1712-63

یک دیدگـاه

تاریخ مقابله با حملات ویروس، اصولاً دو راه اصلی را تجربه کرده است، نخست آنکه “دور بودن از محافل و مجالس” و مراعات بیشتر در بهداشت محل زندگی و بهداشت شخصی، و دوم آنکه قدرت طبیعت چون بدنه خارجی و نامناسبی را تشخیص می دهد به مرور به مبارزه آن میرود راه و چاره و روند و روش زندگی ویروس را تشخیص می دهد به نقاط حساس آن یا حمله می کند و یا شرایطی ایجاد می کند که قدرت ویروس کم شود و نهایتاً تاثیر و قدرت اولیه خود را از دست بدهد، و چون ویروس پایگاه و جایگاه رشد نداشته باشد به مرور منهدم خواهد شد، ضمن آنکه پزشکان به دنبال استراتژی و راه چاره هستند که با مهار ویروس و پیدا کردن “ضد ویروس – واکسن ویروس” قدرت و مقاومت آدمی را در برابر این دشمن نامریی بیشتر کنند، در این مورد خاص مقامات بهداشت و رسمی دولت چین به غرب اطلاع دادند که نگران این ویروس نباشند چون این ویروس مانند دیگر ویروسها تنها از راه “حیوان به انسان” سرایت می کند و سابقه و بررسی ها نشان می دهد که ویروس از “انسان به انسان” نمی تواند سرایت کند، با این حال، هنگامی که مقامات اطلاعاتی غرب از گسترش ویروس در چین خبر دادند، دولت آمریکا مرز هوایی مستقیم با چین را بست و از چین اطلاعات بیشتری در مورد این ویروس پرسش و درخواست کرد، چین به روال همیشگی خود، اطلاعات را در حد هزلیات به غرب داد و همین باعث شد که مقامات غربی بیشتر خود را آماده مقابله با ویروسی کنند که ناشناخته بود، با ورود ویروس به ایتالیا مخصوصاً شمال ایتالیا که از طریق چند صد چینی آلوده به ویروس صورت گرفت و گسترش این ویروس در کره جنوبی و دیگر کشورهای جهان، اطلاعات تازه ای از ویروس به دست آوردند که با آنچه چینی ها پیش از آن گفته بودند تضاد داشت، کار احمقانه ای که چین انجام داده و این استراتژی برابر آغاز یک جنگ جهانی است که هیچ پایان درخشان و شفافی ندارد، تمدن سه هزار ساله بشر را سرنگون و منهدم کرده است، البته هنوز ضربه وارده تا چند سال احساس نخواهد شد اما نشانه های بسیاری از خود به جا خواهد گذاشت، حالا چگونه و به چه طریق ممکن است این طرح و فرجامش را دانست، باید هنوز صبور بود، نخست این ویروس باید خنثی گردد و سپس چگونه و از چه راهی زندگی آدمیان در شکل نوین خود ادامه خواهد داشت، چیزی است که در توضیح و بیان و جزئیات آن هیچ عجله ای برای روشنگری نیست به مرور همه چیز شفاف خواهد شد.

***

*روز چهارم مارچ دولت بریتانیا از شهروندان خود در چین درخواست کرد که به بریتانیا برگرددند، سفیر چین در انگلستان اعتراض کرد که موردی در چین دیده نمی شود که چنین درخواستی صادر شده باشد لذا بی جهت شلوغ نکنید.
*آقای “برنی سندرز” در پیامی گفتند که باید واکسن ویروس کرونا مجانی در اختیار مردم قرار داده شود، مشاوران ایشان به “برنی سندرز” خبر دادند هنوز واکسنی پیدا نشده که مجانی و یا غیر مجانی در اختیار کسی باشد.
*بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان که گرفتار ویروس کرونای چینی شده بود، پس از چند روز در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان “سنت توماس” از بیمارستان مرخص گردید و حال عمومی وی کاملاً رضایت بخش اعلام شده است.
*انگلستان به چین، هشدار و اخطار داد، که بی توجهی آن دولت باعث مرگ دها هزار انسان در جهان شده است، و هنوز چین اطلاعات نادرست و دروغین صادر می کند.
*یکی از مقامات رسمی دولت چین در یک روزنامه رسمی دولت نوشت “چین می تواند امریکا را در ویروس کرونا غرق کند” دولت چین پس از انتشار این مطلب به دولت آمریکا خبر داد که این خبر “خودسرانه” بوده است و نظر دولت چین نیست، اما مشخص است باز دولت چین دروغ می گوید، در کشوری که عطسه کردن هم اجازه دولتی می خواهد این گونه خبرها نمی تواند “خود سرانه” باشد.
*مقامات قضایی امریکا، شرکت و تشکلات چینی در امریکا که به مخابرات و شنود فعالیت داشتند تعطیل کرد، و این تشکلات را برای امنیت امریکا خطرناک دانست، سالهاست که چینی ها سعی دارند بطور غیر قانونی با “دزدی” فن آوری و تکنولوژی پیش رفته آمریکا را به دست اورند.
*دولت چین روز 13 مارچ دوشنبه، به دانشمندان و محققان ای که در باره کرونا تحقیق می کنند اخطار کرد در مقالات خود اجازه ندارند که بنویسند “ویروس از انسان به انسان” می تواند سرایت کند، و مورد را امنیت ملی خطاب کردند، چند نفر از پزشکان که مطالبی در روزنامه ها می نوشتند “گم” شده اند.
*کشتار ویروس کرونای چینی در ایران همچنان ادامه دارد، و آیۀ الکرسی، روغن بنفشه، سیر و پیاز از عهده ویروس بر نیامده اند، حتی پس از مشورت با اجنه کارها درست نشد، لذا دولت روحانی تصمیم گرفت اعلام کند که همه می توانند بر سر کارها بر گردند و مشکلی نیست، ویروس غلط می کند اگر کسی را گرفتار کند.

1712-64