1464-94

یک دیدگـاه

در کتب آسمانی که به ادیان “ابراهیمی” مربوط می گردد می خوانیم که خداوند آدمی را به شکل خود آفرید، با در نظر گرفتن شکل و شمایل انسانهای اولیه خداوند زیاد هم نباید خوش قیافه باشد (یا بوده باشد) اما این گفته بیشتر از سوی آدمیان عاجز که شیفته دیانت هستند بیان می شود، آدمی هیچ اطلاعی از پیدایش به جز نظریه های متفاوت ندارد، چه آنهایی که به تکامل تکیه می کنند و چه آنهایی که به پیش آمد زمان و مکان اعتقاد دارند و چه آنهایی که به نظریه های تخیلی دیگر می پردازند نتوانسته اند پاسخی استوار ارائه دهند که منطقی باشد، آدمی چه مخلوق خدا باشد چه محصول طبیعت، شناخت امروزین او هنوز نتوانسته بداند که پدیده “خون” را چگونه می توان ساخت و یا مکانیزم رفتاری و حرکتی مورچه به چه علت پدید آمده است، در واکنش های بزرگ که با اشتباهات بزرگ صورت می گیرد آنچه نامفهوم و ناشناخته است حواله داده می شود به ضمیر آدمی و آنچه ملاحظاتی است که آدمی نمی تواند با آن رابطه با کارابزاری که دارد برقرار کند در نا آگاهی آن را به “نفس” متعلق می دانند، برخی از خِرد اندیشان می گویند “اگر” بوده است خالقی که “واجب الوجود” بوده ممکن است دیگر امروز آن واجب وجود نداشته باشد، و یا اگر دارد اموری که آدمی آن را مهم می داند برای خالق در الویت شناختها با دانش آدمی تفاوت داشته باشد، امروز آدمیان در گرفتاری از هر نوعی که باشد به درگاه “او” رجوع می کنند از مسابقات ورزشی گرفته تا امور سیاسی، گویی که خداوند تیم فوتبال خاصی را حمایت می کند، و یا آنکه نظریه سیاسی خاصی دارد، در دیگر امور زندگی روزانه نیز این خرافات دیده می شود، بیاد دارم در دوران جوانی به هنگام امتحانات بودند کسانی که به جای درس خواندن امیدشان به آن بود که چون برای نیازمندی چند ریال داده اند پس خداوند حتماً به انها در یافتن پاسخ پرسشهای شیمی و هندسه و غیره در امتحانات کمک خواهد کرد، و یا به هنگام گرفتاری در زندگی مبلغی به نیازمندی می دادند تا “بلاگردان” صورت گیرد، لذا همان کسان این آمادگی را نیز دارند که با جهان نادیده و بیخبر اُنس و الفتی داشته باشند، همان افراد می توانند در کره ماه شکل آدمی را ببینند اما همان ماه در همان زمان در کشورهای دیگر در همان آسمان دیده می شود که فاقد از هر نوع شکل و شمایل است، در زمان گرفتاری و بحران آدمی نوعی گرایش و پناه به ناشناخته پیدا می کند چون خِرد و دانش و اطلاعات او محدود است، کمک گرفتن از دنیای ناشناخته رسمی تازه نیست، بیش از 14 هزار سال است که ادیان از دوران بت پرستی تا یکتاپرستی بوسیله صنفی خاص به شکل سازمان یافته افکاری را تزریق جامعه می کنند تا آدمی در رفتار و کردار و گفتار محدودیتهایی داشته باشد، طبعاً نوع گفتار و رفتار با سازه وقت جامعه شکل عوض می کند، اصولاً جامعه گرفتار کرنش بیشتری به ناشناخته پیدا می کند چون عاجز و ناچار می باشد، با این حال آزاد زیستی و آزاد اندیشی بیرون از کلاف غمبار و گرفتار غوغاگر دیانت و سیاست است، آدمی که آزاده باشد نیازی نیست که آزادگی را در ادبیات و فلسفه و منطق پیچیده جستجو کند، آزادزیستی و آزاداندیشی تولدش با شکستن “هنر نیندیشیدن” شکل می گیرد، هنر نیندیشیدن سمی است خطرناک و گره ای است آلوده که سرشت آدمی را به سرشت حیوانی مبدل می کند، وقتی همه عوامل بر آدمی در جامعه شناخته شود قادریم نتیجه دخالت های خود را نیز در جامعه پیش بینی کنیم، اما اگر خود را در هنر نیندیشیدن غرق کنیم از قانون بی ارادگی اطاعت کرده ایم، هیچ چیز در زندگی ثابت نیست، به جز طی دوران زندگی و مرگ در پایان زندگی، لذا “هنر نیندیشیدن” بردگی و اسارت افکار طی دوران مرگ در طول زندگی است، در قرآن نیز گفته شده است روح مرتبه ای از وجود است که در پیکر انسان جریان دارد، مستقل است و در اهمیت خود در ردیف فرشتگان است، لذا آزادزیستی و آزاداندیشی در روح آدمی است، بردگی و اسارت “هنر نیندیشیدن” محکوم و نارواست.

