1718-73

یک دیدگـاه

از زمانی که دولت شهرها در دوران دیرین شکل گرفتند تا به امروز، هدف بیشتر حکومتها، ایجاد نظامی است که در آن عدالت و مصالح عمومی در نظر گرفته شود، و متخصصان و صاحبنظران اهداف مردمی را شناسایی و توصیه کنند و بدنه انتخابی مردم “دولت” ناظر و آن را اجرا کند، طبعاً هیچ جامعه بشری وجود ندارد که تمام اقدامات دولت را تائید کند و البته این بسیار طبیعی است لذا همان صاحبنظران امتیاز انتخاب دولت را با رأی مردم که بتواند امیال و اهداف اکثریت را برآورده کند شکل می دهند، ترکیبها و خواستهای مردم همیشه یکسان نیست، لذا دولتها نیز همیشه به اشکال و روند و روش امور دولتمردی و کشورداری را اجراء نمی کنند، حکومتها طبقه بندی خاص خود را دارند، که شاید فاسدترین آنها نظامهای تک رهبری دیکتاتوری و خودکامه باشد تا بهترین آنها که بر آمده از جمهور مردم و با نمایندگان مردم و صدای مردم در مجلس و دولت انتخابی مردم باشند، در فرهنگهای سیاسی امروزین دولتهای بی قاعده و بی هدف و غیر مستقل و جبار و نامطلوب که بدنه رهبری آن به هر چیزی می اندیشد به جز آسودگی، امنیت و رفاه مردم بسیار زیاد هستند، آنارشیسم، که هدف آن “جامعه بدون دولت” است، 1718-74اساس اولیه کار خود را قراردادی بین گروه های فشار در اجتماع که قصد دارند نظام اجتماعی را ریزه کنند و تا حد امکان به پاره های بسیار تقسیم کنند می باشد، و در این معادله، حذف کامل، قانون، پلیس، زندان، و نمایندگان مردم پایه و رکن اولیه آن است، دوم، آنارشیستها، می خواهند در جمع آوری مالیاتها آن گونه که می پندارند و صلاح می دانند عمل کنند، پول جمع آوری شده به جیب رهبر گروه آنارشیستها سرازیر می گردد تا آنکه در هر جا لازم بود خرج کنند و یا نکنند، در بهترین شرایط آنارشیستها می گویند دولت تنها برای برطرف کردن و دفع بی عدالتی لازم است و بس، اما اگر قدرت در دست ما “آنارشیستها” باشد اصلاً بی عدالتی نخواهد بود چون ما با “مشت آهنین” مشکلات را بر طرف خواهیم کرد، آنارشیستها می گویند “قرار داد” معنی ندارد، هر کس آزاد است هر چه می پندارد منصفانه است انجام دهد، آنارشیستها انقلاب و انقلابها را بسیار مفید می دانند و انقلاب را بخشی از طبیعت و سرشت انسان شناسایی می کنند که هم سرشت انسانی و هم سرشت حیوانی دارد، آنارشیستها برای آنکه جامعه ای موفق باشد می گویند داشتن ملک و املاک و مغازه معنی ندارد، هر چه هست و هر چه دیگران دارند باید تحت نظر بدنه ای خاص قرار گیرد و آنها به طور دلخواه و مناسب حال جامعه آن را اداره کنند، در تاریخ سیاسی آنارشیستها می بینیم آنها با کمونیستها و سوسیالیستها در آغاز و ابتدای هر مبارزه همکاری می کنند اما همیشه در مرحله ای به جان هم می افتند، در حوادث اخیر آمریکا که با مرگ یک فرد سیاه پوست به دست پلیس آغاز شد، و “بهانه” به دست گروه های نهان و خفته و در حاشیه و سایه نشسته داد از جمله آنارشیستها، باورمندان به غوغاسالاری و یاغیگری به چپاول مال و اموال مردم پرداختند و غارت مغازه ها را “اهداف سیاسی” نامیدند، منتها افزون بر این شورشیان بدنه های سیاسی برای آنکه از موقعیت پیش آمده برای کسب قدرت خود استفاده کنند، با شال بند آفریقایی در کنگره به “نمایشی” زانو زدند، تا رأی بیشتر کسب کنند، هیچکدام از این انسان دوستان “کنگره” برای سلاخی دو میلیون ارمنی به دست عثمانی، کشتار دو میلیون کامبوجی به دست پول پوت، یک میلیون راوندایی وقتل عام یهودیان … نه زانو زدند و نه حرفی زدند، و نه توجه ای نشان دادند چون “رأیی” در کار نبود! نشانه هایی دیده می شود که در ماه های اکتبر پیش از انتخابات ریاست جمهوری احتمالاً “ساندویچ و ساندیس” هم در بین مردم پخش شود.

