1322-41

يك ديدگاه

قابیل برادر خود هابیل را کشت و نه تنها برای این گناه مجازات نشد بلکه سند مالکیت کره زمین را نیز از خداوند تحویل گرفت و امروز هفت بیلیون جمعیت کره خاکی از تخمه قابیل قاتل هستند- قابیل قاتل حقیقت کشتن رانمی شناخت و پیش از آن سابقه و تجربه ای از کشتن  در جایی نبود لذا قابیل اولین قاتل در دادگاه خداوند تبرئه گردید و این الگویی شد برای کسانی  که دست به عمل  کشتن می زنند و کار خود را موجه و گاهی لازم می پندارند و هنگام بازخواست رجوع می کنند به سابقه پرونده قابیل قاتل که اگر خداوند قتلی را می بخشد پس دیگر دستگاه های قضایی کی و چی هستند که این نوع عمل را نبخشند- ابن خلدون جامعه شناس عرب در این مورد اشاراتی با ارزش دارد او می گوید انسان دارای سرشت حیوانی  است که در شرایط خاص است که انسان اجتماعی می تواند این سرشت را پنهان کند- کسانی  که دست به کشتن فرد و یا گروهی می زنند این افراد در وحله اول بدنبال یافتن پاسخ های اجتماعی هستند و به کتاب و مراجع و غیره رجوع می کنند اما هنگامی  پاسخی در جامعه نمی یابند یا جامعه را آلوده و گمراه می دانند و یا راه حل سازه جامعه را در شکل از بین بردن مخالفان می دانند اما بمب گذار اصولا فرد بخصوصی را شناسایی نمی کند و برای  راحتی کار خود و یافتن پاسخی برای وجدان سیاه خود می پندارد که جهان بشری از دو گروه شکل گرفته آنها که موافق او هستند و آنها که عقاید دیگر دارند و چون کالبد موقتی است آنچه باید از بین برود روح و نگهدارنده کالبد است لذا کشتن گروهی برایش شکل خاص پیدا می کند برای قاتل بمب گذار او خرد و کلان و بچه و نوزاد را تشخیص نمی دهد و تصویری نادرست در ذهن ناقص خود ایجاد می کند که کاملا از حقیقت مجزا و منحصر و منفرد است و به تصفیه اجتماعی دست می زند- احمقی که در بوستون دو بمب را منفجر کرد جمیع خصوصیات یک قابیل قاتل را دارد که از جامعه بشری  تنها سرشت حیوانی را با خود حمل می کند با این کار ددمنشانه به چه دیدگاه پلیدی خدمت می کند و مکانیزم ناقص عقلانی هدایت کننده این جانور چه اهرمی است روشن نیست- در جوامعی که حق انتقاد و اعتراض محدود نمی باشد وروابط حقیقی و قانونی بین زیرساختار و روساختار کاملا مشخص است وجامعه برخوردار از انجام کارها مختار و مخیر است و در بحث ها مشکلی در مباحث کلامی و فلسفی وجود ندارد و هر نوع موشکافی مذهبی، سیاسی و اجتماعی پایگاهی آزاد دارد چه نیاز است که اتکاء به انجام اعمال وحشیانه دست زد که ارضای احساسات وتوقعات بی تعادل بشکل خاص امتیاز گرفتن و به چرخش دندانه های خشک ایده ئولوژیکی سیاه که نه حامیان عاقل دارد و نه صلاحیت همگانی ایجاد می کند و نه نهایتا می تواند حاکمیت سیاسی، مذهبی و اقتصادی بر اراده مردم تزریق کند.

