1322-41

يك ديدگاه

می گویند اگر همه بندگان خدا یکسان آفریده شده اند پس نمی بایست که با هم این همه تفاوت عقیدتی، عقلانی، و جسمانی وروانی داشته باشند واگر لازم بود که همه راه درست و شناخت را در بحث ها جستجو می کردند واز عقل و نظر با خبر بودند این تعداد نبی برای راهنمود بشر فرستاده نمی شد واصلا خدا از پیش آنچه که باید از طریق نبی به مردم خبر می داد خود با خردمندی بهتری مطلب را از ابتدا به بندگان خود عطا می نمود- و همه را از خوب و بد و سود و زیان نفسانی آشنا می نمود و چون کسی بر دیگری برتری پیدا نمی کرد همه آسوده و بدون جنگ و خونریزی زندگی خردمندانه و مفیدی را طی می کردند تا آنکه هنگام خاموشی فرا رسد- مردم به ادیان عادت پیدا کرده اند در ضمیر خود با مبانی و اصولی که حتی اگر حقیقت هم نداشته باشد سازش کرده اند-ادیان بطور کلی شکی در «وجود» ندارند از آن پس بحثی پیش می آورند که احتمالا نا تمام می ماند و یا حداقل تا به امروز به نتیجه نرسیده است- هر وجودی یا باید واجب باشد یا ممکن (همین جمله زیر سئوال است) با این حال اگر وجود واجب باشد که این بهترین و مطلوب ترین نماد است و اگر وجود ممکن باشد که احتمال ممکن بودن آن همان اندازه است که واجب بودن آن- پس در نهایت ممکن بطور زنجیره ای هم که شده باید پیوندی با وجود واجب پیدا کند- و چون در معماها و معادلات فلسفی از «لاوجود» وجود نمی تواند پدید آید و تنها از وجود است که پدیده وجود ظاهر می شود لذا با این نظریه به پیشواز «واجب الوجود» می روند- کسانی هم چون ارسطو و فارابی و ابن سینا به این بحث و جدل مفصل پرداخته اند (البته ابن سینا نظریه های کمی فراتر از دو دیگر ارائه داده است)- بسیاری از فلاسفه ایرانی درباره «خلود و ماهیّت» نفس به بحث پرداخته اند و ظاهرا جای تردیدی هم باقی نگذاشته اند دیانت نیز به همین مسئله پرداخته و نفس انسان را پایگاه ایمان شناسایی کرده – شاید دیانت و فلسفه در این مورد نکات مشترکی باهم داشته باشند و توافق اصولی هم کرده اند در مرحله دوم این توافق احتمالی علم هم ثابت می کند که باید مبداء حرکتی باشد اما علم پرسش هم می کند که آیا الزاماً می شود فرض را بر آن بگیریم که پس از تحرک از مبداء اولیه هنوز هم محّرک وجود دارد یا نه؟ وارد بحث طولانی نمی شویم اما به سئوال توجه خاص می کنیم- نوشتن رساله های پیچیده و غیر قابل فهم دلیل بر اهمیت و منطقی بودن رساله نمی باشد میرداماد استرابادی مطالبش بی مورد و بی حد پیچیده است از او داستانی است که پس از مرگ در شب اول دو فرشته «بازجو» به سراغ او می روند و پرسش های متداول را می کنند پاسخ ها بقدری در هم و نارسا و پیچیده بود که هر دو فرشته خسته شده به نزد خدا می روند و شکایت می کنند که گفته های این بنده تو را نفهمیدیم، خداوند هم می گوید هنگامی که این بنده من زنده بود هرچه گفت ما هم آن را نفهمیدیم حالا که مرده ….