1711-8

یک دیدگـاه

در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، برخی از سرمایه داران صنعتی امریکایی که در حلقه خاص قرار داشتند، پس از تحقیقات و بررسیها به این نتیجه رسیدند که در کشور چین اعتصابات کارگری وجود ندارد، دستمزد کارگر بسیار کمتر از امریکا و اروپا می باشد، و دولت چین نیز در حد امکان از سرمایه گذاران خارجی حمایت می کند، طی چندین دهه، یعنی از ابتدای ریاست جمهوری کلینتون تا پایان ریاست جمهوری باراک اُباما، غرب به شکل بسیار بی رویه پول و تکنولوژی تزریق بازار چین کرد بطوری که امروز چین 60 درصد بازار صادرات دنیا را در دست دارد، در این مدت چینیها راحت تر توانستند به غرب سفر کنند و از دانش و علوم فن آوریهای پیشرفته بهره گیرند و در مواردی مشخص اطلاعات فن آوری غرب را ربودند، و مهمتر آنکه برخی مایحتاج حیاتی از قبیل دارو و قطعات صنعتی الکترونیکی و ارتباطی را نیز در اختیار دارند، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در غرب همیشه نگران این مساله بوده اند و بی وقفه رویدادها و احتمالات را به مقامات تصمیم گیرنده می دادند، منتها هیچ نهاد اطلاعاتی سر خود اجازه اقدامات مستقل ندارد مگر آنکه سیاست کشور ایجاب کند و درخواستی صورت گرفته باشد، بهرسان با آمدن آقای دانالد ترامپ، نهان و خطر مساله که در سایه بود بیشتر شفاف گردید، و در این زمینه گفتگوها و طرح ها بررسی شد، یکی از این طرحها انتقال سرمایه گذاران اروپا و امریکا به کشوری که امن تر است در مد نظر قرار گرفت و ظاهراً هند مناسب و مطلوب شناخته شد، در کشور هند نیز اتحادیه ها قدرت چندانی ندارند و دستمزد کارگران نیز نسبتاً مناسب است، دولت چین اصولاً سابقه سیاست باز و شفاف ندارد و از 1948 تا به امروز در تمام پیامهای سیاسی و تجاری خود ضد و نقیض عمل می کند، دروغ بسیار می گوید و اصولاً کشوری است خودکامه با نزدیک به 3 میلیون زندانی، که کشور را به شکل یک پادگان نظامی اداره می کند و لحن تهدید در سیاست دولت چین دائم تکرار می شود، حتی این روزها این نشانه های تهدید بسیار آشکار دیده می شود، در این چند ماه برخی مقامات چین بارها اعلام کرده اند که هر وقت بخواهند می تواند صدور داروهای حیاتی به غرب را قطع کنند تا امریکا در ویروس کرونا غرق شود، چهار دیدار آقای دانالد ترامپ با رهبر چین و گفتگوهای تلفنی ماهانه نتیجه مطلوبی ببار نیاورده است. چین خواهان سهم بزرگتر و سرمایه گذاری بیشتر اروپا و امریکا در چین می باشد، و می خواهد تا بیست سال آینده 80 درصد بازار صادرات جهان را در دست داشته باشد، اما دیوار دفاعی که با آن روبرو است آمریکاست که قدرت اول اقتصادی جهان می باشد و از نظر نظامی نیز یک سر و گردن از بقیه کشورهای جهان توانایی بیشتر و دانش و تکنولوژی بیشتر دارد، از جمله چین، لذا چین در زمینه های بمبهای میکروبی و ویروسی و طرحهایی همانند و غیر قانونی و منع شده از1711-9 سوی سازمان ملل و نهادهای حقوق انسانی روبروست، اما بی توجه به اخطارها و هشدارها سخت فعال است و به هیچ سازمان و نهاد و پیشنهادات آنها توجه نمی