***

در طبیعت همه چیز دستخوش دگرگونی است انسان نیز شامل این مسئله می باشد گاهی با خرد و نیروی آن اعجاب می کند و گاهی درتاریکی و بی خردی غلط می خورد و فاجعه  می آفریند و بنا بر احوال اجتماعی روزگار پیروز یا بازنده می شود- طبعا هستند بیچارگانی که در مسایل فلسفی و سیاسی در کوفتن مخالفان از تهمت و ناروا استفاده می کنند  این کسان جملگی نه درتحقیق و بررسی ثابت هستند و نه دیدگاهی مثبت وموزون در بیان دارند تردیدی  نمی باشد که برای «فهمیدن» باید بمرور آموخت یعنی «فعل مافوق را پذیرفت» تا بتوان به جهتی پیش رفت اما گرفتاری های اجتماعی وآسیبی که بی خردی به جوامع می رساند؛ همین پرهیز از شناخت وقبول حقایق است – هفته پیش عده ای اوباش در شهرهای لندن و لیورپول در چند منطقه به شادی پرداختند و مرگ نخست وزیر پیشین انگلستان خانم تاچر را جشن گرفتند…  سیرنزولی عقل انسانی این افراد به حدی عمیق است که با هیچ وسیله ای و طریقی قابل اندازه گیری نمی باشد- این اوباش ها هرچه خواستند به کمک حواس و به قوه مخیله رجوع کنند تا معرفت و شناختی از کارشان قابل بیان باشد نتوانستند پیدا کنند معانی و حدود کارشان نیز به گونه ای بودکه هنگامی  که خبرنگاری از آنها پرسید چرا از مرگ خانم تاچر شادی می کنند جوابی که  بسیط ، ساده، و یا پیچیده باشد نتوانست دریافت کند… یادمان باشد در همان دوران نخست وزیری تاچر اتحادیه های ذغال سنگ اعتصاب کرده بودند که رهبر آنها آرتور اسکارگلیل حقوق بگیر کشوری دیگر بود!- بهرسان این مقدمه و یادآوری برای این می بود که ما نیز بخاطر بیاوریم که منطق قوانین و اخلاق و حقوق مردمان و خادمان باید مقوله ای جدا از مسایل سیاستگذاران باشد هنگامی که قاجاریه پس از نزدیک به 150 سال حکومت در ایران قدرت را از دست دادند و پهلوی بر سر کار آمد هرآنچه  به دوران قاجار بود کوبیدند… این روند و روش نادرست 2500 سال است درایران بخشی از سنت و میراث فرهنگ سیاسی ما شده است با این یادآوری که «پهلوی» بشکل خاص خود دردامن قاجاریه پرورده شد و بخشی از دستگاه قاجار بود همانگونه که رژیم کنونی  از بطن رژیم پهلوی زائیده شد وامروز آنچه مربوط به دوران گذشته می باشد گوئی با عقل فعال ساخته و پرداخته نشده است هنوز هم پس از سی و اندی سال بی عنایتی، تهمت وتوهین نثار دوران پهلوی می گردد…اما باید دراین دوران حساس و بی خیالی  که مستولی بر خاورمیانه و بمرور پهنه گیتی می شود از وابستگی  به «تخیل» لااقل موقتاً دوری کنیم و از یافتن و پاره کردن حلقه های بی مورد تاریخی بپرهیزیم لجاجت  نارسا را کنار بگذاریم و خطری که درکمین  است بدون وارد شدن به بحث و جدل  بی منطق بشکافیم، فرهنگ،  تاریخ و میراث همه نیکو به جای خود اما آگاهی  از فردا باید با استقبال از رای واقعی مردم باشد- حرف آخر را در سیاست ایران مردم می زنند کرسی های دیگر همه موقتی هستند. قصد نسخه پیچیدن برای نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری یا رأی دهندگان واجد شرایط را نداریم اما یادآوری به اهمیت توانایی نامزدی که نه تنها قدرت شناخت بحران را داشته باشد بلکه این درایت را هم داشته باشد که پیش از رویداد بحران مسئله را تحلیل و بررسی  کند حائز اهمیت است.