***

*در روزهای 13 و 141649-28 ماه فوریه نشستی از کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا در شهر ورشو، پایتخت لهستان صورت خواهد گرفت که گفتگوها بر محور مسائل کشورهای خاورمیانه و رویدادهای منطقه می باشد، وزیر خارجه ایران به این نشست اعتراض کرده و نماینده دولت لهستان را در ایران برای توضیح به وزارت امور خارجه خوانده است، نماینده لهستان در ایران نیز به آقای ظریف گفته است “نشست سران در شهر ورشو در مورد ایران نخواهد بود” اما آقای ظریف مظلوم نمایی کرده و می گوید کشورهای اروپا و امریکا در فکر ایجاد نابسامانی برای ایران هستند، طبعاً حرف ایشان تنها جنبه مصرف داخلی دارد و بس، و هیچ کسی دیگر به سخنان ایشان بطور جدی اعتبار نمی دهد.
*رئیس قوه قضائیه استان خراسان گفته اند، زندانی شدن و حبس کشیدن در جمهوری اسلامی باعث می شود از جرائم آخرت کم شود، واقعاً مبارک است نه تنها این آقایان در این جهان بلکه امور آن جهان را نیز بر عهده گرفته اند، اگر به همین روال اوضاع پیش برود بی تردید اشتباهات آفریدگار را نیز مشخص و قضاوت و محکوم خواهند کرد.
*شهردار نیویورک1649-29 آقای “بیل دِ بلاسیو” در یک سخنرانی گفت در آمریکا پول فراوان وجود دارد و املاک بسیار هست منتها در دست دیگران می باشد لذا باید پول و املاک آنها را گرفت و به دیگران که پول و املاک ندارند داد! ایشان رسماً دارند همان سخنانی را بیان می کنند که کمونیستها صد سالی است می گویند، البته ایشان خوب می دانند که در جامعه کاپیتالیستی نمی توان جامعه را کمونیست کرد، ولی در ضمن ایشان و دیگر طرفداران طیف چپ و افراطی واقف هستند که رای افراد ساده لوح آنها را بر مصدر قدرت نگهداری می کند تا باز هم بیشتر مال اندوزی کنند.
*در حمله هواپیمای بی سرنشین که از سوی گروه های شبه نظامی “حوثی” هدایت می شد تعدادی از سربازان ارتش یمن و رئیس اطلاعات ارتش یمن کشته شدند، “حوثیهای” یمن از نیروهای یدی سپاه پاسداران هستند و مستشاران ایرانی سپاه پاسداران در بخش خدمات فن آوری و هدایت موشک به این گروه کمک می کنند، سوای کمک تسلیحات نظامی به مقدار بسیار زیاد نیز پول مردم ایران خرج قبایل “حوثی” یمن می شود، اصولاً ایرانیان این روند دولت را که پول و سرمایه ملی را در کشوری دیگر خرج می کنند نمی پسندند.