کند، دهها سال است که در زمینه بمبهای ویروسی و میکروبی فعالیت و تحقیق می کند، ویروس کرونا کووید-19، که در این خانواده ویروسهای کرونا نوع “ویروس چهارم” آن می باشد و “در احتمالات و ممکنات امکان دارد” در آزمایشگاه “دولتی ووهان” چین ساخته و پرداخته شده باشد، و ابداً نیزبه خفاش و مورچه خوار و جانور دیگری ربطی هم نداشته باشد، ویروسی است با ساختار خاص و احتمالاً به عمد، که نخست بر عکس ویروسهای مشابه سنگین تر است و بر روی زمین و اجسام می تواند بنشیند، دوم آنکه در تشخیص حملات متقابل می تواند فرم خود را به سرعت عوض و تکثیر کند، اما نمی خواهم وارد بحث مکانیزم ویروس بشوم چون مورد بی تردید تخصصی است و این کار من نیست، اما در ماه دسامبر گذشته تعدادی از پزشکان و متخصصان در آزمایشگاه ووهان مطالبی بطور ضمنی در باره این ویروس کشنده در مجلات محلی و پزشکی ووهان نوشتند که بلافاصله هشت نفر از آنها دستگیر، و ممنوع القلم اعلام شدند و رهبر گروه هم چندی پس از این ماجرا با همین ویروس کرونا، بیمار شد و فوت کرد، دولت چین چند مدتی در باره قدرت ویروس مخفیانه عمل کرد و اطلاعات و آمار و تحقیقات و دانسته خود را انتشار نداد، اما در این مدت بسیاری از چینیها که از ووهان به سایر نقاط جهان سفر می کردند که ناقل ویروس بودند، باید یادآوری کنم اگر مقامات چینی به موقع رویداد ها و اثرات ویروس کرونا را به جهانیان اطلاع می دادند امروز تعداد بیماران و کشته شدگان از این بیماری در جهان بسیار کمتر می بود، مقامات انگلیسی اعلام کرده اند ارقام کشته شدن ارائه شده در ووهان از سوی مقامات رسمی چین یک چهلم رقم حقیقی کشته شدگان است، در اروپا مخصوصاً شمال ایتالیا و اسپانیا کرونا ضربات سنگینی را ببار آورده است، البته همه کشورهای اروپایی با این ویروس کشنده درگیرهستند، و هنوز گسترش ویروس در برخی کشورها به اوج خود نرسیده است، در همین کالیفرنیا انتظار می رود که اوج گسترش ویروس در اواسط ماه های اپریل و اوایل ماه جون باشد و طبعاً در سراسر جهان با در نظر داشتن اقلیم و پراکندگی جمیعت در جوامع یا انسجام جوامع شهری نوع و سرعت عملکرد ویروس کرونای چینی متفاوت خواهد بود، چینی ها در این مدت چند بار خرده گرفته اند که چرا غربیها ویروس کرونا را چینی می خوانند؟ پاسخ این پرسش ساده روشن است، این ویروس در دامن چین و زایشگاه ووهان زایش پیدا کرد و سپس به کشورهای جهان منتقل شد، لذا بی تردید ویروس کرونا چینی است، در گذشته، تاریخ بیماریهای ویروسی با انفلوانزای اسپانیایی، انفلوانزای هنگ کنگی، یا بیماری ویروسی لیم که در کوهستان راکی امریکا شکل گرفت روبرو بودیم و لذا نام و جای پیدایش و زایش آن به همراه ویروس یدک کشیده می شود، حالا در این مورد شاید مطلب اهمیت بیشتری داشته باشد، اگر فرض “احتمالی” را بر آن بگیریم که ویروس کرونا کووید-19، ساخته و پرداخته دست بشر و به عمد به جهانیان حمله کرده است، باید دو نظریه “احتمالی” را بررسی کرد، چینیها خوب می دانند اگر هم ثابت گردد این ویروس به عمد تزریق جوامع غرب شده که “کشتار و ضربه اقتصادی