نکته آن است عوام در هنگامی که نمی فهمند «تسلیم» می شوند- در فلسفه امتیاز در اجازه پرسش است و تردید کردن و دیگران را به شک انداختن است چون تنها از این راه و طریق  پاسخ ها پیدا خواهد شد در دیانت داده ها ثابت است و پرسش ها بحث انگیز و تنش آفرین- هستند حکومت های مذهبی  به همین شکل اداره می شوند- امروز دول اسلامی محدودیت اندیشیدن و پرسیدن ایجاد می کنند و جامعه را به شکل لشکر مذهبی در می آورند- بحرانی راکه جهان اسلام این روزها با آن روبرو می باشد همان مشکلی است که هزار سال پیش مسیحیت با آن برخورد کرد تنها با پرداختن به پرسش وجدل و بحث های غیر جنبی مسایل اروپا و اصولا دنیای مسیحیت  توانست از مرحله نبودن به بودن سیاسی برسد و از همان جا نیازهای علمی وقت و انقلاب صنعتی تحرک و تکامل به جوامع بخشید و بمرور دیانت نقش سنتی خود را در جامعه بعنوان یکی از ستون های سازه جامعه شناسایی کرد و بمرور از ادعا حکومت مذهبی جهان و حکومت بر جسم وعقل مردم کناره گیری کرد- با تمام شتاب که امروز شاهد هستیم رسانه ها وگروه های خط اول جبهه از اسلام «هیولایی» ساخته اند که گویا می خواهد جهان را ببلعد می دانیم حقیقت غیر از این حرف هاست بله افراطیون و پاره های خام سیاسی دراسلام کم نیستند اما این جامعه عظیم جهانی اینگونه نمی اندیشند از درون آسیب های گرانی را تحمل کرده و با مشکلات کلانی روبروست – ساختار و فرهنگ سنتی کشورهای عرب به لرزه افتاده  «نفت» وضع نا مشخص و آینده ای محدود دارد کشورهای اسلامی که حکومت های سیاسی آن هم اسلامی است مانند ایران، عربستان و پاکستان هرکدام به نوعی اساس  دولت را در دیانت می بینند اما در بدترین دوران بحران مدیریت اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی تاریخ خود قرار دارند عوامل سایه آنچه به جهان اسلام مستقیم و غیر مستقیم  تزریق می کنند و کرده اند از سوی این کشورهای هنوز شناسنایی نشده لذا نا آرامی ها ادامه دارد و خواهد داشت- تمام این نشانه ها ضعف و خطر مشخص است- طبعا این گفتار بدین معنی نمی باشد که دنیای مسیحیت دوران آرامی را طی می کند برعکس مسیحیت هم روی دیگر سکه است که رسانه ها کلاً بدان کمتر توجه دارد چون رویدادهای دنیای مسیحیت امروز بصورت جنگ وخونریزی نمی باشد- آنچه روی داد حقیقی نامیده می شود و لمس می شود عقب نشینی سیاسی در دول اسلامی  است- با شعارهای ضد و نقیض کارها بر نمی آید- بحران های امروزی ریشه دیرین دارند که از یکصد سال پیش باید بازشناسی می شد- خاورمیانه  نفتی و افریقا اگر به دست مدیریت توانا سپرده نشود شعله آن ایران، ترکیه و سعودی و قفقاز شمالی را هم فرا خواهد گرفت در یازده سپتامبر چندین نفر احمق به خاک امریکا حمله کردند و از آن پس شاهد سقوط مسلسل کشورهای جهان اسلام هستیم با صدها هزار کشته وخرابی غیرقابل ترمیم و بیشتر کشتار وخرابی که بصورت برادرکشی و جنگ مذهبی دارد ظاهر می شود بدست خود مسلمانان انجام می گیرد.

***

• روحانی رسما به مصدر1365-70 صدارت ریاست جمهوری ایران تکیه زد- روحانی قول داد که به بشار اسد هم چنان کمک کند درواقع تابع درخواست ها ی روسیه درمنطقه باشد و سیاستمداران روسی هم گفتند روابط ما با ایران بمانند سابق ادامه خواهد یافت- روحانی از غرب خواست تحریم ها را بردارند و بقیه نطق بیشتر شعار و وعده های انجام نشدنی بود.
• رئیس ستاد ارتش مصر می خواهد درانتخابات «آزاد» و «دمکراتیک» مصر بعنوان کاندید ریاست جمهوری شرکت کند- برای این منظور گفتگو با رهبران مخالف از جمله اخوان المسلمین ادامه دارد ظاهرا اخوان اجازه خواهند یافت فعالیت محدود داشته باشند اما با دولت مخالفت نکنند.
• موگابه در مدتی کمتر از یک سال توانست کشور «رودزیا» را که یکی از موفق ترین کشورهای قاره افریقا بود به بدبخت ترین آن تبدیل کند اقتصاد کشور را از بین ببرد و ارزش واحد پولی کشور را نابود کند- موگابه  نام رودزیا را به «زیمبابوه» تغییر داد و علیه اقلیت  سفید پوست با شدت تمام رفتار کرد زمین و خانه و املاک سفیدپوستان را از آنها گرفت و حساب های بانکی سفید پوستان را مسدود کرد- درهفته پیش برای هفتمین بار به ریاست جمهوری «زیمبابوبه» انتخاب شد- موگابه در مورد «زیمبابوه» آن را ملک شخصی خود می داند.
• اعتراضات گروه های سیاسی و مردم علیه دولت اردوغان در ترکیه هم چنان ادامه دارد. دولت نتوانسته به جز بکار گیری زور و تهدید راه منطقی و اصولی برای حل مشکل خود پیدا کند- اردوغان فرمانده ژاندارمری ترکیه را بازنشسته کرد و رئیس جدید ستاد ارتش را معرفی نمود- ژنرال اکبر رئیس ستاد ترکیه شد.
• امریکا و ایران در بسیاری از زمینه ها در چهار سال آینده با هم همکاری خواهند کرد اما اساسا بهم اطمینان ندارند- بسیاری از گروه های مخالف گفتگو با امریکا می گویند هر نوع رابطه ای با امریکا ضعف رهبر تلقی خواهد شد.
• اسنودن جاسوس فراری امریکا که در روسیه می باشد موقتا اجازه اقامت یک ساله دریافت کرد وکیل روسی اسنودن می گوید احتمال دارد اسنودن در روسیه ماندگار شود.
• دولت یونان اعلام کرد که سازمان امنیت آن کشور یک جاسوس 72 ساله آلمانی را که از پادگان های نظامی عکس می گرفت بازداشت کرده است- مرد بازداشت شده ادعا می کند برای عکس گرفتن از پادگان راههای مناسب تری از راه ماهواره ها وجود دارد واو را بی مورد گرفتار کرده اند.
• نا آرامی ها در مراکش باعث زخمی شدن تعدادی از افراد پلیس ضد شورش و معرتضان شود- دلیل نا آرامی آزادی یک زندانی اسپانیایی بود که به جرم بچه بازی در زندان بسر می برد.
• کتک کاری میان نمایندگان مجلس چین ملی چند روز مردم تایوان را بخود مشغول کرده بود- با آنکه مشت و لگد نمایندگان جدی است اما این یک روش انتخاباتی است که نمایندگان به مردم نشان دهند آنقدر پایبند اصول هستند که برای آن می جنگند.
• کسانی که علاقه به ماجراهای دسیسه ای دارند می گویند رئیس جمهور ایران روحانی در اسکاتلند درس خوانده پس حتما مامور انگلستان است و مشاور او محمد نهاوندیان چون در دانشگاه جورج واشنگتن درس خوانده وکارت سبز امریکا دارد پس او هم مامور امریکاست نتیجه اگر روحانیت با امریکا و انگلیس باهم همکاری کنند و ماشاءالله روسیه هم با مرز 1500 کیلومتری و 100 هزار شهروند در ایران نیز ایران بزودی بهشت برین خواهد بود.
• نیروهای مخالف بشار اسد یک پادگان زرهی در نزدیکی دمشق را تصرف کردند صدها راکت ضد تانک و آماده بکارگیری دراین پادگان کشف شد.
• یک سایت اینترنتی نوشته بود هر روز بشار اسد به مسکو تلفن می زند و می پرسد آیا هنوز او بر سر کار است؟- کارزای صبح ها از پنجره اتاق خواب خود به حیات کاخ نگاه می کند تا ببیند محافظان او هنوز آنجا هستند تا طالبانی ها امور را بدست دارند- ملکی در عراق اول صبح رادیو  را گوش می کند تا ببیند در مصدرکار می باشد یا فراری است بقیه رجال قد و نیم قد خاورمیانه نیز همین روش ها را برای دانستن حقایق سیاسی بکار می برند.