یک‭ ‬دیدگـاه

در‭ ‬زیبا‭ ‬شناسی‭ ‬چیزهای‭ ‬زشت،‭ ‬یکی‭ ‬نیز‭ ‬ترس‭ ‬می‭ ‬باشد،‭ ‬که‭ ‬بی‭ ‬اعتمادی‭ ‬فرهنگی‭ ‬ایجاد‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬اجازه‭ ‬ورود‭ ‬این‭ ‬فرهنگ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سیاست‭ ‬بدهیم‭ ‬فرهنگ‭ ‬ترس‭ ‬سیاسی‭ ‬را‭ ‬پدید‭ ‬آورده‭ ‬ایم،‭ ‬ترس‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کهن‭ ‬ترین‭ ‬ابزار‭ ‬توده‭ ‬پروری‭ ‬در‭ ‬جوامع‭ ‬خودکامه‭ ‬می‭ ‬باشد،‭ ‬عامل‭ ‬فرهنگی‭ ‬ترس،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد،‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬و‭ ‬مفهوم‭ ‬مجموع‭ ‬پدیده‭ ‬های‭ ‬عقیدتی‭ ‬زیرساختار‭ ‬و‭ ‬روساختار‭ ‬بر‭ ‬احساسات‭ ‬آدمیان‭ ‬تاثیر‭ ‬می‭ ‬گذارد،‭ ‬و‭ ‬اکثر‭ ‬مواقع‭ ‬آدمیان‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬فراخور‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬باور‭ ‬هنگام‭ ‬روبرویی‭ ‬با‭ ‬ترس‭ ‬معادلات‭ ‬و‭ ‬احتمالات‭ ‬را‭ ‬بطور‭ ‬ناخودآگاه‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬تزریق‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬یک‭ ‬ناتوانی‭ ‬برای‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬معضل‭ ‬و‭ ‬بحران‭ ‬ایجاد‭ ‬می‭ ‬کنند،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باب،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬پرسش‭ ‬نهان‭ ‬می‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬خطرات‭ ‬و‭ ‬شکست‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬خسارات‭ ‬خواهد‭ ‬داشت،‭ ‬اما‭ ‬ترس‭ ‬پدیده‭ ‬ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬معیار‭ ‬و‭ ‬اندازه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬خود‭ ‬آدمی‭ ‬تعیین‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬بدان‭ ‬شکل‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬و‭ ‬ماموریت‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬می‭ ‬دهد،‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توانایی‭ ‬خود‭ ‬مقایسه‭ ‬تطبیقی‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬سیاست‭ ‬فرهنگ‭ ‬ترس‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬روزگار‭ ‬بقدری‭ ‬گسترده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬جامعه‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬نمی‭ ‬توان‭ ‬شناسایی‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬ترس‭ ‬بطور‭ ‬کامل‭ ‬پالایش‭ ‬و‭ ‬والایش‭ ‬شده‭ ‬باشد،‭ ‬اما‭ ‬راههایی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬با‭ ‬بکار‭ ‬گیری‭ ‬منطقی‭ ‬آن‭ ‬موانع‭ ‬اساسی‭ ‬و‭ ‬پیش‭ ‬بینی‭ ‬شده‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬فرهنگ‭ ‬ترس‭ ‬سیاسی‭ ‬مبدل‭ ‬گردد‭ ‬تا‭ ‬میزان‭ ‬بسیاری‭ ‬کمرنگ‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬فضایی‭ ‬قرار‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬تجربه،‭ ‬همیاری‭ ‬و‭ ‬همپشتی‭ ‬همگانی‭ ‬فتنه‭ ‬انگیز‭ ‬بودن‭ ‬مورد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مصلحت‭ ‬همگان‭ ‬نزدیک‭ ‬تر‭ ‬کند،‭ ‬ترس‭ ‬از‭ ‬رنجهای‭ ‬بیهوده‭ ‬بارسنگین‭ ‬جدل‭ ‬با‭ ‬نفس‭ ‬را‭ ‬پیش‭ ‬می‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬رفتار‭ ‬و‭ ‬کردار‭ ‬آدمی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬گره‭ ‬هایی‭ ‬قرار‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬که‭ ‬آسودگی‭ ‬و‭ ‬آرامش‭ ‬تن‭ ‬و‭ ‬روان‭ ‬آدمیان‭ ‬را‭ ‬بهم‭ ‬می‭ ‬زند،‭ ‬تنش‭ ‬های‭ ‬بی‭ ‬موردی‭ ‬که‭ ‬سالهاست‭ ‬بین‭ ‬ایران‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬اسرائیل‭ ‬دارد‭ ‬شکل‭ ‬می‭ ‬گیرد‭ ‬انقدر‭ ‬پیش‭ ‬رفته‭ ‬که‭ ‬اصل‭ ‬دلیل‭ ‬این‭ ‬تنشها‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬چهل‭ ‬و‭ ‬اندی‭ ‬سال‭ ‬فراموش‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬توده‭ ‬داری‭ ‬سیاسی‭ ‬پیامهای‭ ‬نخستین‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬بیاد‭ ‬آورد‭ ‬اسرائیل‭ ‬باید‭ ‬نابود‭ ‬گردد‭ ‬و‭ ‬شیطان‭ ‬کوچک‭ (‬شیطان‭ ‬بزرگ‭ ‬نیز‭ ‬آمریکا‭ ‬می‭ ‬باشد‭) ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬می‭ ‬بینیم‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬جنگ‭ ‬هشت‭ ‬ساله‭ ‬بطور‭ ‬پنهانی‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬فروشندگان‭ ‬تسلیحات‭ ‬نظامی‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬اسرائیل‭ ‬است،‭ ‬و‭ ‬ایران‭ ‬نیز‭ ‬مشتاقانه‭ ‬خریدار‭ ‬تسلیحات‭ ‬می‭ ‬باشد،‭ ‬حالا‭ ‬به‭ ‬فرض‭ ‬آنکه‭ ‬موردی‭ ‬هم‭ ‬پیش‭ ‬آید‭ ‬که‭ ‬اسرائیل‭ ‬نابود‭ ‬شود،‭ ‬چه‭ ‬رویای‭ ‬طلایی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بین‭ ‬که‭ ‬آشفتگی،‭ ‬نابسامانی،‭ ‬زندگی‭ ‬رفاهی،‭ ‬بهداشت‭ ‬بهتر،‭ ‬اخلاقیات‭ ‬و‭ ‬انسانیت،‭ ‬صلابت‭ ‬عقلانی‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬جامعه‭ ‬باشد‭ ‬فراهم‭ ‬خواهد‭ ‬شد؟‭ ‬روانشناسی‭ ‬آگاهانه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬سوای‭ ‬شعارهای‭ ‬متفاوت‭ ‬از‭ ‬گروه‭ ‬هایی‭ ‬که‭ ‬خواهان‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آوردن‭ ‬قدرت‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬هستند‭ ‬عملاً‭ ‬صورت‭ ‬نگرفته‭ ‬است،‭ ‬مسلماً‭ ‬اسرائیل‭ ‬نیز‭ ‬اگر‭ ‬هم‭ ‬بخواهد‭ ‬نمی‭ ‬تواند‭ ‬دیدگاه‭ ‬صلح‭ ‬طلبانه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬لذا‭ ‬پایگاه‭ ‬های‭ ‬نیروهای‭ ‬نیابتی‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬هدف‭ ‬قرار‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬گاهی‭ ‬نیز‭ ‬عملیاتی‭ ‬در‭ ‬درون‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬انجام‭ ‬می‭ ‬دهد،‭ ‬گاهی‭ ‬نیز‭ ‬اتفاقاتی‭ ‬رخ‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬که‭ ‬مساله‭ ‬غرور‭ ‬و‭ ‬غرور‭ ‬شکنی‭ ‬پیش‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬مانند‭ ‬ماجرای‭ ‬حمله‭ ‬پهپادی‭ ‬به‭ ‬کشتی‭ ‬مرسر‭ ‬‭ ‬استریت‭ ‬که‭ ‬هنوز‭ ‬سناریو‌ی‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬حادثه‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬نرسیده‭ ‬و‭ ‬احتمالاً‭ ‬اتفاقاتی‭ ‬در‭ ‬افق‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬شکل‭ ‬گرفتن‭ ‬است‭.‬