بزند” غرب عمل متقابل نخواهد کرد، و در این جنگ به اشد و شدت نظامی یعنی حملات میکروبی ویروسی و هسته ای دست نخواهد زد، چه در آن موقع آخر زمان خواهد بود، لذا با وضع پیش آمده باید مدارا کرد، و در این طی طریق “تمدن غرب” آنگونه که می شناسیم به مرور شکل عوض خواهد کرد، نوع زندگی و سازه داده های فابریک و مکانیزم علم عمران به شکل دیگری ظاهر خواهد شد، و به ناچار آن “دموکراسی” را که می شناسیم، کم رنگ و ناپدید خواهد گردید، و به شکل دیگری ظاهر خواهد شد، مورد دوم آنست که امریکا و غرب در بدترین شرایط در مرحله سقوط اقتصادی قرار گیرند و ناچار شوند ضربات سهمگین متقابل به چین وارد آورند، در آن زمان فرض اگر بر آن باشد که حتی نیمی از جمعیت چین هم از بین برود، تاثیری در سازه زندگی کشور خودکامه و دیکتاتوری که جامعه آن از هیچ حقوق مدنی نشان و امتیازی ندارد برای “دولت چین” اهمیت چندانی نخواهد داشت، اما در غرب زندگی آدمیان ارزش خاصی دارد که در مکاتب سوسیالیست و کومونیست اصلاً قابل درک نیست و درک مفاهیم آزادی موردی پیچیده برای نظامهای خودکامه است، حالا سوای این رویداد که بی شک در تاریخ تمدن بشری بسیار دوران تلخی است، و اگر طرحی محرمانه دیگری به شکل ویروس دیگری در آستین مار نهان نباشد، باید گفت به دو مورد باید تأکید کرد، نخست آنکه این مشکل ویروس کرونا، نهایتاً در مرحله ای نه چندان دور از نظر یک پدیده کشنده و غیر قابل کنترل بر طرف خواهد شد و دانشمندان راه و چاره “کشتن” و “نابود” کردن این ویروس را پیدا خواهند کرد، و دوم آنکه اگر این ویروس ساخته و پرداخته دست بشر باشد “که احتمال آن در ممکنات می باشد” لذا طبیعت نیز این بدنه غیر طبیعی را شناسایی و در آزمایشگاه طبیعت آن را منهدم و یا بسیار ضعیف خواهد نمود، حالا یا از طریق نور آفتاب باشد و یا اکسیژن هوا و یا طرق دیگر، آن بحثی دیگر است، اما این مهم را انجام خواهد داد، و هم امروز می بیینیم طبیعت قدرت انتقال کلی ویروس ها را و یا زمان زندگی آنها را محدود کرده است، ویروس اگر “خانه” زندگی نداشته باشند در فضای باز مدت زمان زندگی موقت دارد، و اگر متخصصان امور پیشنهاد می کنند که مردم در خانه هایشان به شکل داوطلبانه قرنطینه بمانند برای همین منظور است، که ویروس آواره بی خانمان گردد و بمیرد، در حقیقت آدمیان در خانه خود آزاد هستند و ویروس سرگردان در حال مرگ است، خوشبختانه سازه مکانیزم دفاعی بدن حیوانات بردبار مانند گاو و گوسفند مرغ و … به نوع خاصی است که اکثر ویروسها و میکروبهایی که آدمیان به سهولت گرفتار آن می شوند “مصون” هستند و به این آسانی نیروهای دفاعی بدن حیوانات آسیب پذیر نمی باشد، در هر صورت، تردیدی نمی باشد که در شرایط بحرانی زندگی می کنیم، و باید سخت مراعات همه موارد منطقی و بهداشتی را در حد ممکن و معقول انجام داد تا از این گذر تاریک و تا حد بسیاری ناشناخته عبور کنیم، بدون آنکه قصد ایجاد ترس و نگرانی داشته باشیم، دو مورد را توصیه می کنم، یادمان نرود که همه عضو خانواده بشری هستیم و از یک پاره و بدنه می باشیم، و دیگر انکه بزرگترین دشمن