***

*آقای روحانی که نه نیاز و نه ارتباطی با مردم ایران دارد، در باره رشد اقتصادی سال گذشته ایران فرمودند، حتی بدون درآمد نفت، نمودار رشد اقتصادی مثبت بوده است، در این ادعا، تمام نشانه های نحیفی سیاسی دیده می شود، منتها مردم ایران اکثر سخت گرفتار درد نان هستند و به فرمایشات رئیس دولت و دیگر نمایندگان غیر مردمی اهمیت نمی دهند، افزون بر آن بیماری ویروس چینی سخت در ایران سلاخی می کند و واقعاً فداکاری عزیزانی که در خط اول مباره با ویروس چینی هستند قابل قدردانی و ستایش می باشد. با این حال، به جای کم رسانی و تشویق این بزرگان و قهرمانان ملی ایران، وسائل مورد نیاز بهداشتی و پزشکی و درمانی به دیگر کشورها ارسال می گردد.
*در انتخابات1718-75 ریاست جمهوری که در ماه نوامبر خواهد بود، اگر داده های “امروزی” را در نظر داشته باشیم، در ممکنات و احتمالات آقای ترامپ دوباره انتخاب خواهند شد، اما وضع کنگره و سنا نیز به همان اندازه اهمیت دارد، چون اگر دموکراتها در مجلس سنا اکثریت باشند وضع نابسامان سیاسی امروز با شدت بسیار بیشتر و گسترده تر پُررنگ تر خواهد شد.
*ظاهراً برخی از نیروهای کُرد مبارز، که اخیراً فعالیت خود را در ترکیه گسترش داده اند پس از چند برخورد مسلحانه با نیروهای ارتش ترکیه از شمال غرب ایران وارد کشور شده اند، دولت ترکیه به ایران هشدار داده است که این نیرو ها را راه ندهد و از ایران اخراج کند، مرزبانی و سخنگوی ستاد ارتش در این مورد گفته است که چنین رویدادی پیش نیامده و هیچ نیروی کُردی ازترکیه وارد ایران اسلامی نشده اند.
*یکی از شعارهای شورشگران و برخی از گروه های تظاهر کننده بر علیه مقامات دولتی در آمریکا درخواست قطع و یا کم کردن بودجه پلیس می باشد، این شعارها تنها جنبه سیاسی دارد و منطقی نمی باشد، پلیس بدون داشتن بودجه نه می تواند آموزش دهد و خدمات ارائه کند، یکی از مواردی که مطرح می باشد آن است که مخالفان به جای تاراج مغازه ها به آکادمی پلیس بروند و پس از سپری کردن دوران آموزش پلیس شوند و آن رفتاری را که می پندارند درست است و مناسب حال و مطلوب می باشد انجام دهند. (شاید منطقی تر باشد تا آتش زدن مال و املاک مردم)
*تنش بین1718-76 ایران و افغانستان به دلیل کشته شدن یا کشتن چند شهروند افغانی به دست مرزبانی ایران اسلامی و عواقب و رویدادهایی که به شکلی ادامه دارد روابط دو کشور را سخت به خطر انداخته است، شهروندان افغان در سراسر جهان بر علیه جمهوری اسلامی تظاهرات اعتراضی راه انداخته اند و می خواهند تا وزارت خارجه ایران اسلامی مشخصات واقعه را بدون دستکاری و زیاده پردازی به اطلاع مقامات افغان برساند، مقامات ایران نیز به روال معمول نقش مظلوم را ایفا می کنند.
*آمار رسمی در روسیه خبر می دهند که تا آنجا که مقامات بهداشت آن کشور اطلاع دارند بیش از 25 درصد مردم روسیه گرفتار ویروس چینی هستند، به علت دور بودن شهرهای روسیه از هم و امکان کمتر مسافرت شهروندان، ویروس چینی نسبتاً در روسیه کمتر اشاعه پیدا کرده است اما در شهرهای بزرگ وضع بحرانی است.
*دکتر “فاوچی” یکی از متخصصان بزرگ 1718-77در امور میکروب و ویروس شناسی جهان می باشند، که مسئولیت دارد تا روند و راه و چاره مهار کردن ویروس چینی را به دولت آمریکا پیش نهاد کند ضمن آنکه با دیگر متخصصان جهان در کشورهای دیگر نیز دائم در تماس هستند، با رهنمود ایشان “ایجاد فاصله بین دو نفر” و بکار گرفتن ماسک و شستن دستها روزی چندین بار باعث گردید که تا حد بسیار زیادی ویروس کشنده چینی کرونا از شتاب خود و گسترش سریع خود تا حد بسیار زیادی کاسته شود، همانگونه که انتظار می رفت رسانه های طیف چپ با سر و صدای بی مورد و غیر موجه خواستند که با پخش اکاذیب نشان دهند که فاصله و شکاف بزرگی بین ایشان و رئیس جمهور در رویه مبارزه با ویروس وجود دارد، منتها بارها ایشان اعلام کردند که با آقای ترامپ در هیچ موردی مخالف نیستند و رئیس جمهور پیشنهادات متخصصان را انعکاس می دهد، اساساً یک تیم چهار هزار نفره از پزشکان با پشتیبانی سه هزار پزشک همیار طرح جلوگیری و نابودی ویروس چینی را پیگیر هستند.
*یک مامور اهل ونزوئلا، که ظاهراً وابسته و تاجر می باشد طرح “فروش بنزین” ایران اسلامی را برنامه ریزی کرده بود، و هنگامی که به قصد ایران در حرکت بود از سوی مقامات امریکایی بازداشت شده است، جمهوری اسلامی و ونزوئلا هر دو شلوغ می کنند اما کارشان به جایی نرسیده است.

1648-47