‭*‬حسن‭ ‬روحانی‭ ‬و‭ ‬وزرای‭ ‬دولت‭ ‬ایشان‭ ‬به‭ ‬ناراستگویی‭ ‬معروف‭ ‬هستند،‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬ایشان‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬روز‭ ‬باقی‭ ‬مانده‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬رسمی‭ ‬کار‭ ‬دولت،‭ ‬در‭ ‬سخنان‭ ‬خداحافظی‭ ‬خود‭ ‬اذعان‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬ایشان‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬نگفته‭ ‬است‭ (‬پنهانکاری‭ ‬از‭ ‬جمهور‭ ‬مردم‭) ‬و‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬گفتند‭ ‬که‭ ‬اسرائیلی‭ ‬ها‭ ‬تمام‭ ‬اسناد‭ ‬و‭ ‬مدارک‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬هسته‭ ‬ای‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬توانستند‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬خارج‭ ‬کنند،‭ ‬روحانی‭ ‬هم‭ ‬چنان‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬پوزش‭ ‬خواست‭ ‬که‭ ‬نتوانسته‭ ‬است‭ ‬کارها‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬را‭ ‬انگونه‭ ‬که‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭.   

‭*‬مقامات‭ ‬قضایی‭ ‬نیویورک‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬شکایت‭ ‬چندین‭ ‬شاکی‭ ‬که‭ ‬ادعا‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬آندره‭ ‬کومو‭ ‬فرماندار‭ ‬ایالت‭ ‬نیورک‭ ‬مورد‭ ‬آزار‭ ‬جنسی‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬پخش‭ ‬خبر،‭ ‬جو‭ ‬بایدن‭ ‬از‭ ‬فرماندار‭ ‬نیو‭ ‬یورک‭ ‬درخواست‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬کناره‭ ‬گیری‭ ‬کند،‭ ‬آندره‭ ‬کومو‭ ‬هم‭ ‬داوطلبانه‭ ‬کناره‭ ‬گیری‭ ‬کرد‭.‬

‭*‬روز‭ ‬پنجم‭ ‬اگوست،‭ ‬چند‭ ‬جنگنده‭ ‬نیروی‭ ‬هوایی‭ ‬اسرائیل‭ ‬مناطقی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬محل‭ ‬موشک‭ ‬پراکنی‭ ‬هفته‭ ‬پیش‭ ‬به‭ ‬اسرائیل‭ ‬بود‭ ‬بمباران‭ ‬کردند،‭ ‬در‭ ‬هفته‭ ‬گذشته‭ ‬سه‭ ‬موشک‭ ‬از‭ ‬لبنان‭ ‬به‭ ‬اسرائیل‭ ‬منطقه‭ ‬کریوت‭ ‬شامونه‭ ‬شلیک‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬حمله‭ ‬تلافی‭ ‬جویانه‭ ‬اسرائیل‭ ‬به‭ ‬خاک‭ ‬لبنان‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬پانزده‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬می‭ ‬باشد‭.‬