آدمی در دوران بحران ترس است، لذا از پخش اخبار نادرست پزشکی و پیشنهادات خرافی در صفحات رسانه های مجازی باید خودداری کرد، مقامات برخی کشورها خودشان به حد کافی از این اینگونه مطالب بی اساس پخش می کنند – در هفته گذشته کادر پزشکی انستیتیوی هادسن در آمریکا، در مورد فریبکاری دولت چین در پخش اطلاعات نادرست در مورد ویروس چینی کرونا می گویند مقامات رسمی دولت چین به غربی ها خبر دادند این ویروس از “انسان به انسان” سرایت نمی کند، شوربختانه همین اطلاعات نادرست باعث مرگ هزاران نفر شده است و هنوز ویروس با قدرت بسیار دارد گسترش می یابد، آن گروه از پزشکان چینی که به پیامهای دولت چین اعتراض کردند، محکوم و زندانی و برخی ناپدید شده اند، در ایران نیز، کار به جایی رسیده است، که رهبران مذهبی گناه را بر گردن اجنه می اندازند، آقای روحانی فریاد بر می آورد که “اگر بخواهم” یک هفته ای این ویروس را نابود خواهم کرد، یکی دیگر از مقامات نظام می گوید اگر امام اجازه دهند ده هزار اجنه را اجیر می کنیم و به جان ویروس می اندازیم و ظرف یک روز همه ویروسها را می کشیم، و ناآگاهی را در نادانی خود و تهمت به مردم به اوج می رساند، خلاصه آنکه سرگشتگی و پریشانی احوال امروزین سازه و زیر ساختار سنتی تمدنی را که می شناسیم اگر به شکلی دیگر در نیاورد بی شک تاثیر بزرگی بر آن خواهد داشت که هنوزبه مرحله اولیه شناخت آن هم نرسیده ایم.
*ویروس کرونا، تا هفته پیش در شهر ووهان، همان شهری که دولت چین در آن ازمایشگاه ویروسی دارد و این ویروس از آنجا به جهان سرایت کرده، چند روزی بود که اعلام می کرد دیگر بیمار جدید کرونایی ندارد، منتها بسیاری از شهروندان چینی که از اروپا و سایر کشورهای جهان (بیشتر دانشجویان چینی) به کشور خود برگشتند در اولین آزمایشات، مقامات چینی متوجه شدند که دوباره این ویروس دارد گسترش می یابد.
*در اروپا، ایتالیا، بیش از دیگر کشورها گرفتار این ویروس چینی است، نخست آنکه هزاران چینی به ایتالیا در رفت و آمد بودند، دوم آنکه ایتالیایها بسیار مردمی خونگرم هستند، و در دیدارها همدیگر را بغل می کنند، ماچ و بوسه بسیار متداول است لذا ویروس نیز از این سنت بهره گیری کرده! و دیگر آنکه گفته می شود مصرف داروهایی که برای برطرف کردن تورم در نقاط مفصلی بدن است “ایبوپروفین” زیاد نباید مصرف کرد و بهتر است به جای آن “پاراسیتیمول” مصرف کرد، البته اینها تحقیقات اولیه است، و تجربیات نخستین، همانگونه که که در روزهای اول گسترش ویروس می پنداشتند کودکان و جوانترها گرفتار ویروس نخواهند شد منتها امروز آمار چیزدیگری نشان می دهد.
*در اروپا انگلستان و ایرلند، نسبتاً روش و روند مبارزه با ویروس را شاید بهتر بتوانند اداره کنند، جزیره هستند و لذا مرزها بیشتر و احتمالاً بیشتر و بهتر زیر نظر است، مردم فرانسه زیاد به ویروس توجه ندارند، کار دولت و مقامات را بسیار مشکل کرده اند، در اروپا پس از ایتالیا، کشور اسپانیا سخت درگیر با مبارزه با ویروس است، در آلمان، به علت سیاست درهای باز و مرزهای باز، گرفتاری دارد عمق بیشتری پیدا می کند.