*بیش از 10000 از نیروهای شبه نظامی وابسته به سپاه قدس و زیر نظر فرماندهی سردار قاسم سلیمانی در مرز عراق و سوریه به صورت آماده باش منتظر دستور هستند تا وارد خاک سوریه شوند و به سوی مرز اسرائیل حرکت کنند، ژنرال “کوچاوی” رئیس ستاد ارتش اسرائیل چند روزی است که به این مقام انتخاب شده است و هنوز وقت کافی برای شناخت دقیق از رویدادهای استراتژی قرار گرفتن نیروهای گوناگون در منطقه را پیدا نکرده است، به همین دلیل سپاه قدس در ایجاد تنش و فرستادن شبه نظامیان به سوی مرزهای اسرائیل عجله نشان می دهد.
*یک فرد افغانی بنام “عبدالحمید” که در ارتش آلمان کارهای مترجمی انجام می داد برای ایران نیز جاسوسی می کرد، یکی از سازمانهای اطلاعاتی غرب با ارائه مدارک به اطلاعات ارتش آلمان جاسوس بودن این فرد را بر ملا کرد، این فرد از اوایل سال پیش کارهای جاسوسی می کرد، در بسیاری از کشورها که ارتش از متخصصان زبانهای برخی از کشورها در خاورمیانه استفاده می کنند به شکل جدی رفتار این افراد را زیر نظر دارند.
*ادمیرال جان ریچاردسون1649-30 یکی از ارشدترین فرماندهان نیروی دریایی آمریکا در هفته پیش با مقامات نظامی چین دیدار کرد و از چینی ها خواست در منطقه بی جهت غوغاسالاری نکنند و آرامش را به تنش تبدیل نکنند، نصب موشکهای زمین به هوا از سوی چین کمونیست ناحیه ای که به آبهای چین ملی تعلق دارد را به خطر انداخته است، ادمیرال ریچارسون گفت تا ده روز دیگر احتمال بسیار دارد که آمریکا یک ناو هواپیمابر را به آبهای چین ملی بفرستند و از این طریق حمایت خود را از چین ملی اعلام دارند.
*آنچه انقلاب ارمنستان نام گرفت و ظاهراً این روزها در مراحل فرجام خود می باشد هنوز از نظر سیاسی در میان ارامنه جهان مورد بحث است و مطلب هضم نشده است، گفتنی و شعار بسیار بوده و هست، اما نتیجه خاصی ظاهراً به دست نیامده است که دشواریها و نگرانی ها را بر طرف کند، شاید برای برخی از ناظران نگرانی بیشتر هم شده است و احتمالات برخورد و درگیری با جمهوری آذربایجان بیشتر از گذشته می باشد.
*در شهر بوگوتا، پایتخت کشور کلمبیا بر اثر بمبی که روبروی یکی از مراکز شهربانی پارک شده بود باعث مرگ ده نفر عابر بی گناه شد، مقامات پلیس بوگوتا در مورد این حادثه تحقیق می کنند اما ظاهراً این عمل تروریستی بوسیله فروشندگان مواد مخدر صورت گرفته باشد،جنگ بی پایانی بین مقامات رسمی و قاچاقچیان مواد مخدر سالهاست ادامه دارد.
*روز یکشنبه بیستم ژانویه بمبی در بخش جنوبی شهر دمشق منفجر شد که خسارت جانی و مالی بسیار داشت، بمب گذار تروریست دستگیر شده است، در چند سال گذشته که جنگ داخلی در سوریه ادامه دارد بیش از 360 هزار نفر کشته شده اند و میلیونها نفر آواره و مهاجر و پناهجو به کشورهای دیگر پناه برده اند، نیروهای دیگر کشورها عملاً سوریه را بلعیده و نسبت به آن احساس تملک دارند، روسها برای بار اول خارج از مرزهای خود در سوریه به بندر آزاد دست یافتند، و نیروهای حزب الله و سپاه قدس از مسیر سوریه به مرزهای اسرائیل نزدیک شدند، خلیفه گری اسلامی در گرد و غبار سیاسی منطقه در سوریه جان گرفت و جان داد و فروشندگان اسلحه، سوریه را بازاری مناسب برای تجارت انتخاب کردند، آشوب و غوغا همچنان در سوریه به شدت ادامه دارد، و نشانه هایی نیز دیده می شود که این نابسامانی به این زودی روی آرامش نخواهد دید.