1464-94

یک دیدگـاه

هر نوع حرکتی که منجر به عوض شدن سازه اجتماع، اقتصاد و سیاست یا چرخش و دور شدن از محور قبلی که در نتیجه این حرکت باعث بر سر کار آمدن ارتباطات قانونی غیر از قانون قدرت حاکم سابق گردد، انقلاب شناسایی می شود، این انقلاب می تواند بدون بکارگیری نیروی قهرانه و بدون شدت عمل صورت گیرد یا می تواند خونین باشد. گالیله در مورد دید جهانی می گوید، فلسفه جهان طبیعتی است روشن که می توان همیشه به آن رجوع کرد1646-98 منهتا برای فهم مفاهیم آن باید زبان طبیعت را که این فلسفه را نوشته است دانست. “بوخارین” برای آنکه انقلاب روسیه برای ملت روس سودمند باشد طرح “برنامه نوین اقتصادی” را پیشنهاد می کند، لنین و دیگر صدرنشینان انقلاب نیز با این طرح موافقت می کنند اما پس از چند سال “طمع” چپاول و غارت ملت و کشور باعث شد “بوخارین” به جوخه آتش سپرده شود تا غوغاگران غرق در فساد به دزدیها کارشان را ادامه دهند، البته برای آنکه نشان داده شود که رهبران به فکر انقلاب هستند مردم ستیزی سیاست دولت اتحاد جماهیر شوروی باعث شد، مرزهای کشور را ببندند تا کسی از بدبختی ها و بیچارگی مردم خبر نداشته باشد اما هم زمان کوشش می کردند که انقلاب کمونیستی را به جهان صادر کنند، دستگاه های تبلیغات شوروی نیز با دادن اطلاعات بی مورد و بی ارزش به عوامل خود در جهان غرب سعی می کردند کاری کنند که تمام هم و توجه غرب متوجه اخبار کاذب و تبلیغاتی باشد، اما تردیدی نیست هر نظامی که بر سر کار می آید مخصوصاً اگر پیامی انقلابی هم داشته باشد سعی خواهد کرد معنی و مفهومی از پیام خود برای مردم بسازد که مردم و گروه های انقلابی با آن پیام مجهز شوند، اعتبار پیام و اعتماد مردم به پیام حدود اختیارات را می تواند برای نظام روشن کند، انقلاب “شاه و مردم” و یا “انقلاب اسلامی” هیچکدام نتوانست مردم را مجهز کند که مفهومی سالم را از این انقلابها به شکل تئوریهای استوار و مردمی مفهومی داشته باشد که قدرتهای پراکنده در جامعه مکمل یکدیگر شوند، امروز پیام انقلاب اسلامی پس از چهل سال بسیار مشخص تر بیان می شود هر چند مردمی نیست، اما آنچه باعث گردید مردم کشور یکپارچه شوند نه تنها پیام انقلاب نبود و یا دست خارجی نبود بلکه “حرص و طمع” و عقده هایی بود که با گذر زمان در این چهل سال شاهد آن هستیم، سقوط نظام پادشاهی نیز اگر پیامی مقتدر داشت ساخته و پرداخته نشده بود که یکپارچگی مردمی را در بر داشته باشد، بسیار راحت می توان انگشت اتهام را به سوی انگلستان و امریکا و روسیه نشانه رفت و تمام دردهای عمرانی و زندگی را به گردن دیگران انداخت، در این مورد آنها که شکست را تحمل کردند “ضعفی” در خود نمی بینند بلکه آمریکا و کارتر را محکوم می کنند و امروز نیز می خواهند که همان آمریکا دوباره در امور کشور اینبار به نفع آنها دخالت کند، جمهوری اسلامی نیز با پیام صلح و صفا و آزادی آمد، اما پس از صدر نشینی انقلابیون ایران را به جنگی کشیدند که کشته وخرابی آن در تاریخ کشور سابقه نداشت از آن پس نیز تهران در خارج از مرزها به حمایت گروه های غوغاگر پرداخت و در داخل نیز دمار از روزگار مردم درآورد و کشور با از دست دادن همه چیز خود زانو زده است تا با همکاری و خواست مردم دوباره جان گیرد، هنوز موافقان و مخالفان دکتر مصدق به هم تهمت و افتراء می زنند، هنوز شاه را مهره امریکا می خوانند، هنوز به جای بیداری ملی به لندن و مسکو و واشنگتن چشم می دوزند، و نسخه پیچی و پیاده کردن استراتژیهای ناآگانه را تفسیر و تکثیر می کنند.