*ایران آمار و ارقام درستی در باره مرگ ومیر و گسترش ویروس ارائه نمی دهد منتها یک نهاد دانمارکی در محاسبات و امار و ارقام گزارش شده ایران اسلامی گفته است، هر چه مقامات ایرانی می گویند 250 برابر بیشتر کنید رقم نزدیک به حقیقت را خواهید دانست.
*یکی از کاندیدهای انتخاباتی آمریکا، سناتور برنی سندرز، در این روزها که تمام کشورها خواهان بسته شدن مرزها هستند تا مسافران احتمالاً ناقل ویروس وارد کشور نشوند، به شدت موافق مرزهای باز است و می گوید باید مرزها بر روی همه بدون استثناء باز باشد!
*دانشمندان و پزشکانی که در کار تهیه واکس ضد ویروس چینی کرونا هستند، آزمایشات اولیه را با موفقیت انجام داده اند، ولی هنوز در مرحله اولیه آزمایشات هستند، و نمی توان به یقین گفت که چه زمانی واکسن برای همگان آماده خواهد بود، در این بین در تجربه و آزمایشات مستقل و مجزا نتایجی مثبت نیز از ترکیب یک داروی تزریقی رماتیسم و آنتی بیوتیک تواماً نشانه هایی امید بخش دیده شده است منتها، اگر بنا باشد این داروها برای این بیماری تزریق گردد باید سازمان پزشکی کشور اجازه دهد.
*دولت امریکا، برای آنکه ویروس گسترش نیابد، پیشنهاد کرده است که مردم از گردهمایی هایی که الزامی نیست، به شدت خودداری کنند، و اگر امکان دارد کارشان را از طریق کامپیوتر انجام دهند، مشخص است برخی امور خدماتی، مانند داروخانه ها و فروشگاه های مواد غذایی باز هستند، و برخی از فروشگاه ها برای افراد مسن روز و ساعت خاص نیز تعیین کرده اند، هم چنان تا برقراری وضع مناسب، دولت از ماه اوریل (شاید هفته دوم اوریل) برای تمام شهروندان امریکا ماهی هزار و دویست دلار و برای جوانان کمتر از 18 سال 850 دلار در نظر گرفته است که مستقیم پرداخت خواهد کرد، و بودجه کلانی نیز به شکل وام خاص و کمک های خاص برای برخی “بیزنس های” کوچک در مد نظر است.
*ارتش امریکا، گاردملی، صدها بیمارستان “مش” (بیمارستان موقت صحرایی، چند کشتی خاص بیمارستانی، چندین کشتی مسافربری که می توان به بیمارستان مبدل کرد، 330 میلیون ماسک، دهها هزار دستگاه تنفسی، و دیگر امور خدماتی در بخش طرح و برنامه دولت است که در صورت نیاز فرماندهان ایالتی در اختیار آنها قرار دهد، از جمله استفاده از 15 هزار فرودگاه برای کمک رسانی فوری و غیره…
*تحقیقات در زمینه پیدا کردن واکسن ویروس کرونای چینی، در بسیاری از کشورها بی وقفه ادامه دارد و نشانه های امیدوار کننده ای نیز در افق دیده می شود، منتها تا زمانی که اثر این واکسن از سوی سازمان وزارت بهداشت تعیین و تائید نشود استفاده همگانی نخواهد داشت.
*کارخانه های صنعتی امریکا، ماشین سازیها، صنایع سبک و سنگین جملگی بطور 24 ساعته با ساخت مکانیزم نوین در خدمت کانونهای پزشکی قرار گرفته اند تا در خدمت و نیازهای درمانی با دولت و مردم همکاری کنند، ساخت صدها هزار ماشین “دستگاه های تنفسی” میلیونها ماسکهای حفاظتی و ایمنی پزشکی، لباسهای مخصوص و غیره در صدر و الویت قرار گرفته است.