يك ديدگاه

هدف انسان رسیدن به کمال است که اساسا هدفی خیر محسوب می شود و شر پدیده ای است  ناقص که مانع ایجاد می کند تا خیری صورت نگیرد، برخی از فلاسفه ایران از جمله ابن سینا در این باب نظر داده است که نهایتا عقل فعال به تبع و تدبیر آن انسان را با متناقصات مادی جهان آشنا می کند واز آن پس است که احوال طبیعی انسان با تدبیری که دارد دانسته،  خوب و بد را انجام می دهد پس شر می تواند عرضی از اعراض و بخشی از وجود خیر باشد که مانع وموانع ایجاد می کند، لذا شر نمی تواند تنها زاده فکر بی خبر باشد، اما خیر هم که سعادت و سعیدی برای فرد می آورد اگر در کثرت و گسترده در جامعه نباشد واحوال جمع جمیع در جوامع از آن دور باشند بمرور بی اثر می ماند پس خیر هم باید بگونه ای باشد که «مدینه» را با نیکی و نیکویی بی آراید… «بلاخانف» اندیشمند مارکسیست روسی و از یاران لنین اعتقاد داشت انتقال قدرت باید از پائین هرم جامعه صورت گیرد وگرنه ناچار برخورد نیروها و انقلاب درافق خواهد بود وحاصل انقلاب هیچگاه خواسته مردم را برآورده نمی کند چون جانشین ها به ناچار از مسیر انقلاب دور می شوند. اینکه می گویند انسان مخیر است و برانجام خوب وبد  واقف در جمع چنین نمی باشد و تنها برای حفظ بقاء است که فرامین صدرنشینان را تائید و رعایت می کند اما بر همه مردم لازم است که زندگی خود را با ارزش بدانند و هدفی در زندگی داشته باشند و با آنکه نیازی نیست که همه روزه درجهت بدست آوردن اهداف زندگی جهد و کوشش کنند باید مراقب باشند تا به مهره ای بی ارزش در جامعه مبدل نشوند، در جوامع خودکامه که حکومت ها دستورالعمل زندگی مردم را صادر و باطل می نمایند مردم بشکل ارتشی در می آیند که گوش به فرمان هستند تا دستوری از مرجعی قادر و از بالای هرم صادر شود… شعار«ما همه سرباز توایم خمینی» شعاری بود که بخشی عمده از جامعه آن را اصل واصول زندگی قرار داده بود وخودکمتر به اندیشیدن می پرداخت در دوران نخست وزیری مصدق شعار عوام «با خون خود نوشتیم از جان خود گذشتیم  یا مرگ یا مصدق» بود گویندگان همین شعار درظرف کمتر از 24ساعت شعار را عوض کردند و به جای مصدق شعارشان باهمان شعر و شعار شد «شاه» پس اگر احیانا پس از 33 سال شعار مرگ بر امریکا عوض می شود نباید تعجب کرد اتفاقا باید کمی بیشتر فکر کرد و به چرخش های سیاسی و تاریخ نوین سیاسی کشورمان نگاهی انداخت تا شاید راحت تر این شعارها را درک کنیم. سعادت نفسانی نصیب همه موجودات نمی شود بهائم با سطل ای از یونچه خوش هستند چون فاقد نفس انسانی می باشند، و از همین نفس است که اشرف مخلوقات «صدور افعال وحصول ادراک» را که صورت می گیرد می پذیرد- «پارالوگینرم» شناخت نادرست منطق است که از جمله «من فکر می کنم» صادر می شود و چون همه انسان ها یکسان فکر نمی کنند، هستند دیگرانی  که به جای همه فکر می کنند، شما در این مورد چه فکر می کنید؟

***

• «ناتان یاهو» از رهبرانUntitled-35 انگلستان و فرانسه خواسته است تحریمهای اقتصادی علیه ایران را هم چنان ادامه دهند- در نطق «ناتان یاهو» از امریکا نامی برده نشده است.
•نظامیان حکومت مصر روز چهارم نوامبر را برای دادگاه مورسی رئیس جمهور سابق مصر و از رهبران اخوان المسلمین تعیین کرده اندUntitled-36– انتظار می رود پیش از روز دادگاه و در دوران دادگاه نا آرامی ها بیشتر شود.
• در مسکو نا آرامی ها که پس از حادثه کشتن یک روس مسیحی بدست فرد و یا افرادی که مسلمانان بوده اند باعث درگیری پلیس شد و 400 نفربه جرم ایجاد اختلال دستگیر شدند.
• نیروی هوایی روسیه تا دو سال دیگر 30 هواپیمای شکاری ازنوع «SU-34» ساخت کارخانه های سوخوی را به جمع هواپیماهای شکاری خود اضافه خواهد کرد.
• پزشکان سوری در ترکیه دوره آموزش «درمان شیمیایی» را طی می کنند- بیشتر این پزشکان به گروه های مخالف دولت اسد تعلق دارند.
• یکی از رهبرانUntitled-37 ارشد گروه طالبان بدست نیروی امریکا گرفتار شد- «لطیف محسود» در چند بمب گذاری علیه نیروهای «ناتو» دست داشته است.
• در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد هر ساله کنفرانسی در تهران برگزار می شد که هدف از آن سخنرانی علیه «صهیونیسم» و اسرائیل بود امسال این کنفرانس اجرا نخواهد شد. مسئول برگزارکننده طالب زاده روش و روند سیاسی روحانی را محکوم کرد و منحل کردن کنفرانس را اشتباه بزرگی دانست.
• عربستان سعودی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، اردن و ترکیه از آغاز گفتگوها بین امریکا و ایران ناراضی هستند بهمین دلیل برخی از این کشورها که با هم روابط رسمی سیاسی ندارند مانند اسرائیل و عربستان به تبادل اطلاعات و همکاری در زمینه های نظامی را بررسی می کنند.
• موافقان و مخالفانUntitled-38 گفتگو بین ایران و امریکا هر روز پررنگ می شوند- محمدعلی جعفری فرمانده سپاه از گفته های هاشمی رفسنجانی بدون بردن نام ایشان انتقاد کرد که «امام» هیچگاه موافق تعطیل کردن شعار مرگ بر امریکا نبوده است.
• «جان بولتون» نمایندهUntitled-39 سابق امریکا در سازمان ملل درگفتگویی به خبرنگاران گفت به احتمال زیاد حاصل گفتگوها به نفع ایران خواهد بود چون بمرور تحریم ها برداشته خواهد شد اما ایران روشی اتخاذ نخواهد کرد که برنامه های هسته ای تعطیل شود.
• رئیس بانک جهانی گفت امریکا فاصله زیادی با مرحله خطر اقتصادی ندارد و وضع امروز و سیاست قرض کردن اقتصادی امریکا خطرناک است.