیونی گفت، از این پس دشمنان آمریکا باید خیلی جدی به هشدارها و اخطارهای رئیس جمهور امریکا توجه کنند، در دوران ریاست جمهوری هشت ساله اوباما، رهبران غوغاسالار جهان مطمئن بودند که آمریکا برای هیچ کاری آنها را تنبیه نخواهد کرد، و بهمین دلیل دنیا مبدل شد به یک آشوبکده جهانی، اما دانالد ترامپ مرد عمل است و اهل باج دادن نمی باشد، لذا کشورهایی که شرارت کنند عکس العمل شدید خواهند دید.
*رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای خامنه ای در چند ماه گذشته بارها گفته اند که در انتخابات ریاست جمهوری ایران اسلامی از شخص بخصوصی حمایت نمی کنند، در واقع به رای دهندگان آزادی و اجازه داده می شود که به میل و سلیقه شخصی و بدون دخالت، رای به صندوق آراء بیاندازند، اما از آنجایی که همه کاندیداها از سوی نظام تائید می شوند، و مردم تنها باید تائیدشدگان را قبول کنند، دیگر آزادی رای معنی و مفهوم واقعی ندارد، درضمن رهبر جمهوری اسلامی گاهی اشاراتی می کنند تا مردم تقلید کنند، روز یکشنبه گذشته از آقای روحانی انتقاد کردند و از اقای رئیسی ستایش.