‭*‬نظام‭ ‬ایران‭ ‬ستیز‭ ‬امروزین،‭ ‬که‭ ‬جان‭ ‬هشتاد‭ ‬میلیون‭ ‬ایرانی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬لب‭ ‬آورده،‭ ‬مملکت‭ ‬را‭ ‬رسماً‭ ‬منهدم‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬ریشه‭ ‬سوزانی‭ ‬تاریخ‭ ‬را‭ ‬روند‭ ‬و‭ ‬روش‭ ‬سیاسی‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬واگذاری‭ ‬امتیازات‭ ‬به‭ ‬برخی‭ ‬کشورها‭ ‬و‭ ‬زدن‭ ‬چوب‭ ‬حراج‭ ‬به‭ ‬دارایی‭ ‬های‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬طبیعی‭ ‬کشور،‭ ‬هم‭ ‬چنان‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬مسابقات‭ ‬سیاسی‭ ‬مطرح‭ ‬است،‭ ‬هستند‭ ‬کشورهایی‭ ‬که‭ ‬اخلاقیات‭ ‬را‭ ‬فدایی‭ ‬منافع‭ ‬مالی‭ ‬می‭ ‬کنند،‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬مسئولان‭ ‬نظام‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬میزی‭ ‬بنشینند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬امضاء‭ ‬چند‭ ‬کاغذ‭ ‬پاره‭ ‬انچه‭ ‬گران‭ ‬و‭ ‬کمیاب‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬ناچیزی‭ ‬خریداری‭ ‬کنند،‭ ‬و‭ ‬لذا‭ ‬عمر‭ ‬قدرت‭ ‬حکومت‭ ‬را‭ ‬چند‭ ‬مدتی‭ ‬باز‭ ‬طولانی‭ ‬کنند‭ … ‬مردم‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬استانهای‭ ‬ایران‭ ‬تشنه‭ ‬هستند‭!‬

‭*‬چهار‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬ایران‭ ‬اسلامی،‭ ‬هاشمی،‭ ‬خاتمی،‭ ‬احمدی‭ ‬نژاد‭ ‬و‭ ‬روحانی‭ ‬هر‭ ‬کدام‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬فراخور‭ ‬قدرت‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬و‭ ‬نشستن‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬صندلی‭ ‬صدارت‭ ‬ادعا‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬انها‭ ‬برای‭ ‬ساختن‭ ‬ایرانی‭ ‬قوی‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬اقتصادی،‭ ‬ایجاد‭ ‬کار‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬که‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬بهتر‭ ‬نمودن‭ ‬زندگی‭ ‬رفاهی‭ ‬از‭ ‬جمله،‭ ‬فرصت‭ ‬و‭ ‬امتیاز‭ ‬تحصیلات،‭ ‬بهداشت‭ ‬عمومی‭ ‬ایجاد‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬مسکن‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬افزایش‭ ‬قیمتها‭ ‬و‭ ‬غیره،‭ ‬اما‭ ‬حقیقت‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬چهار‭ ‬نفر‭ ‬عملاً‭ ‬تنها‭ ‬شعار‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬گله‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬انگشت‭ ‬اتهام‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬جهانیان‭ ‬نشانه‭ ‬گرفتند‭ ‬و‭ ‬دیگران‭ ‬را‭ ‬متهم‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬گاهی‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬پرخاشهای‭ ‬فکری‭ ‬آنچنان‭ ‬ضرباتی‭ ‬بر‭ ‬پیکر‭ ‬بیمار‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬ایران‭ ‬زدند‭ ‬که‭ ‬هنوز‭ ‬می‭ ‬توان‭ ‬انعکاس‭ ‬صدا‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬شفافیت‭ ‬شنید،‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬آقای‭ ‬رئیسی‭ ‬باید‭ ‬بقیه‭ ‬کارها‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬جمع‭ ‬جمیع‭ ‬روسای‭ ‬جمهور‭ ‬پیشین‭ ‬نیمه‭ ‬کاره‭ ‬گذاشته‭ ‬اند‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬برساند‭!‬

‭*‬با‭ ‬قدرت‭ ‬گرفتن‭ ‬نیروهای‭ ‬طالبان،‭ ‬و‭ ‬عقب‭ ‬نشینی‭ ‬نیروهای‭ ‬دولتی‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬جبهه‭ ‬ها،‭ ‬سفارتخانه‭ ‬های‭ ‬خارجی‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬شهروندان‭ ‬خود‭ ‬توصیه‭ ‬کرده‭ ‬اند‭ ‬اگر‭ ‬مورد‭ ‬ضروری‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬ندارند‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬افغانستان‭ ‬خارج‭ ‬شوند،‭ ‬سفارت‭ ‬آمریکا‭ ‬و‭ ‬بریتانیا‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬شهروندان‭ ‬خود‭ ‬خواسته‭ ‬اند‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬زودتر‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬خارج‭ ‬شوند،‭ ‬ضمن‭ ‬انکه‭ ‬روز‭ ‬شنبه‭ ‬نیروی‭ ‬هوایی‭ ‬امریکا‭ ‬با‭ ‬بهره‭ ‬گرفتن‭ ‬از‭ ‬هواپیماهای‭ ‬ب‭ ‬52‭ ‬مناطقی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬تحت‭ ‬حمایت‭ ‬طالبان‭ ‬است‭ ‬بمباران‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

‭*‬بازیهای‭ ‬المپیک‭ ‬که‭ ‬بنا‭ ‬می‭ ‬بود‭ ‬پارسال‭ ‬انجام‭ ‬بگیرد‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬شیوع‭ ‬ویروس‭ ‬چینی‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬دیر‭ ‬کرد‭ ‬امسال‭ ‬در‭ ‬ژاپن‭ ‬صورت‭ ‬گرفت،‭ ‬جهانیان‭ ‬دیگر‭ ‬آن‭ ‬شوغ‭ ‬و‭ ‬ذوق‭ ‬گذشته‭ ‬را‭ ‬نداشتند‭ ‬‭ ‬ویروس‭ ‬چینی‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬ماتم‭ ‬زده‭ ‬و‭ ‬خسته‭ ‬کرده‭ ‬بود،‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬مسابقات‭ ‬انجام‭ ‬پذیرفت‭ ‬و‭ ‬آمریکا‭ ‬با‭ ‬آوردن‭ ‬بیشترین‭ ‬مدال‭ ‬در‭ ‬صدر‭ ‬کشورهای‭ ‬جهان‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭.‬

‭*‬با‭ ‬رفتن‭ ‬آقای‭ ‬روحانی‭ ‬و‭ ‬آمدن‭ ‬آقای‭ ‬رئیسی،‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬مذاکرات‭ ‬برجام‭ ‬شرکت‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬جدید‭ ‬ضمن‭ ‬تعریف‭ ‬و‭ ‬تمجید‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬اعلام‭ ‬خواهد‭ ‬نمود‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬درایت‭ ‬و‭ ‬عقلانیت‭ ‬آقای‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬جدید‭ ‬توانستند‭ ‬جهانیان‭ ‬را‭ ‬وادار‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مذاکرات‭ ‬شرکت‭ ‬کنند،‭ ‬ضمن‭ ‬انکه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مذاکرات‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬روزهای‭ ‬مذاکرات‭ ‬تحریمها‭ ‬به‭ ‬مرور‭ ‬برداشته‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

|‭*‬ناظران‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬مسائل‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬اسرائیل‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬احتمالات‭ ‬می‭ ‬پندارند‭ ‬امکان‭ ‬عمل‭ ‬تلافی‭ ‬جویانه‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬اسرائیل‭ ‬برای‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬کشتی‭ ‬مرسر‭ ‬‭ ‬استریت‭ ‬که‭ ‬شواهد‭ ‬و‭ ‬مدارک‭ ‬و‭ ‬اسناد‭ ‬موجود‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬متهم‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬بسیار‭ ‬است،‭ ‬علاه‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬اگر‭ ‬چنین‭ ‬حمله‭ ‬ای‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭ ‬نخست‭ ‬واکنش‭ ‬دولت‭ ‬جدید‭ ‬آقای‭ ‬رئیسی‭ ‬برآورد‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬دوم‭ ‬انکه‭ ‬احتمال‭ ‬دارد‭ ‬نشست‭ ‬برجام‭ ‬صورت‭ ‬نگیرد،‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬همان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اسرائیل‭ ‬می‭ ‬خواهد‭.‬