***

• حاکم قطر قول داد سه بیلیون دلار به مصر کمک کند. قطر  انتظار دارد مصر نیز از منافع قطر در سوریه دفاع و پشتیبانی کند.
• چند زلزله و پس زلزله منطقه بوشهر ونواحی اطراف آن را بشدت لرزاند- مقامات رسمی ایران گفتند به کوره اتمی ایران آسیبی از این لرزش ها نرسیده است.
• با نزدیک شدن به دوران انتخابات ریاست جمهوری در ایران نشانه هایی دیده می شود که چه طیفی از صنف آخوندها جزو  خوبان هستند، ظاهراً به رسمیت نشناختن و پاسخ منفی دادن به آقای هاشمی رفسنجانی برای بازگشت به نماز جمعه خبر از یارگیری های جدید می دهد.
• سرژ سرکیسیان روز نهم اپریل طی مراسمی سوگند ریاست جمهوری یاد کرد انتخاب سرکیسیان بعنوان رئیس جمهور ارمنستان مورد اعتراض برخی از احزاب دیگر می باشد و روزی که ایشان سوگند یاد می کردند هزاران نفر در مقابل کاخ ریاست جمهوری شعارهای اعتراض آمیز سر داده بودند.
• رئیس جمهور آذربایجان رسما از روسیه درخواست کرد که به کمک آذربایجان بیاید- قضیه از این قرار است که آذربایجان روز نهم اپریل خبر از حمله نیروهای دریایی ترکمنستان به یکی از پایانه های نفتی در دریای خزر داد- هیچ خبرگزاری بین المللی این خبر را تائید نکرده به جز خبرگزاری  رسمی دولت آذربایجان ناظران احتمال می دهند چون شرایط منطقه به مرور نا آرام می شود و احتمالات برخورد میان  قره باغ و آذربایجان و ناخشنودی های سیاسی  با ایران زیاد شده  آذربایجان وجود نیروهای روسی در منطقه را مثبت به حال خود می داند.
• شورای ملی مقاومت که در حقیقت نامی دیگر برای مجاهدین خلق می باشد اجازه یافته  است که در واشنگتن دفتر باز کند- شورای ملی مقاومت از چندین گروه و سازمان تشکیل شده که بزرگترین و مهمترین آن مجاهدین خلق هستند- این روزها سیاست های جهانی  به گونه ای در هم ریخته که تا مردم بخواهند با پدیده ای که شکل خاص دارد آشنا شوند شکل خاص آن می تواند 360درجه عوض شود- سالیان درازی است که مجاهدین خلق بعنوان سازمان تروریستی معرفی می شدند- اما امروز مسئله شکل خاص دیگری پیدا کرده است بزودی شاهد، رادیو و تلویزیون و مجلات فارسی زبان مجاهدین خلق در امریکا خواهیم بود.
• آدم بدبین در برابر هرمشکلی شکست می بیند اما آدم خوشبین در برابر مشکلات فرصت مناسب می جوید می گویند زندانی جنگی فردی است که می خواهد شما را بکشد وقتی موفق نمی شود از شما درخواست عفو می کند امروز خوشبین ترین آدم ها نیز به آینده بشر بدبین هستند وخود را می خواهند از مسایل و مشکلات واقعی دور نگهدارند پنهان شدن از نفس خود هیچ دردی را مداوا نمی کند این روزها دیگر نظریه عمومی  یا نظرگاه اکثریت مطرح نمی باشد حقیقت تنها می تواند نظریات و نظرگاه هایی باشد که به جوامع تزریق می شود بهمین نسبت عکس العمل ها نامشخص و بی پایه می گردد- دو سال است در سوریه قتل وعام صورت می گیرد  حالا مقصر اصلی هر که بوده باشد مشکل فعلی که جنگ داخلی است با 80 هزارکشته و بیش از یک میلیون آواره  هیچ فرقی نمی کند تاسف در آن است که جهان بی توجه  به جنبه انسانی این قتل وعام است و تنها به شعار بسنده می کند ورویدادهای سیاسی در پس پرده بدون مشورت ونظارت مردم صورت می گیرد.
• امریکا اعلام کرد در صورت حمله کره شمالی وبکارگیری موشک با کلاهک اتمی  امریکا حداقل 50درصد می تواند جلوی این حمله را بگیرد- امریکا برای این منظور 26 ضد موشک بالتیک در آلاسکا مستقر کرده است.
• رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفت اگر امریکا در طرح مشترک حمله به ایران همکاری نکند اسرائیل خود منفرداً اقدام  خواهد کرد- و شکل کنونی ستاد ارتش ونوع فرماندهی را بصورت واحدهای مجرد در خواهد آورد.