***

*رئیس جمهور1646-99 امریکا به همراه همسرشان برای دیداری کوتاه از نیروهای آمریکا مستقر در خاک عراق به آن کشور سفر کردند، دیدار روز کریسمس رئیس جمهور از پیش اعلام نشده بود و برای برخی از خبرنگاران که بی وقفه لوح و قلم به دست به دنبال رئیس جمهور هستند در ماجرای این سفر غافلگیر شدند، رئیس جمهور و همسرشان ایوانکا در دیدار با نظامیان امریکا گفتند، سالهاست که امریکا از مردم و کشورهای منطقه که گرفتار بحران سیاسی و نظامی هستند حمایت می کند اما بهتر است از این پس خود این کشورها اقدام کنند و مشکل کارشان را خود برطرف کنند.
*با خروج آمریکا از سوریه (حتی بصورت موقت) باعث خواهد شد که اسرائیل نیروهای خود را در برخی از منطق حساس مرزی تقویت کند و در مناطقی از خاک سوریه نیرو پیاده کند، اسرائیل نمی تواند از نظر سیاسی و نظامی “حملات به خاک خود را تجربه کند” لذا باید از روشهای پیشگیری که مناسب احوال و امنیت ملی کشورش می باشد اقدام کند.
*جمهوری اسلامی سوای نمایشات و شعارهایی که برخی از نمایندگان مجلس می دهند و آقای رئیس جمهور با خنده و شوخی مساله تحریمها را ناچیز شناسایی می کند، عملاً با مشکلات اقتصادی بزرگی روبرو است، شوربختانه برخی تجار نیز گران فروشی و کمبود کاذب در بازار ایجاد می کنند تا اجناس خود را به قیمت بیشتر بفروشند، دولت نیز در چند مورد این افراد را دستگیر و چند نفرشان را اعدام کرده است، اما مردم بی کفایتی را در دولت اقای روحانی به خوبی احساس می کنند، خاک و آب کشور به همسایگان عرب فروخته می شود و این در زمانی اتفاق می افتد که محیط زیست ایران بدترین دوران زندگی خود را تجربه می کند، مردم انتظار بیشتری از رهبر دارند و دخالت ایشان را در اینگونه موارد لازم می دانند.
*آقای حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی در یک سخنرانی گفتند که “هیچ دلیلی نیست که ما بر مصدر قدرت باقی بمانیم” مطالب مشابهی با واژه های دیگر را خانم فائزه دختر آقای رفسنجانی چند روز پیش از ایشان هم گفته بودند، سوای آنچه گفته شده است باید در نظر داشت که خانواده هاشمی و خمینی زیاد با روند و روش سیاست امروزین دولت آقای روحانی هماهنگی و همپشتی ندارند، دیدگاه کُلی آن است که دولت سیاست خاصی را دنبال می کند که شعارهایش به اساس و اصول انقلاب اسلامی شباهت دارد اما در عمل “مردم” و مشکلات کشور را به فراموشی سپرده.
*فاطمه هاشمی، دختر رفسنجانی گفته است که شواهدی در دست دارد که نشان می دهد پدرش به مرگ طبیعی نمرده است، این مطلب لرزه و جنجالی داشت ایجاد می کرد که خود ایشان یکی دو روز پس بیان این مطلب گفتند، پرونده مرگ پدرش پس از بررسی از سوی شورای امنیت ملی بسته شده است، یعنی زیاد به دنبال بهانه نباید گشت و همان بهتر واقعیت را باید قبول کرد.
*پس از آنکه رئیس ستاد ارتش امریکا از کار کناره گرفت، کُردها بیش از دیگران نگران شدند که شاید خطری بزرگ آنها را تهدید می کند، با فرستادن پیامی به روسها و دولت دمشق کمک غیر مستقیم خواستند، ارتش سوریه نیز نیروهایی را به منطقه گسیل داشت که در صورت حمله ارتش ترکیه به کُردها در کنار آنها از منطقه کرد نشین سوری حمایت کند، روسها نیزحمایت جنبی خود را اعلام کردند.
*مصر و چند کشور عربی و احتمالاً عربستان سعودی ممکن است به سوریه نیرو بفرستند تا همان ماموریتی که ارتش آمریکا پیش از این انجام می داد را بعهده بگیرند، از نظر اسرائیل حضور نیروهای کشورهای عرب در سوریه مناسب و مطلوبتر از بودن نیروهای ایرانی در منطقه می باشد.
*رهبر کره1646-100 شمالی در پیام سال نو گفت، کره شمالی همیشه حاضر است با امریکا در مورد موشک های بالستیک و مسائل اتمی گفتگو کند منتها اگر بی مورد زیر فشار قرار گیرد دوباره به ادامه طرحهای اتمی و موشکی خود ادامه خواهد داد.
*در سالی که در پیش است، ظاهراً سال آرامی نخواهد بود و تنشهای سیاسی و دشواریهای اقتصادی بیشتر از سال گذشته خواهد شد، در امریکا حزب دمکرات کوشش می کند چهره های طیف چپ و پروگرسیو حزب تا حد امکان خود را کاندید انتخاباتی نکنند و از افراط گرایی دوری کنند، منتها چند نفری که خود را آماده شرکت در “مسابقات” انتخاباتی اعلام کرده اند جملگی به طیف چپ افراطی گرایش دارند، برنی ساندرز گفته است اگر شرایط به همین روند و طریق پیش برود در انتخابات شرکت نخواهد کرد مگر آنکه زمینه تا زمان انتخابات مساعد تشخیص داده شود.
*نمایندگانی از گروه طالبان با نمایندگان ایران در گفتگو بوده اند هر چند موضوع بیشتر در سایه می باشد و مطالب و رئوس گفتگوها بصورت شفاف در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است، اما گویا این گفتگوها با همکاری دولت افغانستان بوده و موضوع رفتار و ارتباطات و عملکرد نیروهای طالبان، ایران و افغانستان در برخی مناطق مورد بحث قرار گرفته است.
*تولید خودرو “مونتاژ” در ایران نسبت به سال گذشته نزدیک به 70 درصد کمتر شده است، تحریم ورود قطعات یدکی ماشین به ایران و گرانی مواد اولیه، در همه زمینه ها بازار خرید ماشین در ایران را تحت تاثیر قرار داده و مردم ترجیح می دهند به جای خرید ماشین پولهایشان را برای کارهای واجبتری خرج کنند.
*در دو هفته گذشته تعدادی از پناهجویان که در دریای مانش سرگردان بودند بوسیله گارد ساحلی انگلستان نجات یافتند، به گفته یکی از واحدهای خبری بیشتر این آوارگان در هفته گذشته پناهجویان ایرانی بودند، وزارت داخله انگلستان در روز اول سال نو اعلام کرد که به کسانی که از راه های غیر قانونی و “قاچاق” وارد کشور شوند، پناهندگی نخواهد داد، منتها تعداد گشتهای دریایی و ساحلی را بیشتر کرده است که آوارگان در دریای مانش را